מנהלים

מנהלים

שדה החינוך מחדש פני באופן קבוע ומעמיד לפני מנהלי בתי הספר אתגרים רעיוניים, ארגוניים וניהולים בתדירות גבוהה. תפיסות פלורליסטיות חדשות, מעבר ממרכוז לביזור בניהול ושיטות הוראה חדשניות הם רק חלק מהסיבות המחייבות את המנהלים והמנהלות לאתר דרכי עבודה ייחודיות, יצירתיות ומקצועיות, מתוך יכולת תמרון והקפדה על איזון בין הכוחות הניגודיים הפועלים בזירה החינוכית.

ניתן לפנות אלינו בטלפון  03-6922954 או באמצעות האתר.

נכון לרגע זה משרד החינוך לא פרסם מתווה להחזרת כתות א'-ב' במלואן

נכון לרגע זה משרד החינוך לא פרסם מתווה להחזרת כתות א'-ב' במלואן

למרות הפרסומים הרבים בתקשורת וברשויות המקומיות, נכון לרגע זה משרד החינוך לא פרסם מתווה להחזרת כתות א'-ב' במלואן ולכן אין לקבל את הנחיית הרשות המקומית בענין.
27/10/2020
בקרות תקן ומבחני מיצ"ב

בקרות תקן ומבחני מיצ"ב

בהתאם לסיכום של הסתדרות המורים עם משרד החינוך, בשנה"ל תשפ"א לא יתקיימו בקרות תקן ומבחני מיצ"ב.
לעניין קיום הוועדות המלוות - נדחו בשלב זה .
26/10/2020
ועדת חינוך יסודי משותפת

ועדת חינוך יסודי משותפת

הנני שמחה לשתף אתכם כי מזכ"לית הסתדרות המורים, הגב' יפה בן דויד, הובילה מהלך לשיתוף פעולה בינינו לבין מטה משרד החינוך לליבון קשיים והחלטות בעת הקורונה. השבוע הוקמה ועדת חינוך יסודי משותפת.
במפגש הראשון שהתקיים השבוע, בהובלת המזכ"לית ובהשתתפותי כנציגת המנהלים, העלינו את כל הקשיים שהציפו נציגי המנהלים מהשטח
21/10/2020
מרכז פעילות קורונה

מרכז פעילות קורונה

הריני שמחה לבשר לכם ולציבור המנהלים והסגנים, כי מנכ״ל משה"ח, עמית אדרי, נענה לפנייתי בדבר ביטול החרגת מנהלים וסגנים בקול הקורא של הרשויות, לתפקיד מרכז פעילות קורונה - 7.5 שעות.
4/09/2020
דרישה ממנהלי בתי הספר והצוות החינוכי לעבוד בחופשת הקיץ

דרישה ממנהלי בתי הספר והצוות החינוכי לעבוד בחופשת הקיץ

מנהלי בתי הספר נמצאים בחודשים יולי-אוגוסט בחופשה ועל כן אין להטיל עליהם משימות בתקופה זו ובוודאי שלא לקבוע מועד הגשה המחייב אותם לעבוד בחופשה.
מצ"ב מכתבי בנושא לגב' אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון.
16/07/2020
לאור פניות רבות שקבלנו, להלן עדכון בנושא מתווה חזרה לשגרה בזמן הקורונה

לאור פניות רבות שקבלנו, להלן עדכון בנושא מתווה חזרה לשגרה בזמן הקורונה

מילוי מקום, ציוד ומיגון עובדי הוראה, ליווי והסעות, שעות נוספות בזום, חומרי ניקוי
17/05/2020
עדכון למנהלים בחינוך בעל יסודי

עדכון למנהלים בחינוך בעל יסודי

בפגישה שקיימתי היום עם מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב הצגתי בפניו את הקשיים שהעליתם בסוגיית יישום מתווה החזרה לכתות ז'-י'. המנכ"ל הבטיח לשקול את כל נושא המתווה ויעדכן בהמשך.
אבקש להמתין בשלב זה עד לעדכון מנכ"ל משרד החינוך.
13/05/2020
עדכון למנהלים ביסודי

עדכון למנהלים ביסודי

הריני לעדכנכם כי בפגישה שקיימתי היום עם מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב עלו כמה סוגיות שהעליתם בפני בימים האחרונים:

13/05/2020
יישום מתווה יוח"א

יישום מתווה יוח"א

בהמשך למתווה יוח"א שפורסם היום, לאחר פניות של מנהלים ליו"ר תא המנהלים, דליה פרץ, קיימתי שיחה עם הגורמים המקצועיים במשרד החינוך, שבה הבהרתי כי לא ניתן להנחית על מנהלים יישום מתווה יוח"א מיום חמישי ליום ראשון.
הבהרתי כי יישום מתווה יוח"א, ייערך בהדרגה וע"פ היכולת והקצב של כל מנהל בהתאם למשאבים שעומדים לרשותו.
7/05/2020
הסדרת הלמידה מרחוק

הסדרת הלמידה מרחוק

עדכון בנושא הסדרת הלמידה מרחוק
25/03/2020
סקרי אקלים והסביבה הפדגוגית בבתי ספר

סקרי אקלים והסביבה הפדגוגית בבתי ספר

במכתבים שנשלחו אליכם מראמ"ה, נרשם כי יתקיימו השנה סקרי אקלים והסביבה הפדגוגית בבתי ספר מקבוצה 3 של המיצ"ב בקרב תלמידי כיתות ה'-י"א.
מדובר הלכה למעשה בחלק ממבחן המיצ"ב. זו אותה הגברת בשינוי אדרת.
31/12/2019
הרפורמה בחוק חינוך מיוחד -חוסר סבירות קיצוני

הרפורמה בחוק חינוך מיוחד -חוסר סבירות קיצוני

הבהרתי לשר החינוך ולמנכ"ל משרד החינוך, שניסיון ליישם באופן מלא את הרפורמה, למרות שהפיילוט טרם הסתיים, פוגעת פגיעה קשה בתלמידים ובציבור עובדי ההוראה. הרחבת יישום הרפורמה הוא מעשה בלתי אפשרי ובלתי סביר לחלוטין
30/12/2019
ביצוע הערכות פנימיות – מבדקים ו/או מבחני מיצב פנימיים.

ביצוע הערכות פנימיות – מבדקים ו/או מבחני מיצב פנימיים.

כפי שפרסמנו לכם בעבר, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי אין חובה לבצע מבחנים פנימיים או כפי שהן מכונות כיום – הערכות פנימיות.
נודע לנו כי בימים האחרונים הגיעו ערכות לביצוע מבדקי קריאה לתלמידי כתות ב' וערכות באנגלית.
אבקש להנחות אתכם לא לבצע מבדקים אלו או אחרים, אשר נשלחים ע"י ראמ"ה.
17/11/2019
הנדון: בקרות תקן (רב תחומית)

הנדון: בקרות תקן (רב תחומית)

עודכנתי כי ניתנו הנחיות חדשות למנהלי בתי ספר, המנוגדות לסיכומים בינינו. מהשטח עולה כי מנהלים רבים נתבקשו לבצע בקרה נוספת לאחר שנתיים או שלוש שנים ולא פעם בחמש שנים כפי שסוכם עמכם
23/10/2019
רפורמת "מלקות ללמידה" תש"פ

רפורמת "מלקות ללמידה" תש"פ

בהמשך להנחיה משנה קודמת, לפיה אין לשתף פעולה עם רפורמה "מלקות ללמידה", אבקש לעדכן כי טרם הגענו להסכמות עם משרד החינוך בנושא ולכן אין למלא שאלונים או טפסים הקשורים ברפורמה זאת ולא טפסים העוסקים בשנה הקודמת.
2/10/2019
מבדק באנגלית – ראמ"ה

מבדק באנגלית – ראמ"ה

בימים האחרונים קיבלתם מראמ"ה ערכות מבדק אישיות למורים לאנגלית.
מטלה זו הינה מטלה נוספת, מבית היוצר של ראמ"ה, אשר מונחתת על המורים והמנהלים ללא תיאום, וללא עמידה בהסכמים קיימים.
אני מנחה אתכם להחזיר לשולח את ערכות המבדק, ולא לעשות בהן כל שימוש.
מצ"ב מכתבי אשר נשלח למנכ"ל משה"ח, מר שמואל אבואב, בעניין זה.

22/09/2019
חופשת הקיץ

חופשת הקיץ

מצ"ב מכתב שנשלח למנכ"ל משרד החינוך בנושא חופשת הקיץ.
גם אתם המנהלים, נדרשים לפעול על פי ההנחיות ולא לזמן סגני מנהל ועובדי ההוראה במהלך חופשת הקיץ.
6/06/2019
שיבוץ עובדי הוראה קבועים

שיבוץ עובדי הוראה קבועים

כפי שהבטחתי לכם בכנס המנהלים שהתקיים ב 15.05.2019 בראשון לציון ערכתי בדיקה בעניין הנחיה שקבלתם לפיה יש לסיים עם שיבוץ עו"ה קבועים עד 20.5.
אבקש להודיעכם כי בשיחה שקיימתי עם סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כ"א בהוראה במשה"ח, כי המועד האחרון לשבץ את המורים הקבועים הוא עד 30.6.
כל הנחייה אחרת שניתנה לכם, ניתנה בחוסר סמכות ולא נמסרה על דעת הסמכות המקצועית הבכירה, הגב' פרץ.

אבקשכם לפעול על פי הנחייה זו.
20/05/2019
ביקורת פתע בבתי הספר בפתח תקווה

ביקורת פתע בבתי הספר בפתח תקווה

הובא לידיעתי כי בהנחייתך נשלחה למנהלי בתי הספר בפתח תקווה הודעה לפיה בכוונת העיריה לבצע ביקורת פתע בבתי הספר. בכל הכבוד הראוי, הסתדרות המורים רואה בחומרה רבה התנהלות שכזו שתוצאותיה פגיעה בתנאי העבודה ובשמם הטוב של מנהלי בתי הספר.
לאור זאת, אנו דורשים מעיריית פתח תקוה לחזור בה מהודעתה ומפעילותיה
1/04/2019
איומי משרד החינוך כלפי מנהלים בקשר לנוכחות תלמידים במבחני המיצב

איומי משרד החינוך כלפי מנהלים בקשר לנוכחות תלמידים במבחני המיצב

הסתדרות המורים לא תקבל התנהלות קשה ופוגענית של מי מנציגי משרד החינוך כלפי מנהלי בתי הספר, במיוחד כשהסיבה להתנהלות הזו כלפי מנהלי בתי הספר מצד נציגי משרד החינוך היא יוזמה לגיטימית של ההורים.
4/03/2019
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד