עדכונים וזכויות

עדכונים וזכויות

משימת הערכת מיומנויות המאה 21 – שפת אם  - דרישה להערכה חילופית

משימת הערכת מיומנויות המאה 21 – שפת אם - דרישה להערכה חילופית

הובא לידיעתי כי יצא חוזר בנושא שבנדון המטיל עבודה נוספת על עובדי ההוראה המלמדים את מקצוע הלשון ללא תגמול.
החוזר יצא באופן חד צדדי ללא תיאום עמנו ולכן, הנני מורה לכם לא לבצע שום שינוי בעבודה השוטפת או בדיווח כלשהו.
4/03/2018
מינהל שכר ופנסיה

מינהל שכר ופנסיה

הסתדרות המורים מפעילה במספר מוקדים בארץ יחידה לסיוע לעובדי ההוראה לקבל החלטות בתחום הפנסיה, בדיקת שכרו של עובד ההוראה, כולל קידום בדרגות , וותק, השכלה וכו'
22/02/2018
הכנסת טלפונים חכמים לכיתות.

הכנסת טלפונים חכמים לכיתות.

אני מבקשת להבהיר כי הסתדרות המורים תתנגד נחרצות לאישור גורף להכנסת טלפונים חכמים לשיעורים. בימים אלו בהם אנו מתמודדים מדי יום עם אירועי אלימות ותקיפת עובדי הוראה, אשר חלק נכבד מהם נובע מהתנהלות סביב הטלפונים ושימוש שלילי בהם, אנו מוצאים לנכון להביע את עמדתנו בנושא זה.

2/01/2018
ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

מועד הגשת בקשות לחל"ת
העברות
5/02/2018
ביקורי בית

ביקורי בית

על פי חוזר מנכ"ל, חובת ביקורי בית הנה אך ורק במקרה של היעדרות ממושכת של תלמיד מבית הספר.
אין לבצע ביקורי בית מעבר לנדרש על פי החוזר.
25/12/2017
מזכ"לית הסתדרות המורים קוראת למפכ"ל המשטרה לגבש נהלים במקרים של כניסת שוטרים לשטח בית ספר.

מזכ"לית הסתדרות המורים קוראת למפכ"ל המשטרה לגבש נהלים במקרים של כניסת שוטרים לשטח בית ספר.

בעקבות תקרית אלימה שהתרחשה היום בירושלים פנתה יפה בן דויד למפכ"ל המשטרה :|
מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד שגרה מכתב למפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך, שבו היא מבקשת לגבש נהלים ברורים ודרך נאותה להתנהלות שוטרים בתוך בתי ספר. בן דויד: "יש דרך להוציא מורה מבית הספר. יש דרך שהורים יביעו מחאה כנגד התנהלות של מורים. אבל במדינה שלנו לא יתכן ששוטרים ינהגו באלימות וחוסר כבוד למורים בתוך שטח בית הספר מול כל התלמידים
5/12/2017
השתתפות המדינה בארוחות

השתתפות המדינה בארוחות

אנו דורשים כי המדינה תשתתף בהוצאות של עובדי הוראה בגין ארוחות בשעות העבודה.
3/12/2017
הגשת תוכניות עבודה בגני הילדים ובתי הספר

הגשת תוכניות עבודה בגני הילדים ובתי הספר

מזכ"לית הסתדרות המורים דרשה ממשרד החינוך לפרסם הבהרה בנושא הגשת תוכניות עבודה בגני הילדים ובבתי הספר.
לאור דרישה זו פרסם המשרד את המסמך המובא כאן לידיעתכם.
14/11/2017
אין לבקש מעובדי הוראה הכנת תוכניות שבועיות ו/או חודשיות

אין לבקש מעובדי הוראה הכנת תוכניות שבועיות ו/או חודשיות

עובד הוראה מחויב לכתיבת תוכניות שנתיות בלבד
אבקשכם לכבד הנחיה זו !
10/09/2017
הקמת ועדה מייצגת של המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך בישראל

הקמת ועדה מייצגת של המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך בישראל

בפגישה הוועדה הראשונה שהתקיימה ביום 30.8.2017 - הסתדרות המורים ונציגי המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך, הסכימו בזאת על הקמת ועדה בת 3 נציגים, שייצגו את המטפלים באמצעות אומנויות, חברי הסתדרות המורים במשרד החינוך, הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל – בהיבטים המקצועיים והתעסוקתיים.

30/08/2017
חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני יג-ד תשע"ח

חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני יג-ד תשע"ח

ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו- י"ד במסלולי הסמכה של לימודי תעודה, טכנאים והנדסאים בשנה"ל תשע"ח (2018)
הנושאים בחוזר:

א. ארגון שנת הלימודים תשע"ח
ב. בקשות לאישור היקףמכסת סטודנטים בשנה"ל תשע"ט 2019
ג. רישום מועמדים ללימודי השכה על-תיכונית לשנה"ל תשע"ט 2019
ד. תנאי הקבלה של המועמדים לכיתות י"ג ו-י"ד לשנת הלימודים תשע"ט 2019
ה. רצף לימודים במסלול טכנאים והנדסאים (ראה פירוט באתר י"ג - י"ד)
ו. שכר לימוד
ח. זכאות לדיפלומה והפקתה לבוגרי כיתות י"ג - י"ד
ט. מלגות השתתפות במימון שכר לימוד
י. ביטוח סטודנטים בכיתות י"ג - י"ד
יא. ועדת חריגים
יב. מסלולי המרה
יג. פתיחת מסלול של "חינוך טכנולוגי על תיכוני"
יד. בקרה במכללות
טו. התקשורת עם המכללות
טז. נספח: לוח עזר למנהל לארגון שנת הלימודים תשע"ח
7/08/2017
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה  במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה ולתלמידים עם לקויות ראיה ושמיעה בחופשת הקיץ
4/06/2017
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה
ולתלמידים עם לקויות ראיה ושמיעה החל משנה"ל תשע"ז
14/05/2017
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

שילמדו בתאריכים 30.6.2017 – 21.6.2017
15/06/2017
פרישה מוקדמת מבעלויות על יסודיות - לעובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על יסודיות - לעובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף", "מנורה מבטחים" "מיטבית" וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות מתבקשים למלא את טופס הבקשה לפרישה מוקדמת
19/02/2017
יציאה לשבתון וותק לפנסיה

יציאה לשבתון וותק לפנסיה

עו"ה היוצאים לשנת שבתון, חייבים להעביר את האישור על הלימודים על-מנת ששנה זו תחשב לוותק ולפנסיה.
13/02/2017
שירות מקוון חדש לדיווח טופס 101

שירות מקוון חדש לדיווח טופס 101

שירות מקוון חדש לדיווח טופס 101 ישירות לגזברות.
8/01/2017
בית הדין לעבודה דחה את דרישת ארגון המורים בנושא יציגות בקרב מורי השל"ח

בית הדין לעבודה דחה את דרישת ארגון המורים בנושא יציגות בקרב מורי השל"ח

בהסתדרות המורים מברכים על פסק הדין של בית הדין לעבודה שדחה על הסף את דרישת ארגון המורים להוות את האיגוד היציג של מורי של"ח.
לאחרונה, הושג הסכם להכללת מורי של"ח בהישגי אופק חדש
9/10/2016
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ז

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ז

נדהמנו לשמוע על השינויים הצפויים בלוח החופשות בחינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז
לרבות בחגים סוכות פסח וחופשת הקיץ (באשר לחופשת הקיץ צוין כי תשלח הודעה נפרדת)-
השינוי בוצע ללא תאום עם הסתדרות המורים ותמוה שלא מצאתם לנכון לפנות אלינו בנדון.
6/10/2016
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

הריני מתכבד להודיעכם כי מורים העובדים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד, שילמדו בתאריכים 30.6.2016 – 21.6.2016 , נדרשים ללמד את השעות הפרונטליות בלבד
ללא שעות פרטניות ושהייה.
תשלום השכר יהיה בגין השעות הפרונטליות בלבד.ללא שעות פרטניות ושהייה.
13/06/2016
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד