הצעות לשימוש בספרים גדולים
הצעות לשימוש בספרים גדולים

PRICILLA LYNCH: HOW USING BIG BOOKS AND PREDICTABLE BOOKS

Scholating lmc/ N/Y U.S.A.*

ספרים גדולים** עוצבו לשם שימוש בפעילות קבוצתית (של עד שמונה ילדים). ספרים מסוג זה טוב שיהיו בעלי שפה עשירה, עלילה מהירה, איורים תומכים, דפוס ברור, תבניות לשון חוזרות וקליטות.

להלן הצעה לקריאה חוזרת רציפה ופעילויות מתאימות.

כדאי לפעול בסדר כרונולוגי מובנה.

יום 1: הציגי כריכת הספר - שאלי: מה אתם רואים?

רשמי תגובות הילדים על לוח. על יד כל הערה ותגובה רשמי את שם הילד בראשי תיבות.

הצביעי ושוחחו על שם הסופר, האיור, שם ההוצאה, הקדשה אם מופיעה כזו.

- שאלי שאלה שנייה: על מה לדעתכם יספר הספר? (מהו התוכן של הסיפור?) שוב רשמי את ההצעות על לוח בציון ראשי תיבות. (האזנה להצעות חברים - למידה שיתופית. בדרך זו נדגיש שקריאה היא גם ידיעה שמביא הקורא אל הטקסט).

- שאלה שלישית: על איזה שאלות לדעתכם יענה הסיפור?

רישום עם ראשי תיבות. (השערותיהם של הילדים מתייחסות כעת לתוכן הסיפור, ככל שנעסוק יותר בהקדמה הנ"ל תהיה הקריאה בעתיד ברורה יותר). אנו מאמנים אותם לשער השערות ולבחון אותן בהמשך. שמרי את הרשומות להמשך הפעילות.

יום 2: קראי את הסיפור באינטונציה נכונה, בהתלהבות, השתמשי בקול להדגשות, בקשי מהילדים לא להפסיק אותך בשאלות, קראי קריאה ראשונה זו בשטף.

- לאחר הקריאה חזרו אל הלוח שבו רשומים דברי הילדים. בקשי מהם למצוא את ראשי התיבות של שמם ולנסות לקרוא את הדברים (בעזרתך כמובן), בדקו כמה מהצעותיהם אכן הופיעו בסיפור, תני חיזוקים שכן יש להניח שחלקם שיערו נכון.

                                               

* תרגמה ועבדה אתי בכר, מכללת לוינסקי.

** במכללת לוינסקי נהגו להגדיל (על-ידי צילום) ספרים שנבחרו, לפעילות אוריינית - לכדי מימדים של רבע בריסטול לעמוד, על מנת שהילדים יראו היטב את הכתוב גם כשהקריאה מתרחשת בקבוצה גדולה (מ"ס).

- תני לילדים שהות להביע רגשות והערות ביחס לתוכן הסיפור. חזרי על פעילות זו עם יתר הקבוצה.

יום 3: חזרי וקראי שוב את הסיפור.

הפעם אמרי לילדים שאת מבקשת התייחסות ודעות בכל עמוד. במהלך הקריאה ערכי הפסקות ותני לילדים שהות להקשיב ולבחון את האיורים. ככל שישוחחו יותר על הספר ישתמשו באוצר המילים, הביטויים והתבניות מן הסיפור.

- כאשר תעלנה שאלות בקשי מיתר ילדי הקבוצה להציע תשובות (ילדים יאזינו לדעות שונות, יבחנו שוב ושוב את האינטרפרטציה שלהם לסיפור).

- אל תמהרי בתהליך זה של קריאת עמוד אחר עמוד. כשילד מגיב ואחרים אינם מסכימים, החזירי אותם שוב ושוב אל הכתוב ערכי קריאה חוזרת. היי סבלנית לחשיבה מסתעפת וקבלי את הצעותיהם, הערותיהם ותגובותיהם בשיא הרצינות. (כל סיפור מעלה זכרונות, מעורר מחשבות, "מקפיץ" אותנו לסיפור אחר עם בעיה דומה. כדאי לעודד זאת).

- בעת קריאתו של כל עמוד עקבי אחר הילדים. באיזו מידת בהירות וקלות הם מציגים את מחשבותיהם, בכמה מילים מן העמוד הם כבר משתמשים. כיצד הם מפרשים את האיורים, כמה נכונים הם להצטרף לשיחה, מהי ההתנסות הקודמת שהם מביאים עמם אל הסיפור?

- חזרי אל פעילות זו עם כל קבוצה - בקשי מיתר הילדים לצייר, לכייר, להמחיז, לספר למישהו אחר על רעיון, זיכרון התנסות שעלו במהלך ההאזנה לסיפור.

יום 4: קראי את הסיפור קריאה שוטפת בעזרת אצבוע. בקשי מהילדים להצטרף אלייך לקריאה במקומות שהם חושבים שהם כבר זוכרים. (אנו מקשרים כעת בין הקול והצליל והדפוס).

- ילדים קוראים בד בבד עם הגננת/ מורה או שמקדימים את קריאתך. שאלי אותם: כיצד ידעתם איזו מילה תבוא (איזו מילה זו?). בדרך זו תגלי באלו רמזים הם משתמשים.

- חזרי וקראי שוב קריאה שוטפת ובקשי מן הילדים להצטרף אלייך.

- שאלי: איזה משפט, רעיון, ביטוי אתם זוכרים מן הסיפור? רשמי את התגובות על לוח. כעת בקשי מאחד הילדים (ילד שניתן להניח שהוא מסוגל לזכור "לקרוא") לקרוא את ההערות בקול יחד אתך.

- הציעי לאחרים להצטרף לקריאה בפעם השנייה הצביעי - עברי באצבע על כל מילה כתובה תוך כדי הקריאה שלך או של הילדים, עשי "רווחים" ברורים (השהייה באצבוע ובקריאה) בין מילה למילה (הפני לכך את תשומת-לבם של הילדים).

- העתיקי את המשפטים שרשמת על הלוח מפי הילדים על רצועות קרטון. הם יוכלו לשמש את הילדים כשירצו לכתוב סיפורים משלהם (יש לחזור על פעילות זו עם כל הקבוצות).

יום 5: קראי את הספר בקול. והצביעי על כל מילה (את עלולה להיות עייפה, אבל הילדים -מלאי התלהבות, יודעים את תוכן הסיפור ומזהים כבר מילים - נמצאים בתחושה של יכולת להתמודד עם הטקסט).

- במהלך קריאה זו ערכי קלוזים בעל-פה. כשתגיעי למילה, שלהערכתך רוב הילדים זוכרים, עצרי ותני להם "למלא" את המילה החסרה. (הסיפור נקרא כל-כך הרבה פעמים, עסקתם בו מזוויות שונות ויש להניח שרוב הילדים יהיו מסוגלים להשלים והמתקשים ייעזרו בחבריהם לקבוצה).

- למדי את הילדים את אסטרטגיות הקריאה "חזור לאחור" אם המילה שהשלימו איננה נשמעת הגיונית, "נורית אדומה", הציעי להם: עצרו וחזרו שוב על מה שקראתם. אם הם מגלים שהמשפט לא הגיוני הציעי להם למצוא מילה אחרת מתאימה יותר.

- בשלב הבא (או ביום המחרת) נעסוק בקלוז כתוב. רשמי שני משפטים על לוח, השאירי רווח למילה אחת חסרה ומתחי קו (הניחי "צמד" או מהדק או היעזרי בנייר דבק). קראי כל משפט תוך הנחת אצבע באופן ברור מתחת לכל מילה. שאלי: "מי יכול לחשוב על מילה חסרה מתאימה אבל כזאת שנשמעת הגיונית?" כשילד מעלה רעיון רשמי אותו על כרטיס קטן והניחי ברווח על הקו. הציעי לילדים לחזור ולקרוא ולבחון אם הדברים נשמעים הגיוניים ומשמעותיים.

* שאלי: מי חושב על מילה אחרת מתאימה למשפט (שוב חשוב לציין שעל המשפט להיות הגיוני). פעילות זו חשובה ביותר, חזרי עליה שוב ושוב עם משפטים שונים. בדרך זו יגלו הילדים כי האסטרטגיה של קריאה לאחור לחיפוש משמעות היא יעילה ביותר. אנו מוכיחים לילד בדרך זו שהוא יודע כבר רבות ומביא עמו אל "הקריאה" ניסיון רב.

יום 6: שתי אפשרויות: אם הילדים "שבעו" - הציגי ספר חדש, אם הילדים מוכנים להעמקה בתחום האוריינות - המשיכי ושתפי אותם.

- הסתירי אותיות או מילים בטקסט בעזרת רצועה ומהדק. כשאתם קוראים את הסיפור יחד בקול עודדי אותם לנחש מהי המילה או המילים המסתתרות מתחת לרצועה. לאחר הניחוש הציעי לילד אחד להסיר את הכיסוי ולבדוק אם צדקו. הזכירי להם לחזור ולקרוא את המשפט ולבדוק אם הוא משמעותי והגיוני.

- שאלי שוב: "כיצד ידעתם מהי המילה המכוסה?" בשלב זה נגלה שחלק מן הילדים קורא את הדפוס וחלק אומר את הסיפור. אלה קוראים מהר יותר. ילדים ינסו כבר להשתמש בידע הגראפונמי שרכשו, כלומר ניסיון להתייחס לאותיות של המילה. אלה יקראו בצורה איטית יותר. יהססו יותר. זה סימן של התקדמות גדולה מאוד. הם חוקרים אלטרנטיבות חדשות לקריאה (נוסף לחיפוש משמעות). הם נכנסים כעת לשלב של ניסיון פענוח של סימנים גראפיים אבל בל נשכח שעד כה עסקנו רבות במשמעות.

* זה הזמן לעסוק מעט בצורת הדפוס של האותיות. דרך הספר הגדול עסקנו בהתחלות של מילים ושמות במהלך השנה. כעת אנו מוסיפים לזה סימן גראפי.

** בקשי מהם לחפש אות מסוימת (ג) בטקסט ולהראות אותה. (את תראי כמובן קודם כיצד נראית האות שהצליל שלה ג).

** אחר-כך הציעי להם לשחק במשחק שבו את אומרת מילה מן הטקסט המתחילה באות ג והילד מראה אותה ואומר (הם מבצעים ברגע זה התאמה בין שם האות וצורת הדפוס שלה).

* השתמשי בספר הגדול כדי לעסוק במושגים: התחלה וסוף של ספר. כריכה קדמית וכריכה אחורית. ימין ושמאל, איור, דפוס, אות, מילה, משפט, רווח, שורה, ניקוד, סימני פיסוק שונים.

פעילות המשך:

תני לכל ילד כרטיס עם שני משפטים מן הסיפור כשביניהם רווח גדול.

רשמי אותם משפטים על רצועות.

כל ילד ינסה להתאים משפט (רצועה) למשפט המופיע על הכרטיס שלו.

תני לילדים משפט כתוב. ואותו משפט ממילים בודדות. הילד ירכיב את המשפט מן המילים הבודדות.

בד בבד עם העיסוק בספר הגדול המשיכי לקרוא ספרים רגילים במליאה. הניחי אותם בספרייה במקום נוח ונגיש. ילדים יתחילו לגשת ולערוך נסיונות קריאה של מילים מוכרות להם.

יום 7: אם ניתן בעזרת הורים הכינו לכל ילד שעבר את התהליך ספר קטן, העתק (או הספר האמיתי) אישי שלו של הספר הגדול. ילדים יקחו את הספר הביתה ויקראו בפני המשפחה ויקראו זה לזה בגן.

זהו מעין טקס התבגרות, סיום תהליך.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד