מכתב גלוי אל מנכ"ל/ית משר
מכתב גלוי אל מנכ"ל/ית משר

הנדון : קריאה לשימור גן הילדים הישראלי

אדון נכבד .

 

ברוסיה הסובייטית נהוג היה לתת לכל גננת חוברת עבת כרס ובה תוכנית עבודה מפורטת ומחייבת.

גננת אשר סטתה ממנה, הייתה ננזפת קבל עם ועדה באסיפת כלל החברות.

כך ספרה לי לפני שנים ר. גננת שעלתה מברית המועצות לפני פרוקה.

שאלתי היא: האם אנחנו בדרך לשם ?...

 

באזור בו אני עובדת,  עד לפני כ- 5 שנים , טרחו המפקחות בטיפוח של מה שהוגדר אז "העצמת הגננת". נכללו בו בין היתר, בניית חזון, יעדים למימושו ודרכי עבודה להשגת היעדים.

טיפוח זה השביח את יכולת הניהול ,עבודת הצוות ,שיתוף ההורים ואת האוטונומיה של הגננות .

בשנתיים האחרונות ובעיקר בזו האחרונה "ממטיר" עלינו האגף הקדם יסודי "מטר" של תוכניות לימוד ודרישות אשר חלקן ממיסות את מה שהמפקחות בנו ...

וכל כך למה ?.

הדרישות האחרונות למעשה, מבטלות את האוטונומיה של הגננת.

 

תחושתי היא שחלק מן הדרישות האחרונות מגיעות כציווי ונושאות מסר  כי תפקיד הגננת הוא למלא אחריהן כפקודה.

מכתבה של ד"ר אילנה זיילר לגננות מתאריך 28.1.2007 ממחיש את הרגשתי הנ"ל. הגננות על פי איגרת זאת מתבקשות לדעת ,להכיר ולהיות שותפות להשגת מטרות המשרד.

באותה איגרת שזורים חיזוקים על היותנו מקצועיות ובעלות יוזמה אך מקצועיות זו  אמורה להיות מתועלת לביצוע הדברים הנדרשים מטעם מובילי מדיניות האגף לחינוך הקדם יסודי.

באותה איגרת כתוב על חשיבות ההתאמה של תוכניות הלימודים מטעם המשרד לאוכלוסיית הגן, התאמה לשלב ההתפתחותי של כל ילד/ה בגן תוך שמירה על עקרונות העבודה הפדגוגית בגן...

אדוני המנכ"ל מרכיבים מתוכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" לגן הילדים הממלכתי והממ"ד התשס"ו מונעים התאמה כזאת. (בתכנית במלואה ניתן לעיין באתר האגף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך).

התוכנית "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" מכילה יעדים אשר דרך ניסוחם, מספרם הרב,

והדרישה להערכה ומדידת הישגים בטווחי זמן קצובים גרמו אצל גננות רבות ללחץ, בלבול והנהגת הוראה בגן אשר עיקרה מובנה.

בעמוד 14 של התוכנית נכתב : "השגת היעדים המפורטים בכל רכיב מותנית בפעילות מתוכננת ושיטתית החל בגיל הרך. הצבת מדרג היעדים נועדה לתחום מסגרת התייחסות לבניית תוכנית הוראה מותאמת התפתחות."

שני משפטים אלה ביחד עם דרך הרישום של היעדים על פי גיל בטבלאות השונות לאורך התוכנית, בתהליך התרגום לביצוע בשטח, סותרים זה את זה.

הביצוע בשטח מחייב התאמה ל 35 ילדים  אשר שונים זה מזה בהתפתחותם גם אם הם באותה שכבת גיל. בפועל ,קשה ביותר לבצע גם הוראה מובנית שיעדיה מוכתבים וגם להתאימה לכל ילד וילד ביחד עם שמירת על "רוח הגן".

בהנחות היסוד לתוכנית זו (ע' 7) מדובר על למידה השומרת על : "רוח הגן"...

אדוני המנכ"ל – התוכנית הזאת רואה בעיקר את ההישג הלימודי אליו המשרד רוצה להגיע.

"רוח הגן" האמיתית רואה קודם כל את הילד. התוכנית רואה במה שכתוב "רוח הגן" אמצעי.

"רוח הגן " כוללת בעיקר לימוד בלתי פורמאלי. לימוד מתוך הפעילות,ההתנסות, המשחק

ובעיקר המשחק החופשי. תוך ניצול ההזדמנות של הפעילות לתיווך ומעורבות הצוות לצורך למידה

משמעותית .

דרישות  התוכנית מציגות את הגן כמכינה לקראת בית הספר .

 אני רואה בגן את מה שהיטיב לנסח גדעון לוין ז"ל בספרו "גן אחר": (הוצ' אוח, ע' 203) "הקונצפציה הפדגוגית המוצעת רואה בגן מרחב מחיה בזכות עצמו ,הנותן לילד מקום חסות ואפשרויות פעילות עצמאיות  לרוב. גן הילדים כסדנת פעילות, כמרחב ליוזמות, המעודד סקרנות ומעניק תדמית עצמית שונה לילד, תדמית הבנויה על יכולת, על עשייה עצמאית."

הילד לדעתי, יהיה מוכן לשלב הבא על ידי מיצוי השלב הקודם. הנהגת למידה מובנית ותכנים של בית הספר בטרם זמנם עלולים להזיק יותר מאשר להועיל .

 

גם אם נטעה לחשוב כי פיתוח המרכיב הקוגניטיבי חשוב יותר מטיפוח הצדדים הרגשיים, חברתיים, והמוטוריים , הרי שסדרי העדיפות של מה צריך ללמד בגן צריכים להישקל מחדש.

התוכנית 'תשתית לקראת קריאה וכתיבה' תופסת נפח גדול מידי בתכנית הלימודים בגן והיא באה על חשבון פיתוח החשיבה בתחומים חשובים יותר.

יוסף שימרון כותב במאמרו :"הנזק עולה על התועלת" (הד החינוך"- יולי-אוגוסט 2006):

" ממצאי המחקרים מצביעים על כך שחלק מן הכישורים החיוניים לרכישת הקריאה והכתיבה אינם מבשילים לפני סוף גיל הגן ועל כן אפשר להניח שאצל מספר לא מבוטל של ילדים שמתקשים  עדיין במיומנויות היסוד של הקריאה והכתיבה,יווצר יחס שלילי לפעילויות שנדרשו לעשות בגן ".

והוא מוסיף :"התעסקות עם משימות שהילדים מתקשים בהן בגיל זה תגזול זמן רב יחסית, ופעילויות חינוכיות חשובות שראוי לבצע בגן לא יתקיימו" .

כתוצאה מן הפירושים אשר נותנות חלק מהגננות לתוכנית זאת ולמרות שלא אלו היו כוונות מחבריה ,

בגנים לא מעטים עסוקים בהוראה מובנית- הכוללת מחברות ודפי עבודה, לחץ להשלמת ה"חומר", הוראת כתיבה "נכונה" הקוטעת התפתחות של כתיבה ילדית תואמת לגיל .

דוגמא לבעייתיות של ניסיון קידום לא מתאים לגיל  – גננות נוהגות לתקן את כתיבתם של ילדים הכותבים בכתב ראי לפני שהם בשלים לכך.

התוצאה של מעשים אלו עלולה להיות מקבילה לנזק שבהושבת תינוק טרם זמנו.

התנהגות בסגנון זה  עלולה לנבוע ישירות מפרשנות לכתוב בסעיף הראשון בטבלת היעדים בע' 29 של חוברת התכנית הנ"ל.

 

אדוני המנכ"ל -קיימות בעיות נוספות המקשות מאוד על ביצוע תוכניות הלימודים שהתפרסמו בשנת תשס"ז והדרישות של האגף לחינוך קדם יסודי ליישמן בגן .

 הבעיות הללו קשורות במחסור בתשתיות כלכליות  כגון ציוד מינימלי הרשום בתוכניות :התשתית לקראת קריאה וכתיבה ובתוכניות הלימודים בחינוך גופני ובאומנויות.

בדבריך מחודש ינואר 2007 על פערים בחינוך כתבת על חשיבות השוויון

בין כל ילדי ישראל. בין מספר פעולות שהמשרד ינקוט לצורך כך ציינת :

"השקעה ניכרת בחינוך היסודי והקדם יסודי כדי למנוע היווצרות פערים...."

האם אתה מודע להבדלים הגדולים בין הרשויות השונות בתקציב הניתן לגנים , בדלות

האמצעים של גנים רבים?

בעיות נוספות אשר דורשות פתרון לפני שתהיה יכולת לבצע תוכניות כלשהן, קשורות לפגיעה בזכויות ותנאי עבודה בלתי אפשריים  כגון עלייה דרסטית במספר הילדים בעלי קשיים וצרכים מיוחדים,

חוסר בסיוע ממשי של שפ"ח ברשויות רבות , סייעות בלתי ראויות ועוד.

 

מדוע יש דרישה לקיום התוכניות לפני הכנת התשתית לכך ?

אדוני המנכ"ל –

אני מצפה לתמיכתך בפתרון בעיות התשתית ודרך ההתייחסות אל הגננות כאל שליחות לביצוע דבר המשרד בלבד.

אנא, עצור את הכדור המתגלגל המאיים על גן הילדים הישראלי.

אנא, דאג לשינוי התוכנית 'תשתית לקראת קריאה וכתיבה' תוך שיתוף של גורמים באקדמיה וגננות מן השטח אשר חושבים אחרת מכותבי התוכנית הנוכחית.

תוכניות כגון 'הוראת המקרא בגן' ו/או התוכנית ללימוד החינוך הגופני בגן רואות את חשיבות התהליך, מכבדות אותנו כגננות, בהיותן תוכניות הדרכה ולא כפקודת ביצוע אשר את הישגיה יש למדוד

אנא, דאג כי העדכון של תוכנית 'התשתית לקראת קריאה וכתיבה' תהיה כמותן וברוחן.

בתודה.

גננת אלמונית המנסה לפרוץ את מחסום ההבלגה של עמיתותיה למקצוע.

(השם המלא שמור במערכת)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד