מרכז הפעו"ט - העשרה, פעילות ו
מרכז הפעו"ט - העשרה, פעילות ו

 בית וגן
 מרכז הפעו"ט  - העשרה, פעילות וטיפול לגיל הרך
  ענת בר -  מנהלת מרכז הפעו"ט, טירת הכרמל.
 
"כדי שתינוקות יתפתחו ויהיו בסופו של דבר לאנשים מבוגרים ועצמאים, מן ההכרח שתהיה להם התחלה  טובה"  [וויניקוט, מתוך : הילד, משפחתו וסביבתו].
 בטירת הכרמל, במסגרת המחלקה לחינוך, הוקם מרכז לגיל הרך אשר מְאַגם את כל המשאבים שהוקצו לשם כך ועוסק בפיתוח וקידום הגיל הרך. המרכז הוקם לפני שתיים-עשרה שנים ביוזמת אגף שח"ר במשרד  החינוך.
שם המרכז, "הפעו"ט", טומן בחובו את שלושת המדורים המתקיימים בו: הַעשרה, פעילות וטיפול.
תכניות ההעשרה מיועדות לכל אוכלוסיית ההורים והילדים בעיר מגיל לידה ועד גיל שש. הן בנויות באופן מודולרי ובדרגות התערבות שונות לפי צרכי המשפחה. תכניות ההתערבות כוללות תכניות הדרכה ביתיות  לילדים מגילאי לידה עד גיל שש (תכנית "התחלה טובה" לתינוקות ותכנית "בית וגן" לילדי הגן הינן ייחודיות ונכתבו במרכז הפעו"ט). במסגרת הפעילות במרכז מתקיימים קורסים בהתפתחות הילד לסגל מקצועי במסגרות החינוכיות, קורסי הכשרת עובדים בגיל הרך, חוגים לילדים, קורס שמרטפים וקבוצות הפעלה  להורים וילדים.
ילדים בעלי צרכים מיוחדים מטופלים על-ידי צוות פרא-רפואי, המורכב מקלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית ומְרַפאות בעיסוק, העומד לרשות ההורים והצוותים החינוכיים לאיתור, מניעה וטיפול בילדים בסיכון וילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אוכלוסיית היעד 
כל אוכלוסיית ההורים והילדים בגילאי לידה -  חמש, בדרגות נזקקוּת שונות. אחוז ניכר של האוכלוסייה הינו ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.
כיום משתמשות בשירותי המרכז כ-350 משפחות, שהן רק 35%  מכלל אוכלוסיית ההורים והילדים בגילאים המתאימים. כ-70 ילדים בשנה מקבלים טיפול התפתחותי במרכז. 70%  מאוכלוסיית הילדים הזקוקים לטיפול  מקבלים אותו במרכז הפעו"ט.   
הטיפול בקהילה מאפשר ניידות במקום הטיפול (ביקורי בית), נגישוּת וזַמִינוּת למשפחה, קשר הדוק לגורמים  אחרים בקהילה: הלשכה לשירותים חברתיים, התחנה לבריאות המשפחה ומסגרות חינוכיות.
כמו כן, מרכז הפעו"ט מפעיל תכנית לאיתור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוכיות, קרי: מעונות וגני-ילדים. כ-800 ילדים משתתפים בתכניות האיתור.
המשפחות נבחרות על-פי דרגת הנזקקות שלהן. הילדים מופנים על-ידי גורמים קהילתיים שונים:
תחנות לבריאות המשפחה, לשכה לשירותים חברתיים, מחלקות ילדים ופגים בבתי-חולים ומכוֹנים להתפתחות הילד.
בעיר מתגוררות משפחות רבות עולות ממדינות חבר-העמים, קווקו ואתיופיה. מרכז הפעו"ט מפעיל תכניות  מיוחדות לעולים החדשים, המהווים 25%  מהאוכלוסייה.
צוות המרכז
צוות העובדים במרכז מורכב מאנשי מקצוע אקדמאים בתחומי החינוך והמקצועות הפרא-רפואיים.
כיום עובדים כ-30 אנשי צוות במשרות חלקיות ולצדם מדריכים, מרצים ומנחים חיצוניים*.
תכנית "בית וגן" לילדי הגן והוריהם תכנית "בית וגן" נשענת על תפיסת ההתאמה ההתפתחותית ונותנת מענה לצרכים ההתפתחותיים הנורמטיביים  והאישיים של כל ילד, הבאים לידי ביטוי בסביבתו היומיומית בבית ובגן.
התכנית מדגישה את איכות הקשר בין ההורים לילדיהם כמפתח להתקשרות בטוחה ולהתפתחות הילד בכל התחומים ואת הצורך החיוני בחיבור בין הורים לגננת ולתכנית הלימודים בגן. זו תכנית חינוכית לא  פורמלית לילדי הגן ולהוריהם.  
 מטרות התכנית:
 1.  הגברת מוּדעוּת הוֹרית לטיב הקשר עם הילד.
 2.  מתן כלים להורים להתמודדות עם גידול ילדיהם.
 3.  הגברת שיתוף הפעולה בין ההורים לבין צוות הגן.
 4.  מניעת פערים התפתחותיים בקרב הילדים.
משך התכנית שלוש שנים, החל מגן טרום-חובה ועד סיום גן החובה.
בשנה הראשונה נערכים מפגשים בבתי הילדים, בהם מתבצעת פעילות משותפת להורה ולילד ולאחריה שיחה עם ההורה. לב התכנית הוא מתן אפשרות להורים לחווֹת פעילויות הוריות יומיומיות מהזווית ההתפתחותית של הילד ובדפוסי תקשורת חדשים בינם לבין ילדם.התכנית מתמקדת בעיקר בפעילויות היזומות על-ידי הילד או ההורה.
יש חשיבות רבה לכך שההורה והילד יצמיחו ויחזקו את הקשר ביניהם מתוך הבסיס הקיים והמתאים להם.
לדוגמה: ילד, שהתגלו אצלו קשיים חברתיים בגן, עבד במשך מספר מפגשים ביתיים על הכנת גינה פרטית משלו בגינת הבית. עם סיום העבודה, לקראת ט"ו בשבט, בתיאום עם הגננת, הוזמנו ילדי הגן לחזות בגינתו.
חוויה זו סייעה לו בהשתלבותו החברתית בגן בנוסף לחוויה המשמעותית שהיתה לכך בקרב משפחתו.
בשנה השנייה נושאים המפגשים אופי שונה. התכנית מופעלת בקבוצות קטנות של הורים וילדים. גם במפגשים הקבוצתיים מתקיימת פעילות משותפת, עם דגש על רציפות בתכני המפגשים, להורים ולילדים וכן שיחה עם ההורים.
אחת הקבוצות עסקה, למשל, במספר מפגשים, בנושא "אני ומשפחתי". נושאי המפגשים עלו בקנה אחד עם תכני הלימוד בגן. ההורים למדו להכיר פנים חדשות של ילדיהם. הילדים נהנו מחוויית השיתוף עם הוריהם, שהמשיכה גם בפעילויות בבית, עם שאר בני המשפחה.
בשנה השלישית מתמקדת הפעילות בהכנת הילדים לביה"ס. בשנה זו משלבת הפעילות מושגי יסוד ומיומנויות הנדרשות לקראת ביה"ס, עם עולמם היומיומי של הילדים.
אחת הפעילויות היתה, למשל, כאשר באחד המפגשים הביא אחד הילדים בקבוצה מפת דרכים של העיר.
בעקבות התעניינותה של הקבוצה במפה, עסקו הילדים בחמשת המפגשים שלאחר-מכן בתיכנון מסלולים, בהכנת שלטי דרך ותמרורים, יצאו להכרת המסלולים ושילוטם בסביבתם הקרובה ולבסוף ציירו את מפת המסלול שלהם. במפגש הסיכום הציגו הילדים להורים את הפרויקט שהכינו והעלו רעיונות שונים להמשך פעילות זו בבתיהם.
בהערכה מעצבת, שנעשתה בסוף תשנ"ח, נמצא כי תיווך האם, שמבטא את איכות הקשר של האם לילדה, עלה באופן משמעותי הן בפעילויות חופשיות והן בפעילויות מובנות משותפות. כמו כן, עלתה מידת הרצון של הילד בשיתוף ההורה בפעילויותיו.
במהלך השנה נבדקה כל העת רמת הציפיות ושביעות-הרצון של הגננות מהשלכותיה של התכנית. בסיום השנה היה ניכר, כי ההתמקדות של התכנית בחיבור שבין המשפחה לבין המסגרת החינוכית תרמה, לדברי הגננות, במספר מישורים:
  -  התכנית איפשרה התייחסות אישית לכל ילד ומתן מענה לבעיות התפתחותיות.
  -  יצרה קשר ושיתוף פעולה בין הבית לבין הגן.
  -  הביאה למודעות ההורים לחשיבות הגן ולחשיבותה של ההעשרה להתפתחותו של הילד.  
 מדבריהן:
  -  "הבנתי את המקום ממנו בא הילד וזה התחבר לי ליום-יום בגן".
  -  "ההורים נעשו יותר מודעים לחשיבות הגן".
  -  "היתה הזדמנות לצוות הגן להתייעץ עם צוות התכנית לגבי ילדים מסוימים".
 התכנית פועלת בעיר מזה שלוש שנים. השנה השתתפו בתכנית "בית וגן" 75 ילדים מארבעה גנים. בשנה הבאה תשתלב בכיתות א' קבוצת הילדים הראשונה שהשתתפה שלוש שנים בתכנית.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד