הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית
הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית

הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית

הרצאה של חוה ביגר

מהו ניהול?

הניהול הוא אחת התופעות שעוצבו וגובשו במהלך המאה העשרים. התפתחות ארגונים גרמה להתפתחות מקצוע הניהול ומנגנונים של ניהול מידרגיים והיררכיים.

מקורו של המושג ניהול בא מהמושג לנהוג - to manage. המקור הוא איטלקי ובא מלנהוג בסוסים או במכונית וההנחה היתה שהרוכב או הנוהג יודעים לאן הם רוצים להגיע ומה הם רוצים לעשות.

בכל השמות הנרדפים למילה manage  בשפות השונות ניתן למצוא מכנה משותף והוא ההבחנה בין האנשים המנהלים לבין האנשים המנוהלים. ולכן, המילים הקשורות בניהול קשורות בהפעלת אחרים ובאינטראקציה בין מנהלים לעובדים.

הניהול כולל: קבלת החלטות (הנבחנות באיכותן) ויישום - הובלת החלטה לביצוע (הנבחן במימוש יעיל ואפקטיבי).

מתי נדרש ניהול?

ניהול נדרש כאשר עומדת בפני קבוצת אנשים מטלה אותה איש מהם לא יכול לבצע לבדו.

היכן נדרש ניהול?

בחיים הפרטיים-משפחתיים ובחיי העבודה.

אנו נתמקד בניהול הגן.

הגננת כמנהלת והצוות שבניהולה

הגננת מנהלת את הצוות החינוכי  בגן: סייעת, גננת סבב וסייעת הסבב, גננת שי"ח סייעות לעולים חדשים ולילדים מתקשים. הגננת מתאמת גם את פעולות גורמי העזר כמו: מדריכים מקצועיים שעובדים עם הילדים, שפ"ח, עו"ס ועוד...

תפקידי הניהול של הגננת

הגן הוא מסגרת ארגונית קטנה ולכן הגננות, מנהלות הגנים, עוסקות גם בניהול המוסד וגם במעשה החינוכי.

בספרי הניהול כתוב כי מנהל אחראי לקבוע מדיניות לארגון שבראשו הוא עומד ולתאם את הפעילויות כך שהמדיניות שנקבעה תבוא לידי מימוש.

כל גננת מנהלת-גן אחראית לתרגם את המדיניות החינוכית ולארגן את הסביבה החינוכית על-פי מדיניות משרד החינוך, כפי היא מתורגמת לגיל הרך על-ידי האגף לחינוך קדם-יסודי בהתאמה למדיניות המחוז, המפקחת באיזור, הילדים בקבוצת הגן וה"אני מאמין" החינוכי של הגננת ולקבוע תכנית שנתית מתאימה לילדים שהם קהל "לקוחות" ייחודי בזמן נתון.

במסגרת זו יש לקבוע יעדים ומטרות לטווח הארוך ולטווח הקצר, לתכנן את שנת הלימודים, לנתח את האלטרנטיבות ולקבוע את תכנית הלימודים, לוח הזמנים ומועדים למשוב ובקרה.

לצורך השגת המטרות הגננת מפעילה עובדים נוספים. אמנם, היא לא מגייסת אותם וגם לא מפסיקה את עבודתם, אבל חוות-דעתה משפיעה על המשך העסקתם במערכת וגננות נשאלות מדי סוף שנה לגבי שביעות רצונן מעובדים שונים.

מבחינים בחמישה תפקידים שמנהל מבצע:

* תיכנון - כמנהלת הגן הגננת מתכננת תכנית שנתית. התיכנון הפדגוגי והמינהלי תורם למיקוד העבודה ומקל בהשגת היעדים החינוכיים שהוצבו בתחילת שנת הלימודים. מאחר שהלמידה בגן היא למידה מתוכננת ומזדמנת, התיכנון מאפשר שליטה וסדר גם על הפעולות המזדמנות על-פי רמת העניין של הילדים בגן ומאפשר ביצוע פעולות בקרה להשגת המטרות.

התיכנון השנתי מאפשר מבט כולל, בחינת צווארי בקבוק והערכות בהתאם לצורך. העמדת סדרי עדיפויות, בחירה בדברים החשובים באמת, תיאום עם הצוות המסייע שנכנס לגן ויידוע ההורים ובעלי העניין בנוגע למועדי התרחשויות מתוכננים.

* ארגון - הגננת אחראית על ארגון הגן וחלוקת התפקידים בתחומים המינהליים והפדגוגיים. היא קובעת את התכנים בהם תעסוק ואת התכנים בהם תתמקד הגננת המשלימה ואם יש בגן שתי סייעות תפקיד הגננת-המנהלת לחלק ביניהן את הנטל ולקבוע את תפקידי סייעת הבוקר וסייעת הצהריים.

* הפעלה - כמנהלת הגן הגננת מפעילה את הצוות שעובד איתה ומחלקת את הפעולות המתוכננות. לצורך זה היא אוספת מהמפקחת, בתחילת שנת הלימודים, מידע בקשר לימי העבודה של צוות הסיוע לגבי המדריכות ומהרשות המקומית - לגבי מועדי סל-תרבות ואירועים עירוניים. ואז מכנסת הגננת את כל העובדים לישיבת צוות. בישיבה זו היא מציגה את החזון והאני מאמין החינוכי שלה, מבהירה את המטרות שהציבה לאותה שנה, מציגה את תכנית העבודה השנתית, מעבירה את המידע שאספה ועורכת תיאום ציפיות עם הצוות לגבי סדרי העבודה ודרכי התקשורת.

במהלך השנה על הגננת לקיים ישיבות נוספות, לעדכן את הצוות בשינויים בתכנית העבודה, לדווח על חידושים, לדון בחילוקי דעות ולנסות להגיע להסכמות ולתקשורת נאותה בין חברי הצוות.

ניהול הגן כולל גם האצלת סמכויות. הגננת מאצילה מסמכותה לגננת הסבב שנושאת באחריות הניהולית בימי היעדרותה של הגננת ומעבירה לה את האחריות לכל מה שמתרחש בו.

כמנהלת הגן הגננת שומרת על קשר קבוע ושוטף עם הגורמים האחראים ברשויות המקומיות לשיתופו של הגן במערך החינוך הישובי והקהילתי ולשיתופו באירועים ופעילויות בישוב.

התפקיד הניהולי של הגננת בהפעלת הגן כולל גם אחריות לאחזקתו הפיסית של הגן, התרעה על ליקויים ומפגעים בטיחותיים ובטחוניים ודיווח למפקחת ולרשות.

* תיאום - הגננת כמנהלת הגן מחויבת בתיאום כניסתם של גורמים מקצועיים שונים לגן: עובדים סוציאלים, שפ"ח, מדריכים ועוד... התיאום כולל גם התייחסות לאירועים בישוב שבהם משתתפים ילדי הגן ולאירועים שהגננת יוזמת.

* תקצוב - למרות שניהול תקציב יוגדר כאחד מתפקידי המנהל, הפעלת תקציב הגן אינה באחריותה של הגננת. היא מקבלת תקציב מוגבל מאוד לרכישת חומרים מתכלים ושאר התקציב מנוהל על-ידי משרד החינוך, הרשות וההורים.

איזה תכונות צריך כדי לנהל?

פסיכולוגים וסוציולוגים חקרו וזיהו תכונות כלליות המאפיינות מנהלים בעבודתם. לדעתם, מנהל צריך חמש תכונות עיקריות: מסוגלות ללמידה, כושר קבלת החלטות, אמפטיה ויכולת הקשבה, יציבות רגשית ומודעות עצמית.

* מסוגלות ללמידה - הגננת מוכשרת לתפקידה במכללות לחינוך וכיום היא חייבת בתואר אקדמי. הגננת רוכשת ידע בניהול ובעבודת צוות בנוסף לידע הפדגוגי ומקבלת הדרכה מהמפקחת וממדריכות מקצועיות. הגננת ממשיכה להשתלם וללמוד לאורך שנות עבודתה כמתבקש מכל פרופסיה.

* כושר קבלת החלטות - על הגננת לקבל החלטות כמנהלת הצוות בגן. החלטות לגבי תיכנון העבודה והתפקידים שבכוונתה להעביר לסייעת ולעובדים האחרים בגן והחלטות הנוגעות לנושאים שבהם יש לשתף את ההורים או את הרשות.

* אמפטיה ויכולת הקשבה - הגננת אמפטית ורגישה לצורכיהם של אלה שעובדים איתה בגן, מקשיבה ומגיבה. יכולת ההקשבה של הגננת לילדים ולהורים מאפשרת תקשורת אפקטיבית ויחסי גומלין חיוביים. האמפטיה של הגננת מעוררת מוטיבציה ומעודדת.

* יציבות רגשית - הגננת מהווה מודל חיובי לשותפים שלה בעבודה בגן, מסתגלת לשינויים הנדרשים מעת לעת  ולתחלופת סייעות, מדריכות  ושאר  העובדים. סובלנית לדרישות הפיקוח ומתאימה את עצמה לדרישות ולהנחיות של משרד החינוך.

* מודעות עצמית - תכונה נוספת שנדרשת למנהל. גננת שיש לה מודעות עצמית, מודעת ליתרונותיה ולחסרונותיה כמנהלת ומנהיגה של עובדים אחרים שפועלים לאותה מטרה.

האם הגננת המנהלת צריכה להיות גם מנהיגה חינוכית?

חוקרים רבים התייחסו למנהיגות המנהל במסגרת החינוכית. הנה מספר דוגמאות:

חוקר בשם ווטקינס (Watkins, 1989) טען שמנהיגות, עוצמה ומינהל במסגרת החינוכית צריכים להיתפס כמושגים בעלי זיקה המתפתחים לאורך זמן. יש למקד אותם על רצף היסטורי על מנת שניתן יהיה לראות את השינויים שחלו בהם לאורך זמן. לפי הדפוסים החדשים של מנהיגות ומינהל, מנהל צריך להיות בעל יחסים אישיים טובים, מסוגל לעבודת צוות, סוכן שינוי, איש ארגון ואדמיניסטרטור (Ch.8 ,1995 ,Grace Gerald).

קרול שקהאפט (Charol Shakehaft, 1989) התייחסה לניהול בהיבט המיגדרי וטענה שנשים ניגשות לתפקידי הניהול והמנהיגות בחינוך באופן שונה מגברים מבחינת מערכת הקדימויות, הערכים ושיטות העבודה. היא טענה שנשים יותר אנושיות ופחות מירכוזיות.

ג'ול בלקמור (Jull Blackmore, 1989) טענה כי יש לפתח מערכת חשיבה שונה ולשנות את מושג המנהיג החינוכי. לדעתה יש לנסח מושג זה לא באמצעות כוח וסמכות על אחרים, אלא כיכולת לפעול בהרמוניה עם אחרים. מנהיגות פירושה להיות במרכז הקבוצה ולא בראש המבנה ההיררכי שלה.

דיל ופטרסון (Deal & Peterson, 1994) טענו כי המנהל דרך התנהגותו, מעביר מסרים תרבותיים חיוניים. הוא מהווה דוגמה אישית. לכן חשוב שהמנהל יהיה גם מנהיג.

חוקרים אלה התייחסו  לצורך בהאצלת סמכויות ולחשיבות שיתוף הפעולה של כל הצוות הפועל במוסד החינוכי וטענו כי המנהל צריך להאציל סמכויות. למרות שהוא צריך ללכת בראש, עליו לאפשר גם לאלה שעובדים איתו לגלות יכולת ומנהיגות. לדעתם, צריך להיות שיתוף ברעיונות ובפתרון בעיות, באיסוף מידע, בתמיכה בחברים לצוות, בתיכנון הכולל של עבודת המוסד החינוכי ובעזרה הדדית (ch.4 ,1994 ,Deal & Peterson).

מתוך מכלול התכונות והתפקידים שהצגתי כאן, ניתן לראות כי אתן עומדות בקריטריונים של ניהול ומנהיגות.

בממצאי מחקר שנערך בשנת 1995 במכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית על-ידי ד"ר ריטה סבר וצוות המחקר שלה, כתבו החוקרות: "הגננת כמנהלת המוסד החינוכי, היא בעלת האחריות הכוללת לנעשה בגן". סייעת הגן עושה את כל הפעולות על-פי הנחיותיה של הגננת ובהתאם לתכנית העבודה שהגננת מתווה. על-פי הממצאים הגננות תופסות את עצמן כאחראיות באופן כולל על הנעשה בגנן ומתרגמות תפיסה וו להיותן מופקדות על שלושה מארבעת תחומי התפקיד הקיימים בגן (ייצוג הגן כלפי חוץ, תיכנון וקביעה של הפעילויות בגן ופדגוגיה) ושותפות לתחום הרביעי (תפעול ותחזוקה שוטפים של הגן). (סבר ריטה, חיה אמזלג-באהר, חגית הכהן וולף ויעל אולשטיין, הערכת פרויקט נסיוני להכשרת עוזרות לגננות, 1995, עמ' 69).

המעריכות מצאו כי תפיסה זו מביאה למעורבות הגננת בכל התחומים בגן ולצורך בעבודה בשיתוף פעולה עם כלל הצוות ועם הסייעת באופן מיוחד.

האגף לחינוך קדם-יסודי מאמין בקידום הפרופסיה של הגננת המנהלת-המנהיגה. אנו רואים את מסלול התפתחותה של הגננת כך:

* הגננת לומדת וצוברת* ידע באמצעות למידה במכללה; היא בתחילת דרכה; המטרות עדיין אינן ברורות; היא מובלת ולא מובילה.

* היא מקבלת משוב חיובי מהסביבה ובמשך הזמן נעשית מיומנת.

* היא צוברת נסיון בעבודה, משתלמת ומתעדכנת, מפתחת סגנון אישי וגישה חינוכית ונעשית מקצוענית.

עכשיו יש לה גם חזון והגדרת מטרות והיא מקבלת חיזוקים מהמפקחת, מההורים ומכל המעורבים ומגיעה למצוינות.

* החיזוקים מעלים לה את המוטיבציה, יש לה שמחה והתלהבות וזה ניכר בעבודתה, היא צוברת ביטחון ומסוגלת לשתף אחרים בעבודתה; נוצרת הדדיות שמביאה לעבודת צוות.

* יש אקלים חיובי ותקשורת בין-אישית והכל יחד יוצר ניהול ומנהיגות.

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד