הגננת לשנות 2000
הגננת לשנות 2000

 

הגננת לשנות 2000

דליה לימור, מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך.

 

הגננת בשנות ה-2000. הגננת במאה הבאה. הגננת במילניום הבא. כל הביטויים האלה רומזים שחייב להיות שינוי. לא עוד גננת בדמות הידועה אלא גננת מסוג  אחר, גננת שהגדרת תפקידה שונה מההגדרה הקיימת:גננת עתידית.

 

מי היא הגננת העתידית?

כדי להגדיר את התפקיד הזה אנחנו חייבים לבחון מספר אספקטים בסביבת העבודה

העתידית בכלל ובסביבת העבודה של איש החינוך בפרט.

כאשר אנחנו אומרים עתידי -  מיד עולות האסוציאציות של גלובלי, טכנולוגי, רב-לשוני ורב-תרבותי.

כאשר אנחנו אומרים עתידי מיד מצלצלים אמצעי התקשורת והמחשבים ומהבהבים עולמות רחוקים וגלקסיות נעלמות. כאשר אנחנו אומרים עתידי אנחנו מדברים על דיגיטליות, על אחידות, על מדע. כל אלה יעמדו לרשותו של האדם.

האדם העתידי, נראה לנו, יהיה חייב לחיות בקבוצה שבה כל אחד יתמחה במשהו אחר ורק הצירוף של כמה אנשים יניב קבוצה שתשכיל להתמודד עם העומד בפניה.

האדם העתידי יהיה מחויב בפתרון בעיות. התהליכים העיקריים שיש להיערך לקראתם הם: איתור מידע, עיבוד מידע והצבתו באופן שמאפשר פתרון של בעיות בלתי מוכרות -  בעיות שאינן בנמצא ברפרטואר התשובות שבידי כל אחד מהפותרים.

לא מדובר במדע בידיוני: כבר היום ניתן לראות רמזים וסימנים לעומד להתרחש בעוד כ-20 שנה: 2020 -  השנה שלקראתה נערך העולם.

בשנות האלפיים העולם יחייב הרבה יותר עצמאות ואחריות של כל אחד לעצמו. אזרחים טובים יהיו אלה המסוגלים לעמוד בדרישות התפקיד שיוטל עליהם. בעולם כזה תהיה חובה להכשיר את הצעירים באופן מקצועי ואמין ובמהירות גדולה לעולם הרבה יותר מורכב.

הכשרת צעירים למצוינות מחייבת ותלויה במערכת חינוך איכותית, שבה כל ילד מקבל את מירב הטיפול וההנחיה, התמיכה והעידוד, הטיפוח והקידום. רק במערכת כזו יוכלו הצעירים לממש את מלוא יכולתם ולפעול ביעילות בעולם המורכב שלתוכו יגדלו.

גננות ואנשי חינוך לגיל הרך, שאמונים להקים את התשתית לחינוכם של הילדים בהמשך, חייבים לבנות תשתית שעליה ייבנה ההמשך במהירות וביעילות. שהרי עיקרה של העבודה החינוכית מתבצע בתחילת הדרך החינוכית.

הגננות, שאחריות זו רובצת על כתפיהן, תעסוקנה בהקמה של מערך חינוכי מקסימליסטי, תואם התפתחות, אינדיווידואלי, רב-תחומי, רב-לשוני ורב-תרבותי.

במה דברים אמורים?

מדובר בניהול מערכות, באיגום של משאבים, בהתמקצעות בשינויים מתמידים ובדרישות

מוגדרות.

ניהול מערכות מחייב שימוש מאסיבי בטכנולוגיה, תיכנון-על ופיתוח אמצעי בקרה. ניהול מערכות

מחייב היערכות של כוח אדם מתפתח ומתקדם, לומד ומשתנה.

איגום משאבים מחייב כינוס כל הכוחות הפיננסיים לפיתוח מאוחד וחסכוני של כלים, אמצעי הוראה, עובדים, שיטות חינוך והוראה, בחינתם והתאמתם לצרכים המשתנים של הילדים המשתנים.

התמקצעות מחייבת למידה עצמית, למידת עמיתים ולמידה באמצעות מומחים שיפתחו בדרכים חילופיות דרכי הוראה אפקטיביות יותר, מהירות יותר ומשיגות מטרות רחבות היקף.

דרישות מוגדרות הן אלו שיוצבו על-ידי המערכת המכוונת -  לא עוד רק ילד שמח וטוב לב, אלא ילד בעל דימוי עצמי חיובי, יודע ללמוד ולפתור בעיות, מכיר את העולם, חי במערכים גלובליים, משווה תרבויות ומכיר לשונות. ילד עתידי ברור ומכוון.

הגננת העתידית היא האדם שינהיג את השינוי, שינוי שיש להתחיל בו כבר היום, היות שבבחינת הקיים מתברר שיש צורך בשינוי מתמיד.

הבסיס המקצועי של המחנכת לגיל הרך מושתת על מומחיות ועל ערכים.

מומחיות בתחום ההוראה לגיל הרך תכלול:

1.  יכולת לפתח אסטרטגיות הוראה מותאמות גיל ומאיצות התפתחות.

2. הבנה בתכניות הוראה המדגישות: גלובליות, רב-תרבותיות ורב-לשוניות.

3.  אסטרטגיות להכרת סביבות עתירות טכנולוגיה ולשימוש במכשירים חשמליים.

4.  כלים לבחינה ולבדיקה של תוצאות הפעולות החינוכיות ורעיונות לתיקון מחדלים.

5.  טכניקות להקניית כשירויות חיים ביקום רחב-ידיים כמו: הישרדות והסתגלות.

הערכים בבסיס תהליך "ההעצמה" הם:

אמון, כבוד, אמונה ביכולת, יכולת להתחלק, אמונה בהצלחה וסובלנות.

הגננת בשנות אלפיים היא מנהיגה חינוכית מומחית השולטת בתחומי הניהול והפדגוגיה החדשנית. עליה לדעת להכין תכניות לימודים מלוּוֹת טכנולוגיה מתקדמת. להשתמש באינטרנט כדי לפרוץ את גבולות הכיתה, את גבולות ההדרכה ואת הגבולות הגיאוגרפיים.

על הגננת להיות כשירה לניהול מערכת חינוכית שמחייבת:

 -  עבודה בצוות החינוכי.

 -  בניית תשתית טכנולוגית למינהלה ולפדגוגיה.

 -  הטמעת שינויים במערכת החינוכית והמינהלית.

 -  יישום והטמעה של טכנולוגיות חדשות.

 -  שימוש בכלי מדידה והערכה.

 -  התעדכנות במחקר החינוכי.

 -  גישה יצירתית והתחדשות.

 -  בניית קשרים עם הורים.

 -  בניית קשרים עם הקהילה הקרובה והרחוקה.

 

כאשר אנחנו בונים תחזית עתידית של מערכת החינוך לגיל הרך במדינת ישראל אנחנו מדברים על הטמעה של שלושת החוקים החדשים:

1.  חוק פיקוח על גילאי שנתיים.

2.  חוק שבוע לימודים בן 41 שעות.

3.  חוק חינוך חובה חינם לגילאי 4-3.

ההטמעה של חוקים אלה מחייבת תפיסה מודרנית של ריכוז גני-הילדים במסגרת אשכולות גנים, מתאימים בגודלם לצורכי הרשויות בהן יוקמו. איגום משאבים וריכוז שירותים יקרים כמו מענה לילדים בעלי צרכים ייחודיים, שירותי רווחה, שירותי תמיכה ומרכזי העשרה והדרכה. ריכוז כוח אדם והתמקצעותו.

אשכול גנים יאפשר מערכת חינוך רציפה לילדים צעירים. שימוש מושכל בכוח אדם -  שכן מדובר בשינוי יחסי מבוגר-ילד -  והתאמתו לצרכים של ילדים צעירים שזקוקים ליחס אישי, להנחיה ולהדרכה צמודה ומניעת מעברים תכופים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

 רצף זה יתבטא גם בתכניות הלימודים, שבגיל הרך מטרתן היא לבסס את תשתית היכולות והמיומנויות של הילדים ולשכללן.

שינוי זה יחייב את הגננות לשינוי בתפיסת הניהול שלהן, להערכות לעבודה בצוות, להעברת נתונים ולניהול מידע. כל אלה מהווים שינוי בתפיסת התפקיד הכולל של גננת קונבנציונאלית של היום למעמד חדש של אדם משכיל המסוגל להבנות את הלמידה הקונסטרוקטיבית של הילדים, לתמוך בהתעניינות שלהם ולעודד אותה ולשמור על התלהבותם הראשונית ללמוד.

 לאור העובדה שאנחנו מדברים כיום על הוראה תואמת התפתחות הרי ברור שיהיה על הגננות ללמוד גם נושאים בתחומי רכישת קריאה וכתיבה, פיתוח יכולות מתמטיות והכרת לשונות דיבור והסמלה -  בהם לא עסקה עד כה באופן מתוכנן*. כמו כן יהיה עליה ללמוד את נושא הצרכים הייחודיים של הילדים ולהכיר את טכניקות הסיוע ההולמות את מצבם.

שינויים אלה: תפיסת ניהול רחבה ומבוססת על נתונים, הכרת דרכי הוראה חדשות ופיתוח תכניות חינוכיות מותאמות התפתחות, הוראה אוטונומית בצד עבודת צוות והתחלקות באחריות, כריתת ברית שיתוף עם הורים לפעילות הדדית בפיתוח הילדים, שילוב טכנולוגיות בתהליכי ההתפתחות של הילדים הקטנים ושילוב טכניקות הוראה מעודכנות וחדשניות -  מחייבים מערך הדרכה ופיקוח מקצועיים, מתקדמים ובעלי תפיסת מצוינות והקפדה על טיב השירות.

רק מערך שיש לו תפיסה של אבטחת איכות השירות יכול להצליח בעולם שאנו צופים במאה הבאה.

באגף לחינוך קדם-יסודי אנחנו עושים צעדים ראשונים לקראת השינוי המתחייב. התחלנו בניתוח התהליכים הנגזרים מהגדרות התפקידים של העושים במלאכת החינוך בגילאים השונים. ניפינו את המיותר והוספנו את החידושים.

המידע נאסף לאחר התנסות בהטמעת שינויים והוא משמש אותנו להחלת שיפורים מדורגים ושילובם במעשה היום-יומי. כדי להבטיח את התהליך הזה ואת הרמה המקצועית שלו אימצנו את הטכניקה של תקינת 0009-OSI ואנחנו מקווים להבטיח את השינויים -  בתוך המערכת ומחוצה לה -  בהתאם לתפיסה החינוכית העתידית.

 

 

  

* ראוי לציין כי בוגרות מסלולי הגיל הרך במכללות לחינוך מקבלות הכשרה ותעודה של גננות ומורות לכיתות א', ב'. מ"ס

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד