שבת בבוקר יום יפה
שבת בבוקר יום יפה

על המדף
שבת בבוקר יום יפה
נורית יובל

 -  ספורים לקראת שבת, אנתולוגיה בעריכת מירי ברוך, איירה: אלישבע געש, בהוצאת "קוראים"
 -  שבת שלום, מאת: נירה הראל, אייר: דודו הראל, בהוצאת עם עובד
 -  שבת בבוקר, כתבה וציירה: אלונה פרנקל, בהוצאת מודן.
 -  שבת עם הילדה, מאת דובי זכאי, בהוצאת ידיעות אחרונות.
 -  ששת ימי בריאה, מאת נורית יובל בהוצאת שוקן.
השבת, אמר שמעון בר יוחאי, "היא בת זוגו של עם ישראל". ובאמת, כל העולם חייב לנו תודה על ההמצאה הזו.
ששה ימים אנו רצים עד כלות הנשימה ופתאום מגיע יום פנוי שאפשר לנוח בו ולעשות מה שרוצים.
הרבה אגדות, מעשיות, זמירות וסיפורים נוצרו סביב השבת, והרבה הלכות נפסקו בקשר לדרך שראוי לכבד בה את היום הזה. מאחר שקדושתו היתה קונצנזוס לאומי, עסק גם הָהִיגוּד (אמנות הסיפור) הנלווה בענייני קדוּשה וכיבוּד. היום, כשהחברה מפוצלת לאורחות חיים שונים, נשארו ספורי הקדוּשה נחלתם של שומרי מצוות, ואילו החופשיים מבקשים תכנים וסיפורים חדשים לכבד בהם את היום.
החברה אמנם מפוצלת. יש משפחות שמבלות את השבת בפיקניקים או על שפת הים, יש הורים שמצחצחים את המכונית, משלימים "זנבות" מהמשרד ומנצלים את היום לכל מלאכה שלא הספיקו במשך השבוע. המאחד את כולם הוא בכך שגני הילדים סגורים וההורים העייפים מבקשים דרך לחוות את היום בצורה משפחתית משותפת עם הילדים. המחנכים, לעומתם, מבקשים חומר שישרת אותם בטכס קבלת השבת, על מנת להמשיך לבטא את ייחודו וחשיבותו של היום בלי להיזקק לענייני קדוּשה ומצוות.
כתמיד, נקראת ספרות הילדים לעזר, אך עדיין לא נתגבשו בחברה מסורות ודפוסים שאינם דתיים, וגם ספרות הילדים עודה מקרטעת בין התפיסות.
הספרים שלעיל מנסים להתייחס לנושא, אך אין הם נותנים ביד הגננת כלי עבודה חד משמעי. עם זאת, יש בהם היצע של חומר גלם שמתוכו תוכל לקבל רעיונות ולעבֵּד בעצמה נוסח המתאים לתפיסתה ולקהילת הילדים המסורה בידיה.
סיפורים לקראת שבת בעריכת מירי ברוך מחזיר אותנו אל הקלסיקה הלאומית מן המקורות ומביא עיבודים מורחבים של הסיפורים המסורתיים, שלשונם המקורית לא תעבור היום אל חלקים רבים בציבור הילדים. כזה הוא למשל הסיפור על החסיד שנאלץ למכור את פרתו לנכרי. כל השבוע שֵרתה אותו הפרה בעבודות החריש, ובשבת סרבה לצאת מן הרפת. הקונה המאוכזב רץ אל המוכר והתאונן על הסחורה הפגומה, והחסיד הסביר לו שאפילו הפרה מכירה בַּזכות הגדולה של השבת. הנוכרי נדהם לשמוע שפרה בת בהמה יודעת דבר שהוא אינו יודע, התגייר וזכה להנות מחוכמתנו הגדולה.
או המעשה בשׂר שסעד בשבת בביתו של יהודי וערבה לו הארוחה. ציווה לבשל תפריט זהה גם בביתו, והארוחה היתה סרת טעם, מכיוון שהיה חסר בה תבלין חשוב אחד -  התבלין של שבת.
סיפורים אלה נפלאים כולם, והאנתולוגיה מחדשת ומשמרת את נכסינו התרבותיים, כדי שלא נשליך את מי האמבטיה של מצוות הדת יחד עם האוצרות הספרותיים. הנסיון המבורך לתרגם אותו לרוח הזמן הניב נוסח מעט כבד ומרוחק בסגנונו, שעדיין תועה בין הסיפורת "הגבוהה" לסיפורת המדוברת, אך גננת מנוסה יכולה להשתמש בחומר, למסור את התכנים ולפרשם, ובכך למלא פינה אחת בחללו של חוסר הצביון שאנו מצויים בו.
בספר "שבת שלום" כנסה נירה הראל סיפורים ושירים שעניינם התרחשויות ביום השבת: ביקור אצל סבתא, קבלת אורחים או טיול. רוב היצירות שבספר יכולות לשרת את ההורים יותר מאשר את הגננת, שתפקידה להכין את הילדים ביום הששי לקראת יום המחר ולציין את חגיגיותו. "מחר" הוא נושא ערטילאי במקצת לילד, ותכנון הפעילוּת של "מחר" ממקדת את הנושא, שיש לו ייחוד חד-משמעי, במקום שונה. בשיר הפותח את הקובץ מתאר ילד את חיבתו ליום הששי, מפני שבו אפשר לחשוב על כל התענוגות המזומנים לו בשבת, אלא שהשבת נגמרת לפני שמשהו מתוכניות אלה יוצא אל הפועל. השיר אמנם מעוגן במציאות, אבל לא עוזר לנו אלא לכבד את היום הששי דווקא, שבו אפשר, לפחות, לחלום על משהו.
שבת עם הילדה של דובי זכאי מנסה להציע דרכים לבלות שבת עם הילדים בלי לצאת למקומות המוניים ובלי לצאת מן הדעת. גם ספר זה הוא כלי עזר שימושי, יותר בידי הורים שמתקשים לעבור את "שעות הילדים" בתבונה, מאשר בידי הגננות, וגם בו חסר התבלין של שבת -  אותה חגיגיות שהיא מעל לדיון בשאלת הפתרונות התעסוקתיים, המבורך כשלעצמו.
ואם בשאלה התעסוקתית אנו עוסקים, הנחמד שבספרים הוא ספרון קטן בשם שבת בבוקר מאת אלונה פרנקל.
ראשית, הוא ספר תמונות (פיקטשר בוק", שבו התמונות הן חלק אינטגראלי של הטקסט והסיפור אינו שלם בלעדיהן, לעומת ספר מצוייר רגיל שנוכל לקרוא באזני הילד, והוא לא יחסר גם בהעדרם של ציורים) ונוסח זה הוא קליט ביותר.
שנית, יש בו הומור, והומור הוא כלי עזר נפלא לפתרון בעיות. חבל רק שהשבת הפכה לבעיה...
כאמור, בכל הספרים יכולה גננת יצירתית למצוא חומר גלם ולעבד אותו לפי צרכיה, אך עדיין לא קבלנו את שבת המלכה, את הערך השַׁבָּתי, את חשיבות ההתחדשות והמנוחה בצד העבודה. רוב היוצרים עדיין עוסקים יותר ב"אני" שנפל לתוך שבת, ולא בשבת עצמה.
מה נוכל לספר על השבת לקהל שאינו דתי? שהיא מלכַּת ימי השבוע, שהיא נכס לאומי מקורי, מתנה לאדם העמל, שהיא יום של התחדשות ושבירת השיגרה, שהיא יום שבו אנו ורק אנו קובעים מה ייעשה בו, ובידינו להחליט לעשות רק מעשים טובים, מפני שהוא יום של טוב. זוהי הזדמנות לשוחח עם הילדים על אחריות לשימוש בַּזמן ועל מהותם של מעשים טובים ויפים: הימנעות מהטרדה והרמת קול, ביקור חולים, שמירת קשר עם סבא וסבתא או שותפוּת בהכנת ארוחה חגיגית (ובהזדמנות זו אולי גם הלכות עריכת שולחן -  הסכין מימין, המזלג משמאל והמפית בתוך טבעת מקושטת).
אולי הגננות, המתמודדות עם הנושא בשדה, תוכלנה הפעם להציע רעיונות לַסופרים.
יורשה לי להזכיר גם את ספרי שֵשֶת יְמֵי בְּרִיאָה, המתייחס בשיר אל כל אחד מימי השבוע ומגיש חוויה של פגישה אישית עם פרט מן הנבראים באותו יום. השבת מסיימת:
...הסתיימה בריאת עולם, / אך שבוע לא נשלַם / ןנותר עוד יום תמים / למניין שבעה ימים./ השבת! / ושבת הריהו יום / בו נהר ממשיך לזרום / ואריה ממשיך לנהום / והאור ממשיך לזרוח / השׁוֺשָׁן ממשיך לפרוח, / מְאוֺרוֺת במסלולם, / בנֵי כנף בפועֳלם / פרי יַבשיל בין העלים / דג ישוט בין הגלים -  / רק אדם, אך הוא זכה / ביום חסד וברכה, / יום אחד של מנוחה / בו יַשבִּית כל מלאכה / ובשלווה וַהֲנָאָה / יתענֵג על הַבְּריאָה!
ועוד תרומה צנועה בשם שבת ארוכה, להרחבת המבחר:
כל יום אני קם לי לאט, / חוץ מאשר בשבת. / בבוקר שבת זה בטוח: / לא מזדרזים / ולא מתרגזים, / ההורים לא רצים למשרד, / המכולת של פֶליקס סגורה / וגם גן הילדים לא פתוח. / אז אין עצבנות וּוִיכּוח! / לכן אני קם / דוקא מוקדם, / שיהיה לי הרבה זמן לנוח!

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד