חדשות ומידע לגננת

חדשות ומידע לגננת

הוראות קבע לגננות
פותחים גן - לקט לגננת המתחילה 2017

לקט נהלים לגננת 

מספר הילדים בכיתות גן
הנחיות למקרה של היעדרות סייעת 

הנחיות למקרה של שביתת סייעות  

 מדג"נט מערכת דיווח לגננות 
התמודדות עם התנהגויות חריגות  בגן הילדים /העברה והשעייה - חוזר מנכ"ל 

 

 

     

 

 

 

כניסת בקרים לגני הילדים

כניסת בקרים לגני הילדים

בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד החינוך.
הבקרים נכנסים לגנים בהתאם להנחיית מנכ״ל משרד החינוך כדי לבדוק האם יש ציוד מיגון בגנים.
הבקרה נערכת בעקבות סכסוך העבודה שהכרזנו והיא חשובה, כיון שמטרתה לבדוק אם ננקטים מספיק אמצעי הגנה כדי לשמור על בריאותנו
25/10/2020
פתיחת הגנים לפי המתווה הנוכחי עלולה להוביל לסגר שלישי !

פתיחת הגנים לפי המתווה הנוכחי עלולה להוביל לסגר שלישי !

כבר חודשים שמזכ״לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד ואני מתריעות בפני כל הגורמים, שקיימות הדבקות בגני הילדים וכי לא דואגים מספיק לשמור על הגננות וגם על הילדים ובני משפחותיהם.
21/10/2020
לא ניתן יד להפקרת הבריאות של ציבור הגננות.

לא ניתן יד להפקרת הבריאות של ציבור הגננות.

קבינט הקורונה קיבל היום החלטה להחזיר את גני הילדים לעבודה סדירה ביום ראשון הקרוב. אנו סבורים כי מדובר בטעות וכי לא הופקו הלקחים מהיציאה החפוזה בסגר הראשון.
לצערנו הרב, משרד החינוך לא מצא לנכון להתייעץ איתנו ועם הגננות בשטח על מתווה הפתיחה. זוהי התנהלות לא ראויה ולא חכמה.
15/10/2020
דרישה לשתף את הסייעות במפגשי הזום והלמידה מרחוק

דרישה לשתף את הסייעות במפגשי הזום והלמידה מרחוק

לאור פניות של הרשויות המקומיות לגננות בדרישה לשתף את הסייעות במפגשי הזום והלמידה מרחוק, שיצרו בלבול וחוסר אחידות והואיל וכגננות המועסקות על ידי משרד החינוך, עליכן לפעול בהתאם להנחיות המעסיק בלבד פניתי לארנה פז, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך על מנת שתידרש לסוגיה ותוציא הנחייה מסודרת בנושא.
22/09/2020
תיק בטחון

תיק בטחון

מדי שנה בתחילת שנת הלימודים, כל קב"ט עירוני נהג להוציא הנחיות לגננות לפי שיקול דעתו. ההנחיות היו שונות בין רשות לרשות, היו קב"טים שהיו מטילים על הגננות משימות שאינן בתחום אחריותן בכלל.
לאחר פניה שלנו למנכ"ל משרד החינוך ולקב"ט ראשי במשרד החינוך, מר אריה מור, ולאחר הנחיה גורפת שלנו ברמה הארצית, ומספר ישיבות בעניין מול המשרד, החלטנו על נוסח אחיד בנושא תיק בטחון לכל גני הילדים בארץ.
מדובר בהישג ענק של הסתדרות המורים.
10/09/2020
מציאת מילוי מקום לגננות

מציאת מילוי מקום לגננות

אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן בלבד. לא לרשות, לא למובילה, לא למדריכה, אלא אך ורק למפקחת הישירה. הגיעו אליי פניות רבות מגננות ברחבי הארץ שבזמן מחלה הינן מתבקשות לחפש לעצמן מילוי מקום או להודיע למי מהגורמים הנ"ל.
חלק מעבודת המפקחת הישירה היא לדאוג למילוי מקום לגננת חולה.
9/09/2020
מפגשי אשכולות/מרחבים

מפגשי אשכולות/מרחבים

הריני להנחות בזאת כי אין חובת השתתפות/הרשמה למפגשי אשכולות.
יחד עם זאת חובה להשתתף בשני מפגשים עם הפיקוח בתחילת שנה ובסיומה
25/08/2020
נהלים ועדכונים לקראת שנת הלימודים תשפ"א

נהלים ועדכונים לקראת שנת הלימודים תשפ"א

להלן מספר נהלים ודגשים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א הבאה עלינו לטובה
19/08/2020
אכלוס כיתות גני-ילדים

אכלוס כיתות גני-ילדים

בחוזר מנכ"ל לח/10, התפרסמה הוראה בעניין אכלוס כיתות ב-3 גילאים.
30/07/2020
אכלוס כיתות גני-ילדים-מכסה

אכלוס כיתות גני-ילדים-מכסה

כבעבר, נבקשכם להקפיד שבגני ילדים לא יבקרו למעלה מ-35 ילדים. במקרה של פניות מיוחדות, נבקשכם לא להיענות לפני שיחה עם הגננת, בדיקת התנאים בגנה והתייעצות עמנו. יש לזכור כי אין לכפות על גננת לקבל ילד מעל המכסה. אין לקבל פניה של אכלוס יתר, בשום מקרה, בגני ילדים בהם מבקרים בני 3. כיתות אלו גם 35 ילדים, הם למעלה מכוחה של גננת אחת.


30/07/2020
גביית כספי רשות - גננות אילת

גביית כספי רשות - גננות אילת

הגננות אינן צריכות בשום מקרה לגבות את הכספים במקום עיריית אילת. ככל שגננת תפעל על דעת עצמה ותגבה את הכספים, היא עלולה להיחשף לתביעות, לרבות בהיבט פלילי ומיסויי.
גננות יקרות, אסור לכן לגבות כספים כלשהם ויש להימנע מכך.

28/07/2020
שלווה זלפריינד ז"ל

שלווה זלפריינד ז"ל

שלווה הייתה גננת מוערכת בגני הדר, פתח תקווה, ונפטרה עקב מחלת הקורונה
17/07/2020
גביית כספים - הודעה לגננות ירושלים

גביית כספים - הודעה לגננות ירושלים

אני שמחה לבשר לכן, כי המאבק שניהלנו בנוגע לחשבונות הבנק של גני הילדים הסתיים בהצלחה והחל משנת הלימודים תשפ"א יקבלו כרטיס נטען באמצעותו תוכלנה הגננות לבצע רכישות לגן.
יחד עם זאת הובא לידיעתי, כי גננות בודדות ממשיכות לנהל חשבונות בנק פרטיים אליהם מועברים כספי ההורים בניגוד לחוק.כמו כן, נמסר לנו שמספר גננות משלמות מכספים אלה לנותני שירותים כמו מורות לריתמוסיקה או ספורט וכד' באופן שהופך את הגננת למעסיק של אותם גורמים, על כל המשתמע מכך.
16/07/2020
גביית כספים

גביית כספים

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א אני מבקשת לחדד את נהלי הסתדרות המורים לפיהן, מאחר ולגננות אין את המשאבים המאפשרים למנהל מוסד לגבות כספים כגון: מזכירה, תוכנת גבייה, שעות ניהול וכד' , אין כל אפשרות לדרוש מהגננות לעסוק בגביית כספי הורים וזאת אף מבלי להתייחס לחובות החלות על גננת הגובה כספים להנפיק קבלה לרשום בספרים ועוד..
13/07/2020
ענת דדון, יו"ר המחלקה לגננות בתוכנית של רזי ברקאי (גלי צה"ל)

ענת דדון, יו"ר המחלקה לגננות בתוכנית של רזי ברקאי (גלי צה"ל)

ראיון עם ענת דדון בתוכנית של רזי ברקאי (גלי צה"ל)
10/05/2020
נוכח התנהלות שערורייתית של משרד האוצר בשעות האחרונות, אין להתנדב בל"ג

נוכח התנהלות שערורייתית של משרד האוצר בשעות האחרונות, אין להתנדב בל"ג

למרות רוח ההתנדבות והמסירות שגיליתן, נוכח התנהלות שערורייתית של משרד האוצר בשעות האחרונות, אין להתנדב בל"ג בעומר.
לא ניתן למשרד האוצר לנצל את משבר הקורונה לצורך פגיעה בזכויותכן.
אין להתנדב בל"ג בעומר, שהינו יום חופשה.
8/05/2020
יישום מתווה יוח"א

יישום מתווה יוח"א

בהמשך למתווה יוח"א שפורסם היום, לאחר פניות שקיבלנו בנושא ולאחר שקיימנו שיחות עם הגורמים המקצועיים במשרד החינוך, אני מבקשת להבהיר כי התאמת הגן ליוח"א מורכבת ודורשת היערכות רבה ולכן הבהרנו למשרד כי יישום המתווה ייערך בהדרגה, בפרט לאור העובדה שגני הילדים חוזרים לשגרה לראשונה רק ביום ראשון הקרוב
7/05/2020
למידה מרחוק

למידה מרחוק

שוחחתי הבוקר עם מנהלת חינוך קדם יסודי במשרד החינוך, אורנה פז וסיכמנו את הדברים הבאים:
מתווה הלמידה מרחוק נשלח אליכן מאגף לחינוך קדם יסודי ומאפשר לכן לפעול עם הילדים בדרכים יצירתיות ומגוונות.
16/04/2020
הנדון: נקיטת "איומים" והטלת מורא על ציבור הגננות בנוגע למילוי שאלון ראמ"ה

הנדון: נקיטת "איומים" והטלת מורא על ציבור הגננות בנוגע למילוי שאלון ראמ"ה

כידוע לכם, בימים אלה בכל העולם ואף במדינת ישראל, אנו מתמודדים עם משבר קשה בשל מגפה המשתקת את כלל הפעילות החינוכית כמו גם פוגעת בכל רבדי החברה בהיבטים כלכליים חברתיים ועוד.
חרף מצב החירום כאמור, אנו נתקלים ב"תופעות חמורות הזויות", בהם חלק מהמפקחות על גני הילדים מנצלות את המצב, על מנת להטיל אימה על ציבור הגננות בכל הקשור למילוי "שאלון ראמ"ה", ונוקטות בין היתר, באיומים כגון "אם לא תמלאי את השאלון לא ישולם שכרך" ועוד איומים חסרי בסיס הנאמרים תוך הפרת הדין ופגיעה בחופש ההתארגנות.
17/03/2020
נכריז סכסוך עבודה בעניין שיאפשר השבתה של הגנים.

נכריז סכסוך עבודה בעניין שיאפשר השבתה של הגנים.

אנו קוראים למדינה ללמוד ממדינות אחרות, שסגרו באופן מלא את מוסדות החינוך ובכך שמרו על בריאות עובדי ההוראה והילדים.
נכריז סכסוך עבודה בעניין שיאפשר השבתה של הגנים.
12/03/2020
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד