סדנה להורים בנושא האינטליגנציו
סדנה להורים בנושא האינטליגנציו

מרים ברמן, אליעזר יריב

הורים רבים לילדי גן חובה מצפים מהגננת שתכשיר את בנם או בתם לבית=הספר. לעתים מתבטא הלחץ הזה בשאלות בנוסח מה מלמדים בגן? אילו דפי משימות נמצאים בתאו של הילד? אילו לומדות מחשב משרתות את המטרה הזו? הם טורחים אף לספר עד כמה הילד כבר מתקדם ברכישת מיומנויות שכה נחוצות לכיתה א' (כגון כתיבת שמו והיכרות עם מספרים). זאת ועוד, בשנים האחרונות נפתחים גנים פרטיים וגם גנים ציבוריים עם דגש הישגי מובהק, כגון גן מדעי, מוסיקלי ועוד. אפשר לומר שההורים שואפים לאתגר את ילדיהם בחוגים, העשרות לימודיות, בתחושה שכל המרבה הרי זה משובח.

אנו מבקשים להציג סדנה להורים בנושא האינטליגנציות המרובות שנערכה בגן. מטרותיה היו לעדכן את ההורים ביחס להתפתחויות בתחום החינוך והפסיכולוגיה (לדעתנו הגננת צריכה להיות מקור לא אכזב של ידע פדגוגי מעודכן), לעודד הורים לפתח כישורים רבים של ילדם במקום להתמקד אך ורק במיומנויות שנדרשות לבית=הספר (זוהי כמובן ההתייחסות לילד "השלם") ומטרה נוספת הייתה להסביר להורים את מתכונת העבודה של הגננת (הורים רבים מכירים את הגן רק במפגש החטוף שנערך בסוף יום לימודים). מטרה סמויה הייתה להבהיר להורים שאין די ב"עבודות" שהילדים מכינים במהלך יום הלימודים וישנן פעילויות נוספות, חשובות לא פחות, כמו המשחק החברתי והחינוך הגופני. מכיוון שלא ניתן לתלות את כל תוצרי הלמידה בגן על הקיר, יש להתבונן גם אל התכנים הנוספים שהילדים רוכשים.

כיצד נערכה הסדנה

נשלחה הזמנה (מעוצבת בחגיגיות) להורים ובה הודעה על תוכנו של המפגש. הורים התבקשו לציין האם יגיעו למפגש. זוהי דרך סמויה לעודד הורים לבוא וגם לחוש אחריות רבה יותר לנעשה בגן. מכיוון שהגן שלנו נמצא בשכונה עם הורים רבים שעלו ממדינות חבר העמים התבקשה גננת, עולה ותיקה, שליוותה שעתיים בשבוע את הילדים שלנו, לבוא ולתרגם את הדברים. היא נענתה ברצון.  למפגש הגיעו שני שליש מכלל ההורים. הם ישבו במעגל, מתכונת המפגש הייתה הצגה עקרונית של תיאוריית ריבוי האינטליגנציות,  פירוט   כל  סוג   אינטליגנציה   וכיצד   תיאוריה   זו   מיושמת   בתכנית

                                               

מרים ברמן, גננת, כרמיאל

אליעזר יריב, שרות פסיכולוגי חינוכי, קריית מוצקין

הלימודים של הגן. לבסוף ההורים התבקשו להביא דוגמאות מחיי היומיום שלהם כיצד הם מעודדים ומפתחים בבית את אותם כישורים, שהרי בבתים רבים ההורים מגיבים לצרכי הילדים באופן טבעי ואינטואיטיבי גם מבלי להכיר את התיאוריה.

תיאוריית האינטליגנציות המרובות

בשנים האחרונות הולך ומתברר שמושג האינטליגנציה, כפי שנחקר ונמדד במאה שעברה, הנו מורכב מתחומים רבים שלא הודגשו עד כה (Ceci, 2001). האינטליגנציה הרגשית של גולמן (1995), האינטליגנציה המעשית והעיונית של סטרנברג ותיאוריית האינטליגנציות המרובות של הווארד גארדנר (גארדנר, 1996) חוללו מהפכה בתפיסה המקובלת. התיאוריה של גארדנר הביאה ראיות לכך שהאינטליגנציה האנושית אינה ישות שכלית אחידה אלא צירוף של אינטליגנציות רבות בעלות מיקום מובחן במוח ומנגנונים ייחודיים של עיבוד מהידע. הווארד גארדנר הוא ממנהלי פרויקט "זירו" בבית=הספר לחינוך באוניברסיטת הארוורד ופרופסור לנוירולוגיה בבית=הספר לרפואה של אוניברסיטת בוסטון. גארדנר טען שישנם שבעה סוגי אינטליגנציות: אינטליגנציה מוסיקלית, תנועתית גופנית, לוגית=מתמטית, לשונית, מרחבית, בין=אישית ואינטליגנציה תוך=אישית. במהלך השנים האחרונות זיהה גארדנר סוגים נוספים של אינטליגנציות ומספרן הגיע לעשר. במדינת ישראל עוסק מכון ברנקו וייס בהפצת גישה זו וישנם כמה בתי=ספר שנרתמו לפעול בהנחיית המכון ביישום גישה זו.

להלן הסברים קצרים על האינטליגנציות השונות וביטוין בגיל הרך.   

אינטליגנציה מוסיקלית - כושר אוניברסלי שמתפתח כבר בילדות המוקדמת למקצב ולמנגינות. המוסיקה התפתחה מראשית הציוויליזציה. במפגש שנערך פעם עם מלחין מפורסם, הוא סיפר על חוויות ילדות מוסיקליות כאשר התוודע לשירת הכובסות התימניות ששרו בעת עבודתן (לימים הוא שילב מוטיבים מזרחיים ביצירותיו), ליללות התנים ולשירי הערש. גיל הגן, לדעתו, הוא מהותי ביותר לפתח את האהבה למוסיקה. לפעמים הוראת המוסיקה סובלת מאותן "מחלות" שמתגלות גם בבית=הספר - תכנית לימודים נוקשה ומובנית במקום לתת לילד לפתח את כישוריו בעצמו ומתוכו. משום שהמוסיקה היא אמנות יש לאפשר לילד להאזין ולהתנועע בצורה חופשית ובליווי אביזרים (מטפחות, כלי הקשה. גומיות. חישוקים, סרטים, צדפים, מכסים). לא כל ילד בן ארבע יגלה את הכשרונות שגילו בגיל זה מוסיקאים ידועי שם, אבל חשוב לפתח את הטעם וההבנה המוסיקלית כבר מגיל צעיר ולתת תחושה שהמוסיקה שווה לכל נפש ואינה נחלתם הבלעדית של המוכשרים.

אינטליגנציה תנועתית גופנית - כל דבר שקורה לאדם מרגע היוולדו נלמד באמצעות הגוף. כל מושגי היחס, אומדן כמויות, הגובה והאורך מתחילים באמצעות החושים וההיכרות הפיזית עם האובייקטים שהמושגים מייצגים. לדוגמה, ילדים מכירים את מושג העומק כשהם מתוודעים אליו בארגז החול. הביטחון העצמי נמדד במידה רבה על=פי תחושת השליטה של הילד בגופו. לדוגמה, היכולת לטפס על עץ, הזריזות במשחקי תופסת, הריצה וההליכה מקנות תחושת יכולת והישג. מול הגן שלנו ישנו איזור הררי שהטיפוס על אחת משלוחותיו מהווה עבור הילדים "מסע כומתה" וכאשר התיישבנו לצפות מלמעלה על הגן, הילדים מאוד התפעלו (למרות המאמץ הרב שהשקיעו). אינטליגנציה גופנית איננה נוצרת מכך שמבקשים מהילד לרוץ. נחוץ להסביר את הפעולות וגם להגביר בהדרגה את הדרישות מהילד כדי שילמד את גבולות יכולתו. ישנם ספורטאים שכבר בגיל צעיר התגלו כשרונותיהם. יש לטפח זאת אבל לא להעמיס על הילד ציפיות לא מציאותיות שיביאו לחרדה ועומס נפשי. חשוב להדגיש שהגוף זה אני וביכולתי להפעילו ולהרגיעו מתוך החלטה ובחירה.

אינטליגנציה לוגית=מתמטית - זהו התהליך של פתרון הבעיות, של "החשיבה המדעית". כבר מגיל צעיר ילדים מנסים להבין את העולם סביבם, הם עדים לתופעות טבע שונות כגון כוח הכובד, הם לומדים את תכונותיהם של חומרים כגון המים והחול. ילדים לומדים את אומדן הכמויות - כמה כיסאות לכמה ילדים, הם נשקלים ומתוודעים לגובהם (כולל המספרים שמסמלים את המשקל והגובה). דוגמה נוספת היא הבנייה בקוביות החלולות שבעזרתן לומדים ילדים את חוקי ההנדסה (למשל שהבסיס חייב להיות רחב מהתקרה). העיסוק במים מזמן היכרות עם תכונות של נפח, ציפה, שקיפות ותכונות של אור, רטיבות ועוד. פינות החול והמים מאוד אהובות על הילדים. והערך בפעילות זו הן השיחות וההדגמות, ההתפעלות, הניסוי והמסקנות.

אינטליגנציה לשונית - אלו היכולות של הילד לבטא את עצמו באמצעות סמלים לשוניים מילוליים. ילדים רוכשים את שפת אמם במהירות עצומה ומתוודעים מדי יום למילים חדשות. זהו האתגר עבור הגננת להעשיר את אוצר המילים, לא לחשוש להשתמש בשפה "גבוהה". למשל, כדאי לבחור במילים ולדון במשמעותן. למשל, המילים "מותר", "אסור", "עצמאות", "אחריות", "חייב", "זכות". המילים מסמלות מוסכמות חברתיות ודרכן הילדים מתוודעים לכללי התנהגות.

אינטליגנציה מרחבית - זוהי היכולת של הילד להתמצא בתוך החלל בו הוא נמצא, לאתר את הכיוונים והיחסים בין עצמים וגם לפעול בתוכם. התמצאות במרחב מתחילה מתפיסת הגוף ובהדרגה כוללת גם חפצים קרובים (שולחן, כיסא) ואף רחוקים (בניינים, עצים, גרמי השמיים). ילדים, כמו מהנדסים שמתבקשים לבנות בניין על=פי נתונים שקיבלו, מבלים זמן רב בבנייה ובהנאה. החפצים גם עשויים לשמש תפאורה רבת השראה להצגות של ילדים. בגנים רבים מאפשרים לילדים להשתמש בחלל הגן כדי לבנות. לעומת זאת, יש גננות אשר מעדיפות מטעמים של סדר ושמירה על רכוש שלא להזיז רהיטים וגם ממחישות שכך הדבר גם במקומות אחרים ("נכון שגם אצלכם בבית לא מזיזים רהיטים?").

אינטליגנציה בין=אישית - זוהי ההבנה של אחרים, של מניעיהם, הרגשותיהם, האופן בו ניתן לתקשר אתם ולפתח מערכות יחסים מוצלחות. מיומנויות בין=אישיות הן חוליה חשובה אך מוזנחת. אנו משקיעים הרבה בהיבטים חומריים ופחות מדי בפיתוח של מיומנויות חברתיות כגון הקשבה, כללי התנהגות ומשחק. נדמה שמגיל צעיר נותנים לכוח ולתוקפנות להשתלט ורק כשהנזקים מתגלים לעין עוברים לפעולות שיקום בעזרת אנשי מקצוע. זהו תחום שלדעתנו אין מכשירים אליו די הצורך עובדי הוראה, לדוגמה, כיצד לקיים שיחת משמעת עם ילד כדי להביאו לקחת אחריות להתנהגותו, כיצד לפתור את הבעיה במקום להעניש (יריב, 1996).

אינטליגנציה תוך=אישית - זוהי המיומנות של הילד להיות "מחובר לעצמו", להבין את רגשותיו ומניעיו ולבטא אותם באופן כן ופתוח. אלה ילדים עם שפה עשירה שמבטאים פחדים, מביעים את רצונם, שמסוגלים להתנגד לציוויים הקשורים לאוכל ולהנחיות מעיקות (כגון, לשהות הרבה שעות בחצר כשחם). זהו האומץ להגיד כשמשהו מוצא חן בעיניו או רע לו ("די, אל תספרי יותר את הסיפור הזה. הסיפור מפחיד"). זוהי תובנה פנימית שהילד אדון לעצמו, לרגשותיו וגם לצורך שלו במבוגר, שיעזור לו להבין את הנסתר. ילדים שבאים מבית עם אקלים של דמוקרטיה ושיתוף, כאשר יש שיחות משותפות בסביבה דמוקרטית, מעיזים לבטא את עצמם.

הצעות לפעילויות לטיפוח האינטליגנציות המרובות

אנו מביאים כמה דוגמאות מכל סוג ליישום בגן ולעידוד ההורים ליישום בבית. בין הדוגמאות שלבנו רעיונות שהועלו על=ידי ההורים במסגרת הסדנה.

כל גננת מוזמנת להוסיף דוגמאות רבות מידיעותיה ומניסיונה ולעודד את ההורים להוסיף משלהם.

 

מאפייני

האינטליגנציה

דוגמאות ליישום בגן

דוגמאות ליישום בבית

מוסיקלית

באמצעות צלילים מוסכמים אפשר להכניס סדר וארגון, לדוגמה: במקום דיבור (לדוגמה: הקריאה - "צעצועים למקום") - אפשר להנהיג האזנה למוסיקה, נגינה בכלי הקשה, חלילית ואפילו פסנתר למי שיש בגן. השמעה חוזרת של שירים, יצירות מוסיקליות וקטעי שירים. על מנת לחבב את המוסיקה על הילד וליצור הרגלי האזנה. השמעת מוסיקה לריקודים בשעת חצר.

עידוד להאזנה למוסיקה מקלטות וגם בווידיאו, השמעת יצירות של מוסיקה=תכנית כגון: "פטר והזאב" ו"קרנבל החיות" ושיחה עם הילד על תוכן היצירה. מומלץ ללכת יחד לקונצרטים. שימוש בכלי בית להפקת צלילים ומקצבים. הכרת כלי נגינה ומושגים מוסיקליים בסיסיים. לאפשר לילד השתתפות בחוגי ריקוד ותנועה.

 

 

 

גופנית תנועתית

אפשר לערוך פעילויות בישיבה וגם בשכיבה, סוגים של תנועה שבאמצעותם ניתן להקנות מושגים. הקניית ריקודים פשוטים באמצעותם הילד מתקשר עם אחרים וגם נהנה להתנועע למקצב המוסיקה. בתחילת השנה אנו עורכים ריקוד היכרות והילדים מתוודעים לחבריהם החדשים בגן תוך כדי לחיצת יד, מבט, חיוך.

לעודד את הילד לפעילות גופנית: שחייה, ריצה והליכה. לזמן חוגים לתנועה (בלט, מחול אירובי, ג'ודו) המפתחים ביטחון עצמי ודימוי גוף טוב שמשפרים גם את היכולת החברתית.

 

 

 

לוגית מתמטית

את החוקים ניתן להקנות בפעילויות רבות. לדוגמה, כשאופים את עוגת השבת יוצקים חומרים על=פי כמויות מדודות, צופים באפייה ובדרגת החום.  כאשר מחלקים את העוגה על=פי מספר הילדים. זו הזדמנות לעסוק במושגי מספר והנדסה (כיצד לחלק עוגה מרובעת ועגולה).

הורים סיפרו על מתן תפקידים בעריכת שולחן, חישוב מספר הסועדים, מיון של כלי אוכל, צעצועים וגם פריטי כביסה. גם ההליכה לקניות מזמנת חוויות רבות של מיון, חישוב יחידות וגם התוודעות אל הכסף. את מושג הזמן אפשר להקנות באמצעות היכרות עם השעון. פעילויות של מנייה בכל הזדמנות רלוונטית.

 

 

לשונית

עידוד של ילדים לבטא רגשות, לפתור סכסוכים באמצעות דיבור ולא "בידיים". פתגמים ומטבעות לשון, כתיבת סיפורי הילד, עידוד לקריאת ספרים. הקלטת הילד בטייפ ובווידיאו מחזקת את רמת הדיבור וההבעה.

בתחילת שנה יש לעודד הורים לדבר הרבה עם ילדיהם, על כל נושא ובכל

מצב. זהו סם החיים להתפתחות לשונית מוצלחת, לרכישת מושגים. הורים התרגשו לראות כיצד ילדם בחר להשתמש במילה חדשה. יש לעודד זאת. בקרב העולים החדשים דווח שהילדים הרחיבו את אוצר המילים בעברית של הוריהם.

 

מרחבית

בגן הדבר בא לידי ביטוי בפעילויות של ילדים הלוקחים אביזרים, שולחנות, קוביות, שטיחים ומהם הם בונים עולם שלם. חצר עשירה באביזרים מזמנת לילדים חוויות בנייה וגילוי רבות. אפשר לראות ניצני הנדסה וניצני אדריכלות בפעולות בחצר.

קוביות לגו, אוהלים מתקפלים, כלי אוכל וחפצים רבים משמשים ילדים ליצור, לבנות וליהנות.

הסיפור "הבית של יעל" ממחיש היטב את רעיון האינטליגנציה המרחבית.

הורים סיפרו בשמחה כיצד חדר הילד נהפך למחנה אוהלים.

 

בין=אישית

בגן כדאי לערוך בתחילת השנה מיפוי חברתי (מי משחק עם מי, מיהן 'הנפשות הפועלות'). יש לקבוע כללי התנהגות, מומלץ להגדיר אמנה. לעודד ילדים לפעול בקבוצות קטנות וגדולות. על הגננת להיות קשובה ליחסים החברתיים (לתצפית חשיבות רבה),  להיות מעורבת במרקם היחסים בין הילדים, לכוון בעדינות ולפשר כשנחוץ.

על ההורים להגדיר את הכללים, לא להיכנע לסחטנות ולתת מרחב החלטות לילד. הילד שותף למערכת החוקים. מומלץ לערוך שיחות רבות, להסביר תופעות להן עֵד הילד (לדוגמה, להסביר אירועים קשים שכולנו צופים בהם על מרקע הטלוויזיה). ליזום שיחה כמו מה זה עושה לי, מה אני מרגיש, מה מפחיד אותי,  פתרונות הסכמים.

תוך=אישית

בגן רצויות שיחות רבות, בכוח הביבליותרפיה. משחקי דרמה ודמיון בהם יש חופש בחירה. מתן לגיטימציה לשונות. כל זה דורש מהגננת יכולת להעמיד את מנהיגותה ולאפשר לכל "צמח" בגן לבטא את ייחודו. פינת התחפשות מאפשרת ביטוי נאמן למה שכל ילד רוצה ומרגיש.

במשפחה: הורים סיפרו על הרבה הקשבה, עידוד להבעת רגשות, נעזרו בספרים כגון "פחדרון בארון". צפייה משותפת בטלוויזיה, קריאת ספרים, צפייה בהצגות תיאטרון ושיחות יזומות כאשר יש קונפליקטים במשפחה, במיוחד בבעיות הקשורות במשמעת והצבת גבולות (רשות וחובה).

לסיום, אנו מאמינים שהזרקור שהאיר את האינטליגנציות המרובות יהווה פריצת תקווה לטיפוח כישורים נסתרים וגלויים אצל הילדים.

ילד ה"מתקשה" בתחום כלשהו אפשר להעצים אותו בתחום אחר, לא פחות חשוב.

מקורות

גולמן, ד' (1995).  אינטליגנציה רגשית, תל=אביב: הוצאת מטר.

גארדנר, ה' (1996). אינטליגנציות מרובות, התיאוריה  הלכה למעשה,  ירושלים: מכון ברנקו וייס.

יריב, י' (1996). שיחת משמעת, אבן=יהודה: רכס.

רות, מ' (1970). הבית של יעל, תל=אביב: הוצאת ספריית פועלים.

Ceci, S. (2001). Intelligence: The surprising truth, Psychology Today, 34, 46-53.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד