מתוך: חוזר מנכ"ל 5/30(ב)
מתוך: חוזר מנכ"ל 5/30(ב)

טבת התשס"ד - ינואר 2004

פרק תכניות לימודים

סעיף 9.4 חינוך לערכים

יישום החינוך לפיתוח בר קיימא במערכת החינוך

מטרת החוזר

מטרת חוזר זה היא להתוות קווים מנחים לביצוע החלטת הממשלה מיום י"ב באייר התשס"ג (14.5.03) בדבר פיתוח אסטרטגיה ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא במוסדות החינוך, בתי=ספר וגני ילדים.

החוזר נכתב בשיתוף עם אגף החינוך במשרד לאיכות הסביבה.

"פיתוח בר קיימא", "קיימות" ו"אוריינות סביבתית" - הגדרות

א. פיתוח בר קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי בלי להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם. פיתוח בר קיימא הוא פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב ביותר באותו אופן, מכיוון שהוא אינו פוגע בבסיס המשאבים שהוא נשען עליהם. כדי להשיג פיתוח בר קיימא צריך לשמור על חלק מהמערכות האקולוגיות של כדור הארץ במצבו הטבעי, שאם לא כן יצטמצם חלק זה אל מתחת לערך סף (שעדיין אינו ידוע), והפיתוח יקרוס, ואפשר שתקרוסנה אף המערכות האקולוגיות. הערובה להשגת פיתוח בר קיימא עולמי היא האטת הצמיחה הכלכלית לפרט והאטת גידול האוכלוסייה. ניצול המשאבים צריך להיות בקצב המאפשר לתהליכים הטבעיים לחודש את המשאבים שנוצלו, ואפילו פיתוח כזה אינו מסוגל לתת לדורות הבאים אופציות זהות לאלה של דורנו.

ב. קיימות פירושה יכולת ההמשכיות לאורך זמן. קיימות חותרת לפיתוח המתחשב ברמת הרווחה ובמרחב האפשרויות של הדורות הבאים, שיאפשר להם לזכות במשאבי הסביבה ובערכי הטבע העומדים כיום לרשותנו. קיימות יכולה להיות מיושמת בכל תחום, החל מקבלת החלטות בנוגע לחצר בית=הספר ועד לכלכלה הלאומית ולאיכות הסביבה העולמית.

ג. האוריינות הסביבתית היא התשתית החינוכית לחינוך לפיתוח בר קיימא. אוריינות סביבתית פירושה הבנה יסודית של המערכות בעולם הטבעי, היחסים ופעילויות הגומלין בין הסביבה החיה והלא חיה והיכולת לדון באופן הגיוני בבעיות המערבות ממצאים מדעיים, חוסר ודאות ושיקולים כלכליים וחברתיים. אזרחים בעלי אוריינות סביבתית חשים אחריות כלפי הסביבה ויש להם נכונות לפעול על בסיס הידע וההבנה שלהם למען הסביבה.

התפתחות המושג "פיתוח בר קיימא"

במהלך שנות השמונים הצטברו יותר ויותר עדויות לפגיעה בשכבת האוזון ומידע על סיבותיה, גברה הדאגה להתחממות האטמוספרה, התקבל גיבוי מדעי לנזקים מגשם חומצי ולזיהום אחר של קרקע ומקורות מים, ונחשפו נתונים רבים ומדאיגים על קצב הכחדה מואץ של צמחים ובעלי=חיים, במיוחד באזורים הטרופיים. בעקבות זאת התחילה להתגבש ההבנה שהמשך הפיתוח והכלכלה בדרך המקובלת אינו אפשרי לאורך זמן וכי המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו לא יהיו זמינים לדור הבא. התחדדה גם ההבנה שענייני סביבה, כלכלה וחברה כרוכים אלה באלה ואי אפשר לטפל טיפול מעמיק באחד מהם בלי לחשוב על האחרים.

תוצר ההבנות הללו בא לידי ביטוי בדו"ח ברונטלנד שהתפרסם בשנת 1987 תחת הכותרת "עתידנו המשותף". הגב' ברונטלנד, ראש ממשלת נורבגיה דאז, עמדה בראש נציבות עולמית שמינה האו"ם. בדוח זה באו לידי ביטוי ההכרה באחריות האנושית להדרדרות הסביבה בכדור הארץ ומחויבות משותפת של כל תושביו לפעול לשינוי. בפעם הראשונה גם הופיעה קריאה לפיתוח בר קיימא כתכנית פעולה בינלאומית והוגדר המושג כפי שאנו מכירים אותו ומשתמשים בו כיום. אבן הדרך הבאה היתה ועידת פסגה עולמית בעניין כדור הארץ שיזם האו"ם. הוועידה התקיימה בריו דה ז'נרו שבברזל בשנת 1992. בוועידה זו נוסחו עקרונות הפעולה במסמך הידוע בשם "הצהרת ריו", ותכנית הפעולה פורסמה במסמך "אג'נדה 21". 100 מדינות, ובכללן ישראל, חתומות על מסמכים אלה.

חלק מהערכים בחינוך לקיימות המצויים בתכניות הלימודים

- אהבת הארץ, נופיה, אתריה והחי והצומח בה.

- שייכות לסביבה הקרובה ולטבע הארץ.

- טיפוח ושימור אתרים ביישוב ובסביבתו.

- אחריות ומחויבות לסביבה הפיזית ומעורבות פעילה בה לשם שמירתה, טיפוחה, עיצובה והשפעה אל איכות החיים בה.

- מעורבות האדם בטבע ובסביבה ובשמירה עליהם תוך ניצול מבוקר של משאביהם (מקורות מים ואנרגיה) ושל פעולות ותוצרים מעשה ידי אדם, וכן שמירה על חוקי המדינה ועל ערכיה בנושאים הרלוונטיים (חוק המים, חוק הגנת הצומח, שמירת ניקיון, גנים לאומיים.)

- אחריות האדם לסביבתו ולשמירה על מגוון המינים (מניעת זיהום, ניצול אחראי ומבוקר של משאבים כמו מים ומקורות אנרגיה).

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד