משחקי ילדים
משחקי ילדים

משחקי ילדים
המעורבות המשתתפת של הגננת במשחקים הדרמטיים של הילדים
גדעון לוין

באחת הפגישות עלתה לדיון המעורבות המשתתפת של המחנכת במשחקים הדרמטיים של הילדים. שאלות משמעותיות בנושא זה העלתה הגננת של "המרכז לפעילות הילד", שרה חודורוב. במאמר זה יש בדעתי להתייחס למשחק הדרמטי ולשאלות הנוגעות למעורבות המשתתפת שעלו על-ידי הגננת שרה ונוסחו על-ידִי, כולל תוספות, שהן על אחריותי בלבד.
מהותו של המשחק הדרמטי זכתה להגדרות ולפרשנויות רבות בקרב חוקרים ואנשי תיאוריה. יש חוקרים המדגישים את המונח "דרמטי". הם מצביעים על כך שילדים מציגים מציאות חיצונית תוך התמודדות עם המציאות האישית שלהם. אלו הן שתי אמיתות. כידוע, דרמה נוצרת כאשר אמת נפגשת באמת אחרת. המשחק הדרמטי הוא אחד הכלים היעילים להתמודדות זאת.
אחרים מגדירים את המשחק הדרמטי בשם "משחק כאילו", משמע הדגש הוא על המרכיב הלימודי במשחק, זה הבא להתמודד עם מציאות חיצונית, "כאילו" הילד המשחק שולט בה ומעצב אותה בעצמו. תהיה ההגדרה כאשר תהיה, משחק זה מבוצע תוך ערנות אינטלקטואלית רבה ותוך התרגשות אמוציונלית עמוקה. יש מחנכים, בעיקר מן האסכולה הפסיכואנליטית, אשר ראו במשחק זה הבעה עצמית בעיקר. משמע, הילד מוצא אפשרות להביע את לבטיו, יחסיו, רגשותיו, ביחסים הבין-אישיים בהם הוא נתון למעשה. אם במציאות אסור לו, או הוא מפחד להביע רגשות אגרסיביים, הרי במשחק "גנבים ושוטרים" מותר לו להביעם. אם במציאות קשה לו להביע את חרדותיו אודות היחסים בין אב ואם, הרי במשחקי המשפחה הדרמטיים -  והנושא של רוב המשחקים האלה עוסק בבעיות המשפחה - הוא קובע את המציאות והוא קובע את גורל המשתתפים בה. היה מי שהגדיר זאת כמיקרוקוסמוס המשקף את המקרוקוסמוס בו הילד חי.

מחנכים אחרים, בוגרי אסכולות אחרות, ראו במשחק זה מאמץ לעבד את המידע הזורם אל הילד מסביבתו ולהפוך אותו לחלק מאוצר הידע שלו. המשאלה הכללית של ילדים בגיל הרך "אני רוצה להיות גדול" מתורגמת במשחק הדרמטי לשפת התנסות. מבחינה זאת משחק זה הוא ריאלי וממשי מאוד. היעדר מחסומים מוסריים-מצפוניים מקל על הילד לשחק משחק זה. עם היווצרות המוסר והמצפון בגיל בית-הספר נמצא יותר ויותר מגבלות והמשחק הספונטני של הגיל הרך יתחלף במשחקים תיאטרליים עם תפקידים מוגדרים ונלמדים.
שאלת מעורבות המחנכת במשחקי הילדים אינה חדשה ומעסיקה את המחנכים שנים רבות. ממעורבות מנחה ו"מלמדת" כיצד לשחק תפקידים דרמטיים עד היעדר מעורבות בכלל, ממעורבות מעודדת ותומכת שמספקת כלים וציוד ועד התעלמות מפעילות זאת, נמצא את כל גווני הקשת של מעורבות חינוכית. מסוף שנות השמונים אנו הוספנו את המושג של "מעורבות משתתפת" כסוג של מעורבות בה המחנכת לוקחת חלק פעיל במשחקי הילדים, אם ביוזמתה ואם בהזמנת הילדים.
אינני רוצה לדון כאן על השאלה העקרונית המצדיקה או השוללת את עצם המעורבות המשתתפת. אני יוצא מן ההנחה שהמעורבות המשתתפת בגן מסוים מקובלת. אך המחנכת באותו הגן העלתה שאלות עקרוניות ומעשיות הנוגעות להכרעותיה של הגננת באשר למעורבותה והשתתפותה בפעילות הילדים במשחקיהם הדרמטיים.
בהמשך תוצגנה שאלות ונסיון להתמודד איתן.
הואיל ויש במשחק הדרמטי הבעה אישית, האם מעורבותה המשתתפת של הגננת אינה יכולה להטות את תכני המשחק לאפיקים שהילד כלל לא התכוון אליהם? מה רמת הידע, ההבנה, ההכרה והרגישות של המחנכת המבוגרת ל"מרחב הפוטנציאלי" (ויניקוט) בו מתרחש המשחק הדרמטי?
הצורך ברגישות הפדגוגית ובשאר התכונות שצוינו בשאלה קיים לגבי מעורבות בכלל ומעורבות משתתפת בפרט ולגבי כל סוגי הפעילות של הילד. אפשרות של היעדר רגישות כזאת קיימת. אך היא קיימת בכל מקרה של מעורבות חינוכית מכל סוג והיא קשורה באינטליגנציה הפדגוגית וברגישות הפדגוגית של המחנכת. ייתכן ובמעורבות במשחק הדרמטי אפשרות זאת חדה ונפוצה יותר. משפט מיותר שייאמר, או משפט שצריך היה להיאמר ולא נאמר, יכולים להשפיע ולכוון את מהלך המשחק. אך מן הדין לזכור שההשפעה החינוכית אינה דווקא במילה הנאמרת. גם התנהגות בסיטואציה מסוימת משפיעה. הנה דוגמה: הילדים משחקים משפחה בה האב רב עם האם. הילדים מבקשים מן הגננת להיות "השכנה המתווכת". מה עליה לעשות? להתערב או לא להתערב? לנקוט עמדה לצד אחד ההורים? לומר לילדים ש"לשכנה אין זמן להתערב" או ש"לא נעים לה להתערב"? תהיה המעורבות המשתתפת כאשר תהיה, היא תשפיע, היא תלמד במסרים גלויים וסמויים. גננת אחת אמרה ש"זה משחק לא נעים ולכן היא לא רוצה להשתתף" - אך אין ספק שהילדים שביקשו את מעורבותה היו במצוקה בעולמם הריאלי ולא יכלו להתמודד איתה אפילו במשחקם.
הנה מקרה אחר. הילדים שיחקו "מירפאה" ובה רופאים וחולים. גם זהו תוכן מאוד מקובל במשחקים הדרמטיים והוא מעיד על הלבטים שיש לילדי הגן בקשר לזהותם הגופנית ולחרדותיהם אודות שלמות גופם או הפגיעה בו.
אומר אחד הילדים לגננת "אנו רוצים שאת תהיי חולה ואנו נבדוק אותך". הגננת השיבה להם שהיא אינה מסכימה לשחק את החולה. על שאלת הילדים מדוע היא אינה מסכימה, השיבה: "כי אינני אוהבת שנוגעים לי בגוף במשחק".
כאן היה מסר אישי ברור על רגישותה למגע בגוף, על רגשותיה ועל האמת הפנימית שלה. אחרי תהייה קצרה, הילדים קיבלו את סירובה. אחד אמר "אז את לא יכולה לשחק אתנו" ואילו ילדה אחת אמרה "אז את יכולה להיות אחות שחובשת פצעים". לכך הגננת הסכימה והמשחק התנהל באינטנסיביות רגשית רבה. "החולים" נבדקו והתנהלו ויכוחים רבים מה צריך להיות הטיפול הנאות. בוויכוח זה השתתפה גם הגננת אשר עוררה שאלות רבות: מדוע מטפלים כך ולא אחרת, מה לעשות כאשר החולה אינו מסכים לטיפול מסוים ומי מחליט כאשר גם הרופאים מתלבטים. שאלות מן החיים!
יחד עם זאת אין להחמיר, שכן הרגישות החינוכית אינה רק אמת נדרשת. היא עלולה להיות גם אשליה אינטלקטואלית מכשילה! הגננת היא מחנכת ואיננה מטפלת פסיכולוגית. טענה זאת מביאה אותנו אל השאלה השנייה.
 -  הואיל ויש במשחק הדרמטי הבעה אישית מאוד, האם אין במעורבות המשתתפת מעין תיראפיה? הגננת הרי איננה תירפיסטית?
בעיה כזאת אכן קיימת, אך יש הבדל מהותי בין עבודת המחנכת ועבודת התירפיסטית. מחנכת תובעת תביעות;
תירפיסטית אינה תובעת תביעות; תירפיסטית שואלת ומבקשת מן הילד תשובות (שאותן היא מפרשת לעצמה ולעתים גם לילד) ואילו המחנכת רוצה שהילד ישאל שאלות; התירפיסטית רואה את הילד בסיטואציה המשחקית המוגדרת ואילו המחנכת רואה את הילד בכל מערך החיים שלו ובכל פעילויותיו בגן; התירפיסטית לעתים קרובות יוזמת את תכני המשחק הדרמטי (אם כי לא תמיד ולא בכל מקרה) ואילו המחנכת לא תיזום תכני משחק דרמטי.
 אפשר לטעון שהמשחק הדרמטי והמעורבות המשתתפת בו הם בדיעבד בעלי ערך תירפי גם אם זו אינה כוונת עבודתה החינוכית של המחנכת ומגמתה.
 -  מדוע גננות רבות נמנעות מכניסה למעורבות משתתפת בכל פעילות בה יש מרכיב של משחק דרמטי?
יש כמה תשובות לשאלה חשובה זאת. נלך מן הקל אל הכבד. ראשית, לא כל הגננות למדו את המעורבות המשתתפת במסגרת הכשרתן. מציאות עגומה היא שבמשך שנים רבות לא רק שנושא זה לא נלמד אלא זכה גם להתנגדות ולשלילה נמרצת מצד גורמים שונים במערכת החינוך. לא אפרט כאן את סיבות ההתנגדות או ההתעלמות הזאת.
שנית, הואיל ובמשחק הדרמטי יש משום הבעה אישית, גורם משחק זה לגננות רבות לחשש להיחשף והדבר מרתיע ומגביל. מחנכת מביאה לעבודתה את האמת הפנימית שלה. אך במשחק הדרמטי מורגשת האמת הפנימית לעתים כחשיפה אישית. אם ילד נמצא בתחום הביניים בין מציאות ומשחק, ואינו חושש מחשיפה "כי זה רק משחק",
קיים אצל המבוגרת חשש שמא יפרשו את משחקה כמציאותה-שלה ובכך היא אינה מעוניינת ואינה מסוגלת לשאת בכך. עובדה היא שיש מבוגרים שאינם מסוגלים לצאת אל תחום הדמיון הדרמטי ואינם מסוגלים אפילו להתחפש בפורים! יש להם חשש שמא הדבר יפגע בזהות העצמית שלהם. חשוב, לדעתי, שגם אמת פנימית זאת תבוא לביטוי וגננת כזאת תשיב לילדים על הזמנתם להשתתף במשחקם הדרמטי, שמשחק כזה אינו נעים לה ולכן תשתתף בפעילויות אחרות. עובדה זאת, אגב, תסייע לגננת להבין מדוע ילד מסוים אינו מעוניין או אינו מסוגל להשתתף בכל משחק דרמטי שחבריו בגן יוזמים.
 -  האם המחנכת חייבת להשתתף באופן פעיל בכל משחק דרמטי, גם אם תוכנו וצורתו אינם נראים לה או גורמים לה אי-נוחות?
כפי שמראות גם כמה דוגמאות שהובאו לעיל, התשובה היא -  לא! המעורבות המשתתפת מביעה את האמת האישית של המחנכת, ובכך כוחה המחנך. המעורבות המשתתפת היא ביטוי ליצירתיותה של המחנכת. מטבע הדברים היא אינה יכולה להשתרע על כל תחומי הפעילות. יש האוהבת לצייר ויש האוהבת לרקוד, יש האוהבת לבנות ויש האוהבת לשחק במשחק דרמטי. גם בתוך המשחק הדרמטי יכולים להיות אירועים נוחים ומלהיבים וגם דוחים ומסלידים. כאשר גננת אחת נתבקשה על-ידי הילדים ששיחקו "אמהות יולדות" שגם היא תלד, היא השיבה להן שעבורה זה אינו משחק והיא אינה מוכנה לעשות זאת. הילדים למדו מכך שגם למבוגר יש דברים אהובים עליו ויש דברים שדוחים אותו; שגם למבוגר יש העדפות ולפיכך גם לילדים יש העדפות מוצדקות. אמת אישית זאת של גננת מחנכת היא הדוגמה החינוכית במהותה. אפילו אמירה כמו "היום איני מרגישה כל כך טוב" מבטאת אמת אישית ותהיה תשובה מוצדקת במקרה של תביעה או בקשה קשה מצד הילדים. כשם שהילדים "משחילים" את עולמם הריאלי אל משחקי הכאילו שלהם ובכך מבטאים את האמת הפנימית שלהם, כך תנהג גם המחנכת.
 -  מהי המטרה הפדגוגית שלנו בכניסה לתחום הפרטי של הילד הבא לביטוי במיוחד במשחק הדרמטי?
תשובה פשטנית לכאורה אומרת שהמטרה היא חינוך. עלינו להסכים לכך שכל סוג של מעורבות הוא מעשה חינוך.
אם אשתתף בפעילות הילד, זה יחנך אותו. אם לא אשתתף, גם זה יחנך אותו. כל התנהגותה של המחנכת היא אכן מחנכת, גם אם אינה תמיד מודעת לכך. לפיכך אנו "נכנסים" לחייו של הילד בכל מקרה. יש מי שהעלה בעיה זאת לכדי כותרת ספר "הזכות לחנך, החובה לחנך". (א"ע. סימון, 1983). החינוך הוא תמיד ביטוי של השקפת עולם ,שליטה, של מוסר מקובל, של פילוסופיה אודות האדם. לפיכך התשובה על שאלת הזכות אינה נקבעת על-ידי מעשי החינוך בלבד.
המטרה המוגדרת יותר של כל מעורבות משתתפת, ובמשחק הדרמטי לא-כל-שכן, היא להעביר מסרים: מסרים אמוציונאליים, המאפשרים התמודדות יעילה יותר של הילד עם נתונים אמוציונליים שלו ושל בני משפחתו; מסרים אינטלקטואליים, המאפשרים הבנה מעמיקה יותר של מציאות חיים ממשית, של הכרה בקיום בעיות והערכה לכל מי שמנסה למצוא פתרון לבעיות הגדולות בהם הילדים נתקלים; מסרים חברתיים, המראים שיש דרכים שונות לבנות מערכת יחסים בין-אישית בתוך המשפחה, בתוך גן-הילדים ובתוך החברה הרחבה בכלל.
 -  האם, ואם כן כיצד ניתן ללמוד את המעורבות המשתתפת במשחק הדרמטי של הילדים?
בעיה זו אינה ייחודית למעורבות המשתתפת במשחק הדרמטי אלא למעורבות המשתתפת בכללה. חוששני שלא אוכל להשיב על השאלה, המחייבת דיון מיוחד ונפרד. אך בכמה הערות רק אומר, שלא ניתן ללמוד התנהגות פדגוגית ב"שיעורים יבשים". כל עוד העבודה המעשית בהכשרת הסטודנטים לחינוך תהיה מוגבלת וצדדית כפי שהיא היום, חוששני שכל ההכשרה תישאר פגומה ולימוד המעורבות המשתתפת לא-כל-שכן. המעורבות המשתתפת צריכה להתנהל הלכה למעשה בגן-הילדים ובכיתות הסטודנטים עצמם. אך היא צריכה להתבצע בהתנסות המעשית עם ילדים תוך השגחה, הדרכה, דיון ולימוד. נראה לי שרק על-ידי זאת יכולה להיווצר "מסננת" נאותה אשר תברר מי מן הסטודנטים יוכל להיות מחנך רגיש. קודם-כל, דבר זה צריך להתברר לסטודנט עצמו. כשם שיש בצבא מהלכי גיבוש שתפקידם לבדוק מי מן החניכים בקורס יוכל בעתיד לעמוד במשימות, כך דרושה תקופת גיבוש למחנכים לעתיד לבוא.
דבר זה אינו נרכש בהרצאות, בתרגילי קריאה והשוואת טקסטים תיאורטיים אלא רק במעשה הממשי. אם זה נעשה בשנת התנסות בתום הלימודים, זה מאוחר מדי! אם כך לגבי מחנכים בדרך-כלל, לגבי לימוד המעורבות המשתתפת לא-כל-שכן.
כמה הערות סיכום: לא השאלות ולא התשובות שהוצגו כאן יכולות לפתור את הבעיות. לא מדובר כאן במעורבות על רמה אינטלקטואלית בלבד אלא גם, ואולי בעיקר, על רקע אמוציונלי. מה שהגננת אומרת, עושה, מציגה, שואלת, משיבה -  לכל יש מסר אישי כולל. מבחינה זו איכות עבודת המטפל ואיכות עבודת המחנך דומות מאוד, אם לא זהות בכלל. בכל מקרה זוהי אינטראקציה איכותית הנכנסת למחוזות הילדות, עם כל המשתמע מכך.
זאת ועוד: בהנחה שהעבודה נעשית ברצינות ובאחריות, כי אז יש לתירפיסט לא רק משימה טיפולית אלא גם משימה חינוכית. וכך לגבי המחנכת: אם מעורבותה המשתתפת מתנהלת כראוי יש לה משמעויות טיפוליותמעמיקות בנוסף לחינוכיות. אך לתירפיסטית יש שני יתרונות: יש לה הכשרה ממושכת יותר מאשר למחנכת  ובעיקר, היא עובדת בשיטה שיש בה השגחה מדריכה צמודה, מה שמכונה
SUPERVIZION , שהסרה לגננת, אשר זוכה לכל היותר להנחיה כללית ומפקחת.
דיון זה מראה עד כמה הבעיות הנדונות כאן -  מעורבות משתתפת, משחק דרמטי, הכשרה חינוכית -  קשורות זו בזו ואינן ייחודיות לנושא אחד בלבד. בכל סוג של מעורבות מתלבטים בשאלה עד כמה היא מתערבת בחיי הילד ובאיזו מידה הדבר מותר. בכל סוג של פעילות הילדים ולא רק במשחק הדרמטי יש משום הבעה אישית. מן הדין לזכור את הנחתנו שכל פעילות של כל ילד מורכבת מארבעה מרכיבים -  המשחק, היצירה, העבודה, הלמידה.
לפיכך אולי "יקל" על המחנכות לשקול את מעורבותן המשתתפת במשחק הדרמטי כאשר יראו גם בו תחום למידה, תחום עבודה, תחום יצירה ותחום משחק. אם יראו רק את אחד המרכיבים, יטעו בהבנת המשמעות של המתרחש.
לגבי ההכשרה -  גם היא בעייתית לא רק בתחום המעורבות המשתתפת. נראה לי שכל עוד עיקר ההכשרה לא יתמקד בעבודה עם הילדים ויתמקד במשמעות האקדמית של "ילד", תישאר כל ההכשרה הפדגוגית פגומה.


לקריאה נוספת:
אריאל, ש'. -  1978. משחקי כאילו..., הוצאת אורנים.
ויניקוט, ד'. -  1988. הילד, משפחתו וסביבתו, ספריית פועלים.
לוין, ג'. -  1987. מעורבות משתתפת, אורנים.
לוין, ג'. -  1984. זרימת הפעילות, אורנים.
לסרי, ד. -  1987. בשיח פעיל -  מעורבות משתתפת כאלטרנטיבה חינוכית, אורנים.
סימון, א"ע. -  1983. הזכות לחנך, החובה לחנך, מסות, ספריית פועלים.
Piers, M. (ed.). - 1972. Play and Development, Norton
Winnicot, D. - 1971. Playing and Reality, Basic Books

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד