עדכונים וזכויות

עדכונים וזכויות

עובדי הוראה נודדים במתי"אות  עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אומנויות

עובדי הוראה נודדים במתי"אות עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אומנויות

לאחר משא ומתן ממושך בין הסתדרות המורים לבין משרד החינוך, הגענו להסכמות
14/10/2020
עובד הוראה אשר נדבק בקורונה במקום העבודה זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי  לדמי פגיעה בגין פגיעה בעבודה

עובד הוראה אשר נדבק בקורונה במקום העבודה זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי לדמי פגיעה בגין פגיעה בעבודה

לידיעתכם עובד הוראה אשר נדבק בקורונה במקום העבודה זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי לדמי פגיעה בגין פגיעה בעבודה.
29/09/2020
לימודים במבנים מחוץ לכותלי בית הספר ומסגרת ההעסקה

לימודים במבנים מחוץ לכותלי בית הספר ומסגרת ההעסקה

אני מבקשת לעדכן אתכם ב 2 נושאים :
* לימודים במבנים מחוץ לכותלי ביה"ס.
* מסגרת העסקה של עובדי ההוראה.
27/08/2020
היערכות תשפ"א

היערכות תשפ"א

25/08/2020
עבודת מנהלי ורכזי מתי"אות בקיץ – רפורמה בחינוך המיוחד

עבודת מנהלי ורכזי מתי"אות בקיץ – רפורמה בחינוך המיוחד

היות וטרם הוסדר נושא הקצאת "סל שעות לחופשה" לכל מתי"א.
אנו מנחים את מנהלות המתי"א וצוות עובדי ההוראה לצאת לחופשת הקיץ באופן מיידי.
בקישור הבא פנייתי לשר החינוך בנושא:
20/07/2020
פרישה מוקדמת - מכתב לשר החינוך

פרישה מוקדמת - מכתב לשר החינוך

לתדהמתי שמעתי בכלי התקשורת כי בכוונת משרד האוצר לבטל השנה את מכסות הפרישה ואת מענקי הפרישה. דבר שלא היה מעולם. במקביל, אוסר חשב משרד החינוך לקלוט עובדי הוראה חדשים.
כתוצאה מכך, עובדי הוראה שנשחקו אינם יכולים לפרוש ואילו עובדים חדשים רעננים שמעוניינים להיקלט במערכת חינוך שחסר בה כח אדם, אינם נקלטים.

על התנהלות הזויה זו בחסות הקורונה משלמת מערכת החינוך כולה, עובדי ההוראה והילדים.
29/06/2020
עובדי הוראה בחינוך המיוחד

עובדי הוראה בחינוך המיוחד

נבקש להבהיר כי בבתי ספר לחינוך מיוחד, שבהם יש חטיבות ביניים וחטיבות עליונות (שכבות ז'-יב'), המורים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות מסיימים כמידי שנה ב20.6.
עובדי הוראה שבוחרים להמשיך לעבוד, מקבלים על כך תשלום נוסף.
20/06/2020
תשלום שכר לעובדי הוראה בבידוד מניעתי

תשלום שכר לעובדי הוראה בבידוד מניעתי

עובדי הוראה השוהים בבידוד מניעתי, שמוסד החינוך שלהם נסגר עקב גילוי חולה קורונה מאומת, יקבלו תשלום שכר מלא תמורת למידה מרחוק וימי הבידוד לא ינוכו מימי המחלה.
11/06/2020
8 שעות נוספות לצורך ביצוע אסיפות הורים בזום מביה"ס או מהגן

8 שעות נוספות לצורך ביצוע אסיפות הורים בזום מביה"ס או מהגן

אבקש לעדכנכם כי לאור דרישתנו משרד החינוך אישר עד 8 שעות נוספות לצורך ביצוע אסיפות הורים בזום מביה"ס או מהגן.
4/06/2020
שאלות ותשובות - חזרה ללימודים

שאלות ותשובות - חזרה ללימודים

בתקופה המבלבלת וחסרת הוודאות שאנו חווים כעת, הרשת מלאה במידע מטעה שמופץ על ידי גורמים בעלי אינטרסים, אנו ממליצים להישמע רק לגורמים המוסמכים. התשובות במסמך זה מגובות ומוסמכות וכמו כל פרסום רשמי של הסתדרות המורים, מופיעות גם באתר האינטרנט.
14/05/2020
יוארך המועד להגשת בקשות לחל"ת או לשבתון וכן להודעות על שיבה לעבודה

יוארך המועד להגשת בקשות לחל"ת או לשבתון וכן להודעות על שיבה לעבודה

לאור מצב החירום יוארך המועד להגשת בקשות לחל"ת או לשבתון וכן להודעות על שיבה לעבודה.
המערכת תישאר פתוחה להגשת בקשות מקוונות עד לתאריך 20 באפריל 2020 (במקום המועד הקבוע – 31 במרץ)
31/03/2020
הסכם למידה מרחוק - שאלות ותשובות

הסכם למידה מרחוק - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
25/03/2020
פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות  -  עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות /  חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף", "מבטחים" החדשה, "מיטבית" וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא בקשה מקוונת בפורטל עובדי הוראה באתר משה"ח (ראה קישור לפורטל).
1/03/2020
רענון הנחיות חודש מרץ 2020- לקראת שנה"ל תשפ"א  לעובדי הוראה קבועים

רענון הנחיות חודש מרץ 2020- לקראת שנה"ל תשפ"א לעובדי הוראה קבועים

הנני מבקש לרענן את ההוראות המחייבות הגשת בקשות במועדים קצובים בנושאים הבאים: חל"ת מלא/ חלקי, חל"ת מלא לשבתון או לחצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז, העברות בתוך המחוז - מישוב לישוב או מביה"ס אחד לביה"ס אחר באותו הישוב.
14/01/2020
הודעה למפקחים - רפורמה בחינוך המיוחד

הודעה למפקחים - רפורמה בחינוך המיוחד

אתם, מפקחים יקרים, יודעים היטב כי מאבקה של הסתדרות המורים נוגעת בנימי נשמתה של הרפורמה בחינוך המיוחד ועולה בקנה אחד עם תכליותיה והיא מוצדקת – לכן, אנא כבדו את מאבקנו הצודק ואל תתנו יד להפעלת מסכת הלחצים והאימה שמטיל משרד החינוך באמצעותכם על עו"ה.

14/01/2020
יומן  דיגיטלי

יומן דיגיטלי

במסגרת מאמצינו להנגיש לכם את כל המידע הרלוונטי, אני שמחה לבשר על השקת היומן הדיגיטלי שלנו.
היומן יאפשר לכם להתעדכן בקלות ויעילות בזכויות שלכם ובכל מה שחשוב לכם.
כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הקישור ולהוסיף את יומן הסתדרות המורים ליומן הדיגיטלי שלכם:3/11/2019
הודעה בדבר עדכון תעריפי דמי החבר

הודעה בדבר עדכון תעריפי דמי החבר

בהתאם להחלטת מרכז הסתדרות המורים, תעריפי דמי החבר יעודכנו החל מיום 1.1.2020 כדלהלן:
4/11/2019
אי שיתוף פעולה עם שאלונים וסקרים מטעם ראמ"ה

אי שיתוף פעולה עם שאלונים וסקרים מטעם ראמ"ה

אבקש לרענן את ההנחיה משנה שעברה, לפיה אין לשתף פעולה עם ראמ"ה. לצערי אנחנו מקבלים פניות רבות בנושא. לאחרונה נשלחים לעובדי ההוראה שאלונים וסקרים מטעם ראמ"ה.
שאלונים אלו, הגוזלים זמן רב מעובדי ההוראה, אינם על דעת הסתדרות המורים וללא כל תאום ו/או הסכמתנו.
3/10/2019
עדכון גמול ייעוץ

עדכון גמול ייעוץ

כחלק מהישגי הסכם השכר שנחתם במרץ 2017 (תיקון הסכם 2016) אני שמחה לעדכן כי החל ממשכורת ספטמבר 2019 (המשולמת באוקטובר 2019) יגדל גמול הייעוץ .
16/09/2019
משרד החינוך נענה לדרישותינו והחליט שלא לבטל את העסקת הסייעות הרפואיות לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים

משרד החינוך נענה לדרישותינו והחליט שלא לבטל את העסקת הסייעות הרפואיות לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים

מאחר ומשרד החינוך נענה לדרישותינו והחליט שלא לבטל את העסקת הסייעות הרפואיות לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים בבתי הספר ולאור החוק שיצא לאחרונה המחייב החזקת מזרק אפינפרין במוסדות החינוך, ניתן להשתתף בהדרכה ביום היערכות אך ורק בנושא המזרק אפינפרין.
21/08/2019
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד