הלב והליבה של גן הילדים
הלב והליבה של גן הילדים

תמצית דברים שנאמרו בכנס הגננות בחול המועד סוכות תשס"ו כפתיח לפאנל בנושא הלב והליבה של גן הילדים.

חיים וחינוך בעולם משתנה

השיח אודות החינוך, מטרותיו, איכויותיו, תוצאותיו הופך יותר ויותר לשיח ציבורי פומבי היוצא מהמעגל המקצועי גרידא, והופך לנושא שדנים בו בכל בית בישראל.

לאיכות החינוך השתמעויות הנוגעות להחלטות משפחתיות קריטיות כגון מקום מגורים, יציאה או אי יציאה של אם לעבודה, ועוד. 

החינוך הוא נכס אלקטורלי. פוליטיקאים מודעים יותר ויותר לצורך לשלב מצע חינוכי בסדר היום שלהם.

החינוך הוא גם נכס ברמה המוניציפאלית, ועל כן משקיעים ראשי ערים מרץ ומשאבים בהעלאת רמת החינוך בעיר או במועצה והתושבים אכן מתייחסים לתשומות החינוכיות המוצעות באזור בו בחרו לגור יותר מאשר לכל תשומה אחרת.

הורים מבינים יותר ויותר עד כמה חשובה ההשקעה בחינוך, ואלו שידם משגת משקיעים זמן וכסף בהעשרה ופיתוח אינטלקטואלי של ילדיהם בחשיפתם למדיה דיגיטלית על כל אפשרויותיה , ובהקניית מיומנויות שתאפשרנה לילדיהם כניסה רכה יותר למערכת החינוך הפורמלית עד לשלב של שליחת הילדים לקורסי הכנה לקראת כיתה א', ומגדילים את הפער החברתי של אלו שידם משגת.

הפערים ההולכים וגדלים מחזקים את הקשר שבין רקע חברתי כלכלי שממנו הגיע הילד ובין הישגיו הלימודיים, קשר שהופך כמעט לבלתי הפיך ככל שהילד גדל.

בד בבד עם התעוררות המודעות הציבורית לחשיבות של חינוך איכותי ותוצאותיו, גם המדיה האלקטרונית והדיגיטלית שנכנסת לחיינו משנה הרבה מהמושגים הקשורים ללמידה. משתנות הגדרות לגבי מהות וטיב המידע, משתנים מושגי מרחק זמן ונגישות למידע, משתנים מושגים לגבי ייצוג המידע ושימורו, כל אלו נותנים אותותיהם בתהליכי הלמידה של ילדים ומעצבים את האופן בו הם משתמשים בכשרים ובתובנות כדי ללמוד את העולם שבתוכו הם חיים ומתפתחים.

 

                       

דר' אילנה זילר מנהלת אגף א' מוסדות חינוך ומ"מ מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי - דר' אילנה זילר

 

מדיניות החינוך

· נשאלת השאלה מה מקומה ומחויבותה של מערכת החינוך הקדם יסודית כמערכת ציבורית בזיקה לכל האמור, לעיל

· מהי המדיניות  החינוכית פדגוגית הנגזרת ממחויבות זו כדי להבטיח שהתשומות יהפכו לתפוקות משמעותיות עבור הילדים בסביבת הלמידה הגנית וגם במעבר לשלב הלימודים הבא – הינו לבית הספר.

 

מערכת חינוך ציבורית נשענת על העקרונות הבאים:

· עקרון ההוגנות  · עקרון השוויוניות  · עקרון המחויבות  · עקרון השקיפות

ועקרון האחריותיות ומסירת דין וחשבון

מעצבי המדיניות החינוכית מחויבים לאפשר לציבור ההורים לקבל מידע ודין וחשבון פומבי בשקיפות מלאה לגבי מגמות החינוך, הקצאת המשאבים והתוצאות.

 

מהעקרונות נגזרת המדיניות החינוכית, מערכת החינוך הקדם יסודי מתחייבת:

* לצמצום פערים  * לקדם הישגים לימודיים * לאפשר שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד

* ולנתוק הקשר  שבין רקע כלכלי חברתי והישגים לימודיים.

היעד המרכזי של מערכת החינוך הקדם יסודית הוגדר כדלקמן: עד שנת הלימודים תש"ע (2010) יהיו תלמידי מערכת החינוך הקדם יסודי בעלי שליטה מלאה במיומנויות היסוד שיאפשרו למידה והשתלבות בתכנית הלימודים של כיתה א'.

על מנת לעמוד ביעד זה ולהבטיח את יישום העקרונות המחייבים את מערכת חינוך כמערכת ציבורית קובע האגף לחינוך קדם יסודי את המטרות לחינוך בגיל הרך את תכני ההוראה את עקרונות העבודה הדידקטית ואת האופן בו תבוצע הערכת הלמידה בגן.

מטרות החינוך בגיל הרך

  • טיפוח מיומנויות שפה וחשיבה שימוש במידע והעשרה בידע בתחומי דעת שונים, על פי תכנית מתאימה לרמת התפתחותם של הילדים, ותחומי העניין שלהם.
  • הקניה של כישורי חיים מותאמי הווה וביסוס תשתית לכישורי חיים עתידיים, כישורים חברתיים, ערכים חברתיים ולאומיים וטיפוח יחסי אנוש תקינים.
  • טיפוח אישיות עצמאית בעלת עמדות של כבוד, סובלנות וקבלה כלפי הדומה והשונה.
  • טיפוח כשרים אוריינים, כשרי חשיבה מתמטיים, תהליכי פתרון בעיות, יישום רעיונות לשימוש בטכנולוגיה ובאמצעי תקשורת, רגישות לאסתטיקה והכרת אמנויות ואופניות ביטוי אמנותיות.
  • יצירת תשתית ומיומנויות יסוד ללמידה עצמאית, ויצירת איווי לדעת
  • טיפוח הסקרנות והיצירתיות כבסיס ללמידה עצמאית בעתיד.

 

תכני ההוראה בגן

המערכת מתחייבת להכנת תכנית "ליבה" מחייבת לחינוך הקדם יסודי , שתהיה מחד זהה ביסודה לתכנית הליבה של החינוך היסודי, ובד בבד תהא תואמת התפתחות שכן מדובר בילדים בגילאים צעירים שקצב ההתפתחות שלהם שונה מאוד מילד לילד, ועל כן שונה גם אופן הלמידה שלהם.

תכנית הליבה תתמקד בארבע אשכולות:

אשכול האומנויות: שיאפשר התנסות במוסיקה תנועה ואומנות פלסטית פיתוח רגישות אסטטית ויכולות הערכה של יצירות אומנות.

אשכול כישורי חיים: המשלב חינוך לבריאות, ולתזונה נכונה, חינוך גופני, בטיחות זהירות בדרכים, ומיומנויות חברתיות.

אשכול המתמטיקה המדע והטכנולוגיה: פיתוח חשיבה לוגית מושגים מתמטיים ראשוניים והיכרות עם סביבה טכנולוגית.

אשכול השפה – פיתוח כישוריים אוריניים, טיפוח יכולת ההבעה ומיומנויות לקראת קריאה וכתיבה.

אשכולות הליבה נבנים מסביב לציר המרכזי של ההוראה בגן הילדים ציר לוח השנה שעיקרו מורשת ותרבות, חגים ומסורת הנלמדים בגישה רב תרבותית, המכירה ומוקירה את היחודי הן במגזר היהודי (מ"מ, ממ"ד) והן במגזר הערבי דרוזי בדואי צ'רקסי  ונוצרי.

בתכניות הליבה של כל אחד מהאשכולות יקבעו התכנים היעודיים  לכל אשכול, הערכים הנלווים לתכנית אלו והמיומנויות הנדרשות לצורך למידת התכנים.

תכנית הליבה בהגדרתה מתמקדת במה שכל ילדה וילד, ללא קשר למוצא רקע או יכולת כלכלית, חייבים ללמוד ולהיות מסוגלים לבצע.

תכנית הליבה בהגדרתה מבטאה את המחויבות הבלתי מתפשרת של המערכת כלפי כל ילדה וילד הזכאים לחינוך על פי חוק חינוך מ"מ (תש"ג 1953).

תכנית הליבה לחינוך הקדם יסודי היא ביטוי להוגנות, למתן הזדמנות ללמידה ונגישות ללמידה לכל ילדה וילד יהיו הרקע ממנו הם באים, והאפשרויות שהבית מזמן להם אשר יהיו.

תוכנית הליבה לגן הילדים היא ביטוי לשוויוניות שכן היא מבטיחה שלימוד אומנות ומוסיקה כדוגמא, לא ינתנו רק במסגרת שעורי העשרה או חוגי בעשרה אלא תהיינה זמינות לכל.

תוכניות הליבה לכשתפורסמנה תהינה מסמך פומבי, שיוצג לציבור ההורים ושאר בעלי עניין בשקיפות מלאה.

תוכניות הליבה נמצאות בהכנה באגף לתכנון ופיתוח ת"ל וטרם פורסמו למעט טיוטת התכנית לקראת קריאה וכתיבה, מהלך שהוחל בהטמעתו בגנים כבר לפני 4 שנים, ביוזמת המנהלת הכללית גב' רונית תירוש.

התוכניות מפותחות על ידי צוותים מקצועיים ובהם אנשי אקדמיה מומחים להתפתחות ילדים בגיל הרך אנשי דידקטיקה  של הגיל הרך, ואנשי השדה היינו גננות.

 

הכנת תכנית ליבה מחיבת לגן הילדים – אינה פוגעת בלב של גן הילדים היינו ברוח הגן ובעקרונות ההוראה בגן. נהפוך הוא, עקרונות ההוראה בגן, המבוססים על משחק סוציו דרמטי ודידקטי במבנה הגן ובחצר, על הוראה אינטגרטיבית ובין תחומית המתוכננת על ציר לוח השנה, נשארים נשמרים ואף מתעצמים. שכן תכנית הליבה אינה תכנית לימודים בית ספרית המתורגמת ליחידות זמן של וליחידות תוכן ומקצועי. נהפוך הוא היא מאפשרת לגננת לייזום ליצור להשתמש בידע הדידקטי המצוי בידה כיד הדמיון הטובה עליה. האיך הדידקטי נשאר פתוח ומאפשר כל צירוף אפשרי של תכני תכנית הליבה בדרך אינטרגרטיבית ובין תחומית. 

ההוראה בגן היא הוראה בגן, שכן הגן נשאר גן.

ההוראה מותאמת להתפתחות הילד, היא דיפרנציאלית ומכוונת למימוש הפוטנציאל של כל  ילדה וילד, מתרחשת כל הזמן לאורך כל היום, בכל מרחב הגן בכל פעילות בין ישירה מכוונת ומובנת, ובין בלתי אמצעית ומזדמנת. כל סוג של מתן הזדמנות להרחבת ידע ולרכישת מיומנות, המתבצע באמצעות תיווך, שיחה, תשובה לשאלה, מתן הסבר קצר או ארוך, גילוי מבוסס על ניסוי וטעייה, או על פעולת 'חקר' מבוקרת, יציאה לטיול בטבע, התבוננות בחפצים בדיקת חומרים, התייחסות לצבע, לצורה, למרקם, לגודל, שימוש בשפה בהקשרים שונים, כל אלו ועוד יהיו פעילויות שלהם שותפים הילדים והגננת, וכל אלו כשהם מלווים בחדוות הגילוי, במתן לגיטימציה לשאול, להתעניין, לגלות, להיות סקרן הם השילוב בין הלב והליבה בגן הילדים.

ואולם, ההוראה בגן מכוונת גם לתפוקות, ועל כן עליה להיות מלווה בהערכה. ההערכה היא תהליך איסוף מידע רלוונטי לתפקודם של  ילדים בגן בתחומי הלמידה המגוונים, בתחומים חברתיים והתנהגותיים ובכל הקשור לתפקודם כלומדים. ההערכה מבוססת על איסוף של ראיות ארגונן מחדש וביאורן באופן שמבטיח אפשרות לשינוי התנהגויות ההוראה. בגן הילדים מזמנות התנסויות יומיומיות של הילדים להפגין את רמות ההתפתחות והלמידה שלהם. ביטויים אלו מאפשרים לגננת להעריך אותם בדרכים מגוונות ולהבטיח את אמינותם ואיתנותם של מהלכי ההערכה.

שנת הלימודים תשס"ו מוקדשת להכנת התשתית הארגונית שתאפשר יישום הדרגתי של תוכניות הליבה, וכלי ההערכה שילוו את הטמעתו.

זאת, מתוך ההבנה שתחילת דרכם של הילדים בגנים מעצבת את יחסם ללמידה ותהליכיה, לעיקר וכי בגן נוצרת מערכת העמדות האמונות הדעת והתנהגויות שיאפיינו את הילדים בהמשך דרכם כלומדים וכבוגרים.

מסיבה זו אנו מחויבים לשלב בין הלב והליבה של גן הילדים ולא לראות בהם ערכים סותרים או מתנגשים.

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד