במחלקה
במחלקה

 

במחלקה

לגננות שלום,

אנו לקראת סיום שנת הלימודים, לצערנו הייתה זו שנה לא קלה, טרם נמצא פתרון למילוי מקום הסייעת בעת שביתות הרשויות, אנו מודעים לקושי הרב הנגרם לילדים ולגן ולגננת בפרט, בעת כזו.

הסידור של התנדבות הורים גורם לעתים לנזקים בלתי הפכים הגננות במצוקה רבה. ואין מושיע אנו נמשיך לנסות למצוא דרכים להקלת המצוקה.

 במאבקנו נגד פיטורי המורים הגענו להישגים ראויים לשבח, להלן עיקרי ההסכם:

"1. הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה.

2. א. הליך הפיטורים כנגד 1,300 עובדי הוראה, מתוך עובדי ההוראה האמורים להיות מפוטרים  לקראת שנת הלימודים תשס"ד, עקב הקיצוץ בתקציב משרד החינוך, יבוטל. זאת בנוסף לפרישת עובדי הוראה לקצבה כמפורט במכתבו של הממונה על התקציבים במשרד האוצר לשרת החינוך מיום ה-4.5.03.

ב. מוסכם על פיטורים של 250 עובדי הוראה, בהתייעצות עם הסתדרות המורים, במסלול של פיצויי פיטורים מוגדלים, בהתאם לתנאי סיום עבודה המפורטים בנספח א' להסכם זה.

3. א. על אף האמור בהסכמים קיבוציים הקיימים בין הצדדים, מוסכם כי בשנת הכספים 2003, הסתדרות המורים תתרום, באופן חד פעמי, מתוך יתרת הכספים האמורים להיות מועברים אליה, על-פי אותם הסכמים, עבור שנת הכספים 2003, סך של 45 מליון ש"ח.

ב. הצדדים יסכמו ביניהם את הסעיפים ההסכמיים אשר מהם יופחתו הסכום האמור.

ג. מובהר כי זכאות הסתדרות המורים לכספים עבור שנת 2003 מכוח הסעיפים עליהם יוסכם כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה בניכוי הסכום המוסכם כאמור בסעיף 3 א'.

4. סכסוך העבודה שהוכרז בעניין ביטול פיטורי עובדי הוראה מבוטל. עם החתימה על הסכם זה מודיעה הסתדרות המורים כי עובדי ההוראה שבים לעבודה סדירה החל מיום 2.5.2003.

 

5. הצדדים מסכימים הדדית על שמירה השקט התעשייתי בנושאים שהוסדרו בהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסתדרות המורים שומרת על הזכות לנקוט צעדים ארגוניים ו/או עיצומים שאינם בבחינת שביתה כללית מוחלטת, בגין הליכי חקיקה ליישום התוכית הכלכלית, לקראת הקריאה השניה והשלישית של הצעת החוק, ואולם, כל צד יהיה רשאי לשמור על טענותיו בעניין זה".

אנו לקראת סיום שנת הלימודים ולצערנו שוב פוגעת גזרת הקיצוצים במערכת החינוך. גננות קבועות קיבלו הודעה על פיטורים מנהליים ואנו מנהלים מו"מ עם משרד החינוך להקל על רוע הגזרה. בכל מקרה, חייב/ת מנהל/ת מחוז לזמן לשימוע, וזכות הגננת לערער על ההחלטה.

נייעץ לכל גננת אשר קבלה הודעה על הפסקת עבודה לפנות אלינו במהלך חודש יוני, כדי שנדאג שלא תקופח.

להלן תזכורת:

תקן גן-ילדים הוא 35 ילדים משני גילאים.

אין לקבל פנייה של אכלוס יתר בשום מקרה.

לעניין שלושה גילאים - יש לעיין בהנחיות חוזר מנכ"ל ל"ח10/ בחוברת זכויות ולנהוג בהתאם כמו כן יש להיות בקשר עם המחלקה לגננות, בטלפון 03-6922956

ולסיום איחולים לחופשה נעימה ומי ייתן ובשנת תשס"ד יזכו מערכת החינוך והמחנכים לפריחה מחודשת לטובת ילדי ישראל ושלום ושלווה ישררו בארצנו.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד