שיח גננות: פנל
שיח גננות: פנל

שיח גננות: פנל

פתיח של מנחת הפנל, הגב' מרגלית וקסלר, יו"ר סניף הסתדרות המורים, נצרת.

אנו מודים למארגני הכנס שיזמו רעיון לקיים שיח גננות. במהלך פנל זה ננסה לברר מהן השאלות המטרידות את הגננת בעולם משתנה.

אמנם, לגננת יש יכולת להתאים את עצמה למצבים משתנים. כידוע, גננות רבות רכשו השכלה אקדמית והן קשובות לדרישות המערכת ולהתקדמות הטכנולוגית. הטכנולוגיה משתנה אך האדם לעולם נשאר אדם ועל=פי הפילוסופיה החינוכית שלי האדם הוא במרכז ולא התכנים.

למרות האמור לעיל, חל כרסום במעמדה של הגננת. לא פעם היא ניצבת בודדה במערכה אל מול לחצים המופעלים על=ידי הפיקוח, ההורים וכלל החברה. לעיתים חוסר תיאום בין הנחיות הנמסרות על=ידי הגורמים השונים במערכת גורם לגננת מבוכה רבה והיא נקלעת למאבקים שלא מרצונה.

בעבר נהגו לכנות את גן=הילדים ה"פנינה שבכתר" ואת הגננת ה"מלכה".

לגננת היה מעמד איתן שנבע מהיותה בעלת סמכות מקצועית ואני מאמין אישי שאיפשרו לה לבחור תכנים שתאמו את צרכי הילדים ואוכלוסיית ההורים.

העמדתן של תוכניות לימודים במרכז העשייה החינוכית והנסיון להפוך את הגננת למשווקת בעלת מחויבות ללקוח פוגמים ביכולתה של הגננת להביא לידי מימוש את האני מאמין החינוכי שלה ומעמידים בסימן שאלה את האוטונומיה שלה.

שאלת האוטונומיה של הגננת מטרידה אותנו. האומנם אוטונומיה?

בדיון מוקדם שערכנו, חברות הפנל, עסקנו בשאלות הבאות:

· הגננת כמנהיגה חינוכית ומידת השפעתה על הסביבה.

· האומנם הגננת עצמאית?

· האם האמירה שהגן הוא ה"יהלום שבכתר" תקפה גם היום?!

· האם הגננת מלכה בודדה ואביונה?

· על הבדידות ועבודת צוות.

· על שיווק ותחרות.

חברות הפנל תפתחנה את הדיון והוא יתנהל כדיון פתוח.

ציפי פליישר: אתייחס בדברי הפתיחה שלי לשתיים מהשאלות שהוצגו על=ידי מרגלית.

א. השפעת הגננת על סביבתה.

בעבר הרגשתי שאני משפיעה יותר על סביבת עבודתי. ההורים היו מעורבים יותר בגן, התייעצו, הגיעו, שאלו שאלות, עזרו, היו מפגשי הורים במסגרת תוכנית "קדמ"ה"*, היתה הענות ורצון ללמוד והרגשתי חלק אינטגרלי מסביבת הגן.

היום, ההורים עסוקים, יותר מתערבים ופחות מעורבים. יש להורים זכות לבחור את הגננת למרות שאין להם כלים וקריטריונים מתאימים לכך.

ההורים תובעים מהגננת להכין את הילד לבית=הספר, פחות עוזרים, פחות מכבדים את מסגרת הגן. הגננת צריכה לשווק את עצמה למרות שאין לה כלים וכישורים לכך. יש עליה לחצים של ההורים, העירייה, הפיקוח ולכן קשה לה להקדיש את כל זמנה למטרה העיקרית, שהיא חינוך הילדים.

ב. האם הגן נשאר ה"יהלום שבכתר" במערכת החינוך?

לצערי אני מרגישה שבשנים האחרונות מציפים אותנו בתוכניות רבות, הגננות תחת לחץ ללמוד ולהפנים את התוכניות החדשות. לעיתים קרובות הגננת נדרשת לעסוק בתכנית שאינה מאמינה בה. בעיני חשוב לזכור שהמטרה שלנו היא הילד ותפקידנו לגדל ילד אוטונומי בעל תחושת ערך עצמי, יצירתי ולומד עצמאי. הסכנה שלנו היא שלא נהפוך את הגן לבית=ספר ונלמד את הילדים באופן פורמלי. חשוב לזכור שאנחנו מכשירים את הילד לעולם המחר, אבל הילד הוא ילד ומי שרואה את הילד במרכז מדגישה את הצורך לתת לו את התנאים להתפתחות ולגדילה. הגן הוא זה שנותן לילד את התנאים המיטביים להתפתחות אל לנו לשנות אותם. נקווה שהגן ימשיך להתקיים במתכונת שאנו מכירים וימשיך להיות ה"יהלום שבכתר".

ריקי מנדלוביץ: הגננת היא מנהיגה בעלת סמכות הנובעת מרכישת ידע והשכלה מקצועית. הגננת נושאת באחריות ומוכיחה את עצמה כמובילה ומנחה את הילדים וההורים כאחד (ואת הצוות החינוכי). הגננת משמשת לא פעם כיועצת ומטפלת במצבי מצוקה ונתפסת כדמות אמינה וזמינה.

הגננת נאמנה לאוכלוסייה אִתה היא עובדת ומכירה את איפיוניה ואת צרכיה.

                                   

תכנית קדמ"ה - קבוצות דיון מחנכים=הורים, תכנית שהובילה ד"ר נחמה=ניר - המפקחת המרכזת על הגיל הרך בשנות ה=70 וה=80. (מ"ס).

הגננת מקבלת גיבוי, הערכה והוקרה מההורים אך קורה לא פעם שההערכה שהיא מקבלת מהפיקוח אינה תואמת את הערכת ההורים ויש לגננת תחושה שהמפקחת לא מתייחסת לגננת כאדם חושב עצמאי המסוגל לחולל שינויים בהתאם לאני מאמין שלו. למשל, בקביעת סדרי עדיפויות: האם הילד במרכז, התכנים במרכז או "קירות הגן" במרכז.

לדעתי, הגן הוא אכן ה"יהלום שבכתר" ואילו מעמדה של הגננת כ"מלכה" תלוי בגישתה, באסרטיביות שלה, בנוכחות שלה ובכושר מנהיגותה להוביל ולהנחות צוות מבוגרים וצעירים פעיל ועובד בעידן של תמורות.

יחד עם הנאמר לעיל חובה לציין כי עצמאותה של הגננת נבלמת על=ידי גורמים מערכתיים המנהלים את מדיניות החינוך. ברגע שהפכו את הגננת למשווקת ואת הילד ללקוח - יצרו דגשים חדשים לתפקידה על=ידי שימוש במושגים הלקוחים מן התעשייה והטכנולוגיה שמקומם לא יכירם במעשה החינוך העוסק בתהליכים ארוכי טווח, שישאו פרי בעתיד.

המנחה - לוקחת רשות דיבור עקב קריאות ודברים הנשמעים מהקהל, נותנת לגיטימציה לדעות השונות הנשמעות בקהל. וחוזרת אל הפנל לדיון פתיח, להלן דברי חברות תהפנל:*

- הגננת חסרת גיבוי, יש הורים העוקפים את הגננת ומוצאים דרכם אל "חלונות גבוהים" על מנת לקבל את מבוקשם, או ל"סדר" דברים שהגננת מנועה מלבצע.

- הגננת מוצאת עצמה במתח בין חובתה להקנות תכנים רבים לאחריותה לדאוג לילדים ולהורים.

- השינוי שחל הוא בכך שההורה היום נחשב ללקוח, זה מחייב אותי כגננת לשנות את גישתי להורה בהתאם לתפיסה זו.

המערכת עברה לאוריינטציה של שיווק, אך הגננות לא עברו תהליך של שינוי והתאמה לפעול על=פי אוריינטציה זו. יש לי תחושה שגם תכניות הלימודים "מיוחצנות".

- אני לא יכולה לתת תשובה לשאלה המרכזית בדיון: האם אני מנהיגה חינוכית? גם אם בפועל אני בתפקיד מנהיגותי אינני מרגישה כי קיבלתי כלים מקצועיים בנושא מנהיגות.

- הגננת היא דמות חינוכית המקדישה את רוב זמנה להתפתחות הילד. גם תוכניות הלימודים רובן ככולן ממוענות לילדים. השאלה שלי היא: מה עם הגננת? מה קורה לבאר? מאין הבאר מתמלאה? אנחנו רוצות לדעת יותר, לצעוד עם השינויים בצורה עוקבת ותומכת.

                                               

* הדברים תועדו במהלך הדיון על=ידי העורכת.

- מעמד הגננת הלך ופחת עם השנים. הצורך של המערכת להנפיק תוכניות לימודים נובע מכך שלא סומכים על הגננת.

- אין לצפות שמישהו יכתיר אותנו כ"מעמד". זה ענייננו המקצועי, האופן בו אנחנו מביאים עצמנו מול ההורים ומול המערכת.

- אני רוצה להעלות את השאלה האם הגננת אוטונומית או שמא יש גורמים הלוחצים עליה?

- על מנת לענות - יש להגדיר מה זו אוטונומיה?

- אני רוצה להתייחס לאופנים בהם אני בוחרת תכנים, קושרת אותם לאני מאמין שלי, בוחנת אותם בהתאמה לקהילת הילדים שלי ומחליטה מה לבחור וכיצד לעבוד - זו דוגמה למימוש האוטונומיה שלי וכל עוד יש לי נימוקים מקצועיים ראויים להחלטות שלי אף אחד לא יגיד לי אחרת.

- הגננות קיבלו מנדט לחנך את הילדים ויש לנו אוטונומיה. הרי כל אחת מפעילה שיקולי דעת מקצועיים ומכריעה הכרעות. נשאלת שאלה האם זו אוטונומיה מלאה?

- אם אני משווה את מה שמתרחש היום עם העבר אני סבורה שבעבר היתה פחות התערבות ויותר הכוונה ותמיכה.

- אני מצטערת לאמור כי היום יש פחות תמיכה מהמפקחות והרי הן היו פעם בשטח עם אותם תחושות ולבטים.

- אין לנו כוונה לדבר נגד... אנחנו רוצות להביע דעה, להשמיע דברים תוך כבוד הדדי, להיות נאמנות לעצמנו. אנו מבקשות לגיטימציה להשמיע דברים.

- אני מרגישה שהמערכת נעשתה יותר מובנית, הקצב מואץ ותוכניות הלימודים מופיעות חדשות לבקרים (מונה את כל תוכניות הלימודים שהופיעו בעשור האחרון). אני מרגישה שהאוטונומיה שלי הולכת ונחלשת. ריבוי תוכניות הלימודים גורם לי להסתגרות. אני מבקשת - תנו לגננות מקום בהכנת התוכניות, בבחירת תכניות ואַפשרו להן לשנות, להחליף ולהתאים את הדברים לקהילת הילדים שלהן.

נשמעים קולות של גננות השואלות מה קרה לגן=הילדים שנהגנו לכנותו ה"יהלום שבכתר" ומה קרה לגננת שנהגנו לכנותה "המלכה" ("מלכה אביונה" - דברי גילה רם). קולות אחרים מסבירים שהעברת המרכזיות מהילד אל התכנים משנה את פני גן=הילדים ויש להחזיר את הגננת אל מרכז הדיון ולתת לה תמיכה על מנת שתהיה ה"יהלום שבכתר".

- גננות אחרות עונות על כך ואומרות שהגננת אינה בודדה ויש לה תמיכה הן מהפיקוח והן מהאיגוד המקצועי.

- אם הגננת רוצה שיקשיבו לה - עליה להיות קשובה לאחרים ולא די לצאת ידי חובתנו ב"אמירה" - יש לממש זאת בהתנהגות.

- אם הגננת מאמינה בדרך העבודה שלה, היא שומרת על מעמדה כ"מלכה" ועל מעמד הגן שהוא ה"יהלום שבכתר".

- הגננת "מתעייפת" עם השנים. רצוי להשתמש בידע ובניסיון שלה על מנת לסייע לגננות צעירות בראשית דרכן (היו תוכניות כאלה בעבר בימי כהונתה של ד"ר נחמה ניר). צריך לאפשר לוותיקות רענון והרגשת קידום מקצועי.

- יש תחושה שגננות בעלות דעות משלהן שאינן מסתירות אותן ומבטאות דעות שונות בקול רם - לא מקבלות גיבוי ודעותיהן לא מתקבלות בפתיחות ולעתים יש תחושה שהן לא מועמדות לקידום מסיבה זו.

המנחה מתייחסת לקשיי הגננת העומדת לבדה מול ההורים מצד אחד ומהווה מעין שק=איגרוף של המערכת מצד אחר.

תם ולא נשלם, מכל צד נשמעים קולות של גננות מהקהל המביעות שביעות רצון מהפנל ומשאלה לקיים שיח=גננות בכל כנס.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד