הרצף החינוכי בגני הממ"ד
הרצף החינוכי בגני הממ"ד

 הרצף החינוכי בגני הממ"ד
 אלימלך לנדנר,  יו"ר המרכז לחינוך הדתי
  
בתבה זו היא תגובה לכתבה "חינוך-אידיאולוגיה-פוליטיקה -  'מכאן -  לאן' -  נושא הרצף בגני הממ"ד"  (הד הגן, חוב' א', תשרי תש"ס), של הגב' דליה רוט, סגנית מנהלת המחלקה לגננות ויו"ר הגננות הדתיות בהסתדרות המורים. בכתבה הנזכרת מתייחסת הגב' רוט, בין היתר, להנחיה שקיבלו גננות לדווח של מספר הילדים העוברים מהגן הדתי לבית-הספר הדתי.
מ"ס דליה רוט, המכהנת כסגנית מנהלת המחלקה לגננות בהסתדרות המורים, היתה נוכחת בכנס גננות כשעל הפרק עמד הנושא של הרצף החינוכי בחמ"ד. הגב' רוט תקפה את התכנית המתבקשת מאליה של עקרון  הרצף החינוכי.
במאמרה היא טוענת שבהיותה גננת המטרה הבלעדית היתה החינוך לשמו וכל כולה היתה בנפש הילד הרך ולבה כלל לא היה נתון להמשך חינוכו של הפרח שהיא מתארת כל כך יפה איך שגידלה. אני מבקש לאמור  שהגננות של היום הן לא פחות מחנכות, ואולי אף יותר עם כל משאבי ועזרי החינוך, מהגננות אותן היא מתכוונת לייצג. אפשר לחשוב שהגננות נצטוו היום לעסוק אך ורק ברישום תלמידים לכיתות א'.
דליה רוט סותרת את עצמה. בכתבתה היא מתריסה נגד "פרויקט הרצף" ולעומת זאת מתארת את ההרשמה שלה לכיתה א'. כמה קשה היה לה כשנבחנה על ברכות ועל מנהגים. יש בדבריה נימה של זלזול בדרכי הקבלה  של התלמיד לכיתה א' בבית-הספר הממלכתי-דתי. היא מעלה בזכרונה את מראה המנהל בחדר עם וילונות כבדים של קטיפה ירוקה ואת הפחד שאחז בה וכו' וכו'.
אכן, את זה החינוך הדתי רוצה למנוע. את החיל והרעדה של הילד בבואו מהגן להרשם בבית-הספר. הילד הרך, שיעבור את הפעולות הברוכות של הרצף החינוכי במהלך השנה בגן החובה, יגיע מוכן ושמח לבית-הספר ללא  קשר איזה סוג וצבע של וילון יש בחדר המנהל וגם פניו החמורות של המנהל ייעלמו, כי הם מכירים האחד את השני מפעילות חינוכית עוקבת במהלך השנה שחלפה. הילד הרך יגיע מוכן יותר חינוכית ומוכן יותר רגשית במעבר בין הגן לבית-הספר.
ללא ספק, פעילות הרצף החינוכי והמוּכנוּת לכיתה א' יקלו מאוד את קליטתו של התלמיד והוריו במוסד החדש, שהיה בעבר "מאיים" גם לפי הגדרתך, מוסד מחייב ומחייך יותר מההיבט החינוכי, הלימודי והחברתי .
לגיטימי וחשוב מאוד לתת את התשובה של מסגרות החינוך בשלבי המעבר במערכת החמ"ד, בין הגן קדם-החובה לגן החובה, מגן החובה לביה"ס היסודי, מביה"ס היסודי לחטיבות הביניים, מחטיבות הביניים לחטיבות  העליונות ומביה"ס העל-יסודי למכינות קדם-צבאיות, ישיבות הסדר ולשירות לאומי.
החינוך הדתי חייב ללוות את תלמידיו מהגיל הרך ועד לגיוסם לצה"ל או לשירות לאומי, לתת את התשובה  החינוכית והלימודית לכל תלמיד במהלך לימודיו.
אף אדם וגם לא גננת מתבקשים בעבודתם לקַבֵּע את עצמם לדבר אחד מבלי להסתכל בפוקוס רחב יותר. לכל  דבר יש היבטים נוספים ולא רק היבט אחד. כך גם לגננת, הן כמחנכת והן כמנהלת מוסד, צריך שיהיו לה  הכישורים והראייה הכוללת של החינוך בכלל והחינוך הדתי בפרט.
מר ראובן מאמו, המפקח הארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד, כתב למפקחים, למנהלים, למורים ולגננות בפתח החוברת "הרצף החינוכי" -  המעבר מגן-הילדים לבית-הספר היסודי הממלכתי-דתי:
"המסמך 'מגן-הילדים לבית-הספר הממ"ד -  רצף חינוכי' גובש על מנת להקל על הילד בגיל הרך את המעבר מגן-הילדים לבית-הספר.
תהליך החינוך והלמידה הפורמליים של הילד מתחיל עם השתלבותו בגנון, כולל גן, בית-ספר יסודי, בית-ספר  על-יסודי, חינוך גבוה, ישיבות הסדר ואוניברסיטה. אמנם מסגרות אלו הן מסגרות ארגוניות עצמאיות, אך מצען החינוכי צריך להיות משותף. דמותו השלמה של אדם -  דמות בוגר החמ"ד כפי שנוסחה במסמך 'מבנה הלימודים ועקרונות ההוראה בביה"ס היסודי הממ"ד' -  צריכה להיות לנגד עיני כל מחנך, גננת ומורה.
 "כך למדנו מרן הרב קוק זצ"ל: ...כל האדם כולו צריך שיחונך, שיודרך, שיסתגל להוויה הכללית ולמקורותיה.
אי אפשר לייסד מכון של חינוך בעד ניצוץ של האדם, בעד נטף אחד מים החיים שלו, כי אם כל האדם צריך שיבוא לרוממות שאיפתו, כל האדם כולו, בכל ערכיו, בכל חייו המלאים.
"אני מקווה ומתפלל שמסמך זה ישיג את מטרותיו ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה".
 ובמכתב הקדמה לחוברת כותבת המפקחת הארצית על החינוך הקדם-יסודי הממ"ד, הגב' שרה תאומים, אל המפקחות והגננות:
"גן-הילדים הממ"ד מעצב את יסודותיו של הילד והוא בנוי על תפיסת עולם דתית כוללנית המתייחסת לכל תחומי החיים, בבחינת 'בכל דרכיך דעהו' (משלי ג,ו).
 "בגן-הילדים מתחיל תהליך הלמידה של הילד והמשכו בבית-הספר. התכנית המובאת לפניכם תיצור רצף חינוכי משמעותי באמצעות התנסויות מרובות ומגוּונות של ילדי הגן בתחומי דעת שונים. ילדי הגן יכירו  וילמדו את תרבות בית-הספר ועל-ידי כך יקל עליהם המעבר מן הגן לביה"ס".
 "התכנית מזמנת לילדים פעילויות לימודיות חינוכיות ומאפשרת אינטראקציה רב-גילית במשחק ובלמידה".
"אני מקווה ומאמינה שהתכנית תנחה את פועלם של מורים וגננות בחמ"ד ותיצור שיתוף פעולה וקשר חברתי בין צוות הגן וביה"ס".
אשר על כן, דווקא הגננות אשר פועלות בהכוון תלמידיהם נכון, הן הן המקרבות את התלמידים וההורים לדרך שבחרו בהגיעם לרשות המקומית לרשום את ילדיהם לגן הממ"ד. לכן מן הראוי שצוותי בתי-הספר  והגנים יפעלו יחדיו בדרך הלגיטימית, החינוכית והערכית להציע בפני בוגרי הגן והוריהם את ההמשך הטבעי  במסגרת החינוכית בה הם מתחנכים.
 כמובן שיש אוכלוסייה שהגיעה לגן הממ"ד במקרה או בהכוון לא מבוקר של רשות מקומית או בשל קרבת מגורים לגן, שאינה תואמת את המסגרת החינוכית מבחינת אורח-חייה.
 אותם תלמידים בוודאי יירשמו לבתי-ספר התואמים את אורח-חייהם לפי השקפת הוריהם, אך הם יגיעו מוכנים הרבה יותר טוב לכיתה א' מאשר חבריהם שלא זכו להיכלל בתכנית הייחודית של פרויקט הרצף. המערכת אינה עוסקת בכפייה או בתעמולה, אלא בדרך חינוכית מובנית ומוסכמת להכנת בוגר הגן להמשך  דרכו במערכת החינוכית. 
 תגובה
קראתי את מאמרה של דליה רוט וכן את מאמר התגובה של אלימלך לנדנר. נראה לי, שהם מתווכחים ויכוח  של "לכאורה", כאשר לאמיתו של דבר הם תמימי דעים ביחס לרצף החינוכי.
מר לנדנר, כיו"ר המרכז לחינוך דתי, אמון על קידומו של החינוך הדתי, ודליה רוט, כיו"ר הגננות הדתיות בהסתדרות המורים, מייצגת נאמנה את החינוך הדתי ועושה למען רווחתן ומקצועיותן של הגננות. שניהם כאחד מכירים בחשיבות המעבר החלק והטבעי משלב חינוך אחד למשנהו. שניהם מציינים את הפעולות הנעשות בתחום זה. כך, שמבחינה זו אין מחלוקת עקרונית ביניהם.
זעמה של דליה רוט, כמייצגת את הגננות, יצא על השאלון שגננות ממחוז המרכז נתבקשו למלא והיא ביטאה את תחושתן הקשה של הגננות מהמשתמע ממנו ביחס אליהן.
אני מקווה, שמעז יצא מתוק ושני האישים יגיעו להבנה הדדית ולשיתוף פעולה לקידום החינוך הדתי.

רות ניסים מפקחת לשעבר על גני ממ"ד.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד