הגננת המאמנת ואמנות ההדרכה
הגננת המאמנת ואמנות ההדרכה

אימון הדדי
הגננת המאמנת ואמנות ההדרכה
חנה צימרמן
מדריכה פדגוגית, מכללת בית ברל

 

לפני תחילת שנת הלימודים מקבלות גננות רבות שיחת טלפון חשובה ומחמיאה. בשיחה זו פונה אליהן מדריכה פדגוגית מאחת המכללות ומבקשת כי יצטרפו למערך הגננות המאמנות המדריכות את הסטודנטיות להוראה בדרכי העבודה המעשית בגן. רבות מהן נענות ברצון לפנייה. חלק מהגננות, המקבלות עליהן את המשימה, הן גננות העוסקות בתפקיד זה שנים רבות. מיעוטן הן מצטרפות חדשות המקבלות בשמחה את התפקיד ורואות בבחירתן זו הכרה פורמלית של הפיקוח* בכישוריהן, ביכולתן לנהל גן ולשמש מודל לחיקוי של סטודנטיות צעירות.
מפתיע ובלתי צפוי הוא כאשר גננות מסוימות אינן מעוניינות לקבל תפקיד זה. יש להן כמובן סיבות טובות ואמיתיות לסירוב, אך לעתים נדמה כי שיקול נוסף היה מדרבן אותן להירתם לתפקיד.
כוונת מאמר זה לעודד גננות ראויות להצטרף למעגל ההדרכה ולראות בהדרכת הסטודנטיות דרך לתרום תרומה משמעותית לבניית דור המחנכות העתידי ודרך לבנות את עצמן כגננות פתוחות ומתחדשות.

המורה המאמנת**
תפקיד המורה המאמנת מוצג כתפקיד מרכזי במחקרים שונים העוסקים בחקר הכשרת
סטודנטיות להוראה. מחקרים אלה מצביעים על המקום המשמעותי שיש למורה המאמנת בהכשרת הסטודנטיות.
המורה המאמנת משפיעה על התפתחותה המקצועית של הסטודנטית, על גיבוש עמדותיה כלפי ההוראה ועל עיצוב תפקידה כאשת חינוך (זיו, 1990;
Buchman 1993). השפעתה של המורה המאמנת על הסטודנטית רבה ומשמעותית אף יותר מזו של המדריכה הפדגוגית (Zeichner, 1980). מכאן משתמע כי על כתפיה של המורה המאמנת מוטלת אחריות כבדה. היא צריכה להציג דגם הוראה ראוי לחיקוי, דגם שיאפשר לסטודנטיות להיות מורות טובות ומוצלחות, מורות המעוניינות והמסוגלות להכניס שינויים וחידושים בעבודתן (זיו, 1990). בתהליך ההכשרה יש למורה המאמנת תפקיד מרכזי: היא פותחת את הכיתה בפני הסטודנטית, מדריכה אותה להשתלב בדרכי העבודה, מסייעת לה להכין את פעילויותיה, עוקבת אחר עבודתה של הסטודנטית ומנתחת אִתהּ את מעשיה. המאמנת חשופה בעבודתה לפני הסטודנטית ומהווה מושא לחיקוי ולהזדהות.
הסטודנטית המתאמנת בגן רואה בגננת מקור חיוני ללמוד את דרכי העבודה בגן-הילדים. לכן היא מרבה לצפות, לשאול אודות המתרחש בגן ומחקה את עבודת הגננת. הסטודנטית עוקבת אחר התנהגותם של הילדים בגן ולומדת את משמעותה. היא לומדת על דרכי עבודתם של אנשי חינוך שונים בין כתלי הגן, מתנסה בעבודה שוטפת בגן וזוכה להדרכה ולהערכה של הגננת המאמנת.
נהוג להציג את מודל ההדרכה הפדגוגית כמשולש בו בקודקוד אחד נמצאת הסטודנטית, בקודקוד השני נמצאת המדריכה הפדגוגית ובקודקוד השלישי נמצאת הגננת המאמנת. לכל מרכיב במודל הדרכה זה יש תרומה מרכזית להצלחת הכשרת הסטודנטיות להוראה ובלעדיו לא תוכל להתבצע הדרכה יעילה. הגננות המאמנות הן מרכיב מרכזי בהכשרת הסטודנטיות להוראה. הן האמונות והאחראיות על ההדרכה המעשית של הסטודנטיות. בכוחן להנחיל לסטודנטיות את אהבת המקצוע ואת תחושת האחריות והמחויבות למקצוע ובכך להשפיע על אופי ואיכות החינוך של גננות העתיד.

מפגש של גננות מאמנות ומדריכות פדגוגיות במכללה
בבית ברל, כמו במכללות רבות אחרות, נהוג לקיים מפגש של הגננות המאמנות והמדריכות הפדגוגיות. המפגש מתקיים בשעות הבוקר, כאשר הסטודנטיות נמצאות בגנים וממלאות את מקומן של הגננות המגיעות למכללה.
נראה כי החלק המרגש במפגש זה הוא עצם קיומו. הגננות שמחות מאוד לפגוש זו את זו במפגש לא פורמלי ולעתים אנו עדות למעין "פגישת מחזור" קטנה ומרגשת בין גננות שלא נפגשו מאז ימי המכללה.
למפגש זה כמה מטרות:
 - בנייה וחיזוק מערכת תקשורת מקצועית בין הגננות המאמנות למורות המכללה.
 -  יצירת במת דיונים לצורך החלפת רעיונות.
  -  התלבטות בבעיות הקשורות בהדרכת סטודנטיות.
 -  דיון בלבטים המתלווים להדרכה.
 -  גיבוש מדיניות משותפת לגבי מטרות הדרכת הסטודנטיות ואופיה.
מפגש זה הוא היבט אחד מתוך מיגוון רחב של היבטים המרכיבים את הקשר המקצועי הרציף בין המכללה לבין הגננות המאמנות. קשר זה משקף את האמונה הקיימת בקרב המורים במכללות להכשרת מורים, לפיה הגננות המאמנות הן חלק מצוות מורי המכללה וחלקן בהכשרת הסטודנטיות הוא מרכזי ומשמעותי.

תפקיד הגננת המאמנת כפי שהוא נתפס בעיניה
במפגש בין גננות מאמנות ומדריכות פדגוגיות שהתקיים בבית ברל דנו המשתתפות בהגדרת תפקידה של הגננת המאמנת בהדרכת הסטודנטיות. הגננות הציגו רעיונות מהותיים ביותר לגבי תפקידן כמאמנות סטודנטיות.
הן הסבירו מדוע בחרו להיות גננות מאמנות וכיצד הן רואות את תפקידן. להלן חלק מהגדרות התפקיד, כפי שרואות זאת הגננות המאמנות:
 - הגננת המאמנת מעבירה את ה"אני מאמין" שלה כגננת לסטודנטיות.
 -  הגננת המאמנת מסייעת לסטודנטיות לקשר בין החומר הנלמד במכללה לבין העבודה המעשית בגן.
 -  על הגננת המאמנת לוודא מה כל סטודנטית לוקחת אתה בתום יום ההתנסות בגן.
 -  הגננת המאמנת צריכה לתווך תיווך משמעותי להתבוננות מובחנת של הסטודנטיות בפעילויות הילדים.
 -  הגננת המאמנת מפנה את תשומת-לבן של הסטודנטיות למעורבות משתתפת, מתוכננת ומזדמנת.
 -  הגננת המאמנת מעוררת את הסטודנטיות לחשיבה רפלקטיבית כלפי הילדים וכלפי עצמן.
 -  הגננת המאמנת מאפשרת לסטודנטיות לתכנן ולהתנסות בעצמן ומתערבת במעשיהן רק בשעת הצורך.
 -  הגננת המאמנת נותנת לסטודנטיות הרגשה כי היא סומכת על שיקול  דעתן.
 -  הגננת המאמנת מְזַמנת לסטודנטיות סביבה להתנסות ואף לטעות, מבלי להזדרז להושיט להן קביים לעזרה.
 -  הגננת המאמנת מעודדת את הסטודנטיות ליזום, ליצור, להביא רעיונות חדשים ולהוציא את הטוב הטמון בהן.
 -  הגננת המאמנת נותנת לסטודנטיות הזדמנות ללמוד ולהכיר את עצמן כמחנכות.
 - הגננת המאמנת מסוגלת לתת משוב חיובי, מעודד, מעורר ובונה לסטודנטיות.
הגדרת איפיוני התפקיד מעידה על האחריות והמעורבות שהגננות חשות כלפי תפקידן כגננות מאמנות. הן רואות עצמן כמלווֹת וכמדריכות של הסטודנטיות בסוגיות חינוכיות, כמסייעות בבניית אישיותן החינוכית של הסטודנטיות וכתומכות ומעריכות את עבודתן של הסטודנטיות.
המדריכות הפדגוגיות, התומכות בעבודתן של הגננות, מעידות כי הגננות המאמנות אינן רק נאה דורשות, אלא גם נאה מקיימות!

תרומת עבודת ההדרכה לגננת המאמנת
לעתים נתפס תפקידה של הגננת המאמנת כחד-כיווני: הגננת נותנת, תומכת, יועצת ומנחה והסטודנטית מקבלת, צופה, שואלת ומודרכת.
במפגש המתואר בין המדריכות והגננות המאמנות התרחב הדיון לגבי התרומה שנתרמות הגננות מהסטודנטיות.
הגננות חילקו שבחים רבים לסטודנטיות ולעצם עבודת ההדרכה והקשר עם המכללה.
בין היתר הן אמרו כי:
 -  הן חוֹות חוויה מהנה ומרעננת מעצם המפגש עם הסטודנטיות.
 - הן גאות להעביר את גאוות המקצוע לגננות העתיד.
 -  הן נהנות ומתעשרות מהדיאלוג המגוון עם הסטודנטיות.
 -  הן נהנות מהתחושה ש"מכל מלמדי השכלתי".
 -  הן נתרמות מכך שמעצם הנחיית הסטודנטיות הן מגיעות להתעוררות מחשבתית ומקצועית.
 -  הן נתרמות מהעלאה נוספת למודעות של מטרות הפעילות בגן.
 -  הן מתמלאות התלהבות חדשה מהעבודה הקשה.
 -  הן נדרשות להשתדל ולהיות כל הזמן עם האצבע על הדופק לא רק עבור הילדים אלא גם עבור הסטודנטיות.
 -  הן מתחדשות ולומדות מהסטודנטיות על חומרי קריאה מעודכנים, עזרים ורעיונות חדשים שהסטודנטיות מביאות  לגן.
 - הן רואות בסטודנטית חברה למקצוע ונהנות מההתפתחות המקצועית שלה.
 -  הן מעריכות את עצם הימצאותן של הסטודנטיות בגן, תוך שהן משמשות דמות חינוכית נוספת בגן.
 -  הן מציינות כי בימי העבודה המעשית אפשר לתת תשומת-לב נוספת לילדים ולהספיק לעשות דברים בגן שבדרך-כלל  לא מגיעים אליהם.
דברי הגננות המאמנות מדברים בעד עצמם. הם מעידים על נכונותן ופתיחותן של הגננות לתת מעצמן וגם להיתרם מהקשר עם המכללה. על כך שלמידה משמעותית היא למידה הדדית: לא רק הסטודנטיות לומדות מהגננות המאמנות, אלא אף הגננות המאמנות לומדות מהסטודנטיות ואנו, המדריכות הפדגוגיות, לומדות מכולן.
מפגש זה המחיש בפני כל המשתתפות בו את חשיבות הקשר בין המכללה המכשירה מחנכים ובין הגננות המיישמות הלכה למעשה את העבודה החינוכית. הוא הבליט את העובדה הידועה לכל, כי מערכת הכשרת מחנכים היא מערכת המקיפה מכללות להכשרת מחנכים ומוסדות חינוך לילדים וקושרת ביניהם. כל אחד מהגורמים האלה מעוניין בדור מחנכים עתידי שיהיה מוכשר, חרוץ חושב ומעורב. לשם כך, כל גורם התורם את חלקו להכשרה -  נמצא נתרם.
מפגש זה חיזק בנו את המחשבה כי יתכן והגננות המסרבות להצטרף למערך ההדרכה אינן עומדות על מלוא ההיקף של יכולתן לתרום ולהיתרם. אנו מקוות כי מאמר זה יעודד אותן להצטרף ולהיות גננות מאמנות ובכך נימצא אף אנו נתרמות.

* המדריכות הפדגוגיות מקבלות מהמפקחות על גני-ילדים רשימות גננות המומלצות כראויות לתפקיד גננות מאמנות

 


ביבליוגרפיה

זיו, ש' (1990). ההתנסות המעשית בהכשרה להוראה, בעיות וגישות. דפים 10. מכון מופ"ת, משרד החינוך והתרבות, עמ' 43-25.
Buchman, M. (1993). Beyond planning and decision making: professional development in teacher thinking. In: L. Kremer-Hayon, H.C. Vonk, R. Fessler (eds.). Teachers Professional Development: a Multiple Perspective Approach. Amsterdam, NI: Swetz and Zeitlinger. pp. 1-22.
Zeichner, K. (1980). Myths and realities: Field-based experiences in preservice teacher education. Journal of Teacher Education, 31, 6, pp. 45-55. n
תודתנו לגננות המאמנות ששיתפו אותנו בדעות וברעיונות שלהן.
תודה ללאה אונגר ולזיוה בלסברג על עזרתן.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד