גן משולב "יבנה" בקריית-אתא
גן משולב "יבנה" בקריית-אתא

גן משולב "יבנה" בקריית-אתא

עדני נייפלד / אפרת חכם

עדני נייפלד, .dE.B מכללת "אורנים" המסלול לגיל הרך. גננת אֵם בגן משולב "יבנה".

אפרת חכם, .dE.B מכללת "אורנים" המסלול לחינוך מיוחד. גננת טיפולית בגן משולב "יבנה".

 

מערכת החינוך כולה, וגני-הילדים בכלל זה נוטים, בשנים האחרונות, לכיוון שילובו של הילד החריג במסגרות רגילות. השילוב מיוּשם בדרכים שונות ומגוונות כשהפרטים הקטנים נקבעים על-ידי האנשים העושים במלאכה.

הגן שלנו, השייך לזרם הממלכתי-דתי, נפתח כגן המשולב הראשון בקריית-אתא לפני שבע שנים. אחריו הוקמו עוד שלושה גנים משולבים נוספים בעיר. הגנים המשולבים פועלים על-פי מסגרת כללית מוגדרת כאשר הייחודיות של כל גן וגן מתבטאת בהתאם לצוות המוביל אותו.

את המאמר הזה כתבנו על מנת להציג את הגן המשולב ולשתף את חברותינו לעבודה בהגדרות ובדפוסי עבודה שגיבשנו במשך השנים, חלקם מבוסס על מקורות עיוניים, וחלקם על נסיוננו מהעבודה בשטח.

מהו הגן המשולב?

הגן המשולב מְזַמן מפגש חינוכי-חברתי בין ילדים בעלי צרכים ייחודיים לבין ילדים בעלי התפתחות תקינה.

גן משולב הוא גן עירוני רגיל בו משתלבים שני-שליש ילדים רגילים ושליש ילדים שהופנו אליו לאחר ועדות השמה מאחר ונתגלו אצלם ליקויים קלים בתחומים שונים.

עצם קיומו של הגן המשולב נותן פתרון לילדים אשר עלולים "ליפול בין הכיסאות", מאחר ואינם מתאימים למסגרת רגילה בגלל קשיים אלה ואחרים ובאותה מידה אינם מתאימים למסגרות החינוך המיוחד.

זו הזדמנות לאותם ילדים בעלי קשיים לקבל סיוע אינטנסיבי במשך כשנה-שנתיים על-מנת להשתלב בהמשך בחינוך רגיל.

התרשים להלן לקוח מתוכנית המסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך. אפשר לראות בו את מקומו של גן-הילדים המשולב בין יתר המוסדות והשירותים הטיפוליים בגיל הרך -  כשהם מופיעים על-פני רצף המייצג צרכים ייחודיים.

מיהו ילד בר-שילוב?

1. ילד בר-שילוב הוא בעל יכולת קוגניטיבית תקינה אשר תאפשר לו השתלבות במסגרת רגילה עם תמיכה וסיוע ייחודיים.

2. בעל יכולת לקשור קשרים חברתיים עם בני גילו

3. בעל סיכויים להמשך השתלבות במסגרות רגילות בטווח הארוך.

להגדרה זו הגענו לאחר ניסיון של מספר שנים בגן המשולב. גם למערכת המשבצת לקח זמן כדי ללמוד מיהו ילד בר-שילוב.

כשמפנים לגן המשולב, ילד שלא עונה לפחות על חלק מהקריטריונים, אם בלחץ ההורים או מטעות באבחון, מחטיאים את המטרה הן מבחינת הילד הנקלט והן מבחינת הגן המשולב הקולט.

 ילד עם בעיות מורכבות מתקשה להשתלב במסגרת רגילה. הוא זקוק לטיפול פרטני ולקבוצת ילדים קטנה.

הגן המשולב הוא גן רגיל לכל דבר. הוא ערוך לטפל בילדים בעלי ליקויים קלים, אך שילוב ילד בעל קשיים מורכבים יותר מפר את האיזון ופוגע בתפקוד הגן כולו.

מיקומו של הגן המשולב

הגן שלנו עבר שלושה משכנים קודמים עד שהגיע למשכנו הנוכחי. הדבר קרה משום שלאחראים על מיקום הגן היה חשש, מוצדק בחלקו, מפני עימות אפשרי עם הורי הגן המשלב. מסיבה זו שובץ הגן שוב ושוב בשכונות חלשות, משום המחשבה, המוטעית מיסודה, כי בשכונות אלו ההורים לא יהיו ערים להבדלים בין הגן הרגיל למשולב ויימנע עימות איתם.

במציאות הוכח ההיפך מזה. הורי הגן המשלב הרגישו מרומים. היתה התקוממות של ההורים בכל גן שבו "נחתנו". ובצדק. אנו הרגשנו שההורים צודקים על כך שלא הסבירו להם במה המדובר. הם הרגישו שאם מסתירים משהו -  כנראה יש סיבה טובה להסתיר זאת.

אנו היינו נתונים תחת זכוכית מגדלת והרגשנו צורך מתמיד להוכיח את עצמנו. עבודה בצורה כזאת יוצרת הרגשה לא נעימה ומלחיצה. 

מבחינה נוספת, שהיתה המשמעותית יותר, היתה קיימת בעיה ברמה הכללית של הגן. בשכונה טעונת-טיפוח זקוקים חלק מהילדים ה"רגילים" בגן לעזרה, אם כשמדובר בעולים חדשים, השרויים במעבר תרבותי, או ילדים ממשפחות מצוקה הזקוקים לסיוע בעצמם. שילוב קבוצה נוספת ומרוכזת של ילדים בעלי ליקויים לגן כזה, גורם לרמה כללית נמוכה. הילדים המשלבים, שאמורים "למשוך" כלפי מעלה, לא עשו את זה ולעתים גם קרה ההיפך.

לעומת זאת, כשמוקם הגן המשולב באיזור "חזק", הילדים המשלבים היו ברמה גבוהה, הקבוצה המשתלבת "נמשכה" כלפי מעלה והרמה הכללית של הגן היתה גבוהה.

יש לציין גם את הקבלה והפתיחות שגילו ההורים, אשר נתנו לנו הזדמנות ואמון להוכיח שפרויקט הגן המשולב יועיל לילדיהם לא פחות, ואולי יותר, מאשר מסגרת של גן רגיל.

חשוב לציין שההסברה להורים משמעותית בטיפוח שיתוף הפעולה שלהם.

אנחנו מצאנו ששיחות אישיות עם ההורים לפני פתיחת שנת הלימודים עזרו להבהיר מהו הגן המשולב, הפיגו חששות וענו לשאלות מציקות. שיטות  נוספות יכולות להיות מפגש קבוצתי של הורי הגן לפני פתיחת הגן המשולב בשכונתם ו/או כל דרך אשר תענה על הצורך הזה.

 מה שחשוב הוא שההורים יקבלו הסבר מדויק ושתינתן להם אפשרות הבחירה אם ברצונם לרשום את ילדם לגן הזה או לא. לאחר השנה הראשונה והמשמעותית, כבר מודעים רוב ההורים לגן המשולב, אולם חשוב לוודא שכולם ללא יוצא מן הכלל יידעו שמדובר בגן משולב ומה משמעותו.

לסיכום -  כשהגן המשולב נכפה על ההורים, כשלא ניתן הסבר נכון, לא היו הענות ושיתוף פעולה, אולם כשניתן להורים הסבר אמיתי והם רשמו את ילדיהם לגן מרצונם החופשי - הרישום לגן היה מלא ושיתוף הפעולה עם ההורים פורה.

הצוות הרב-מקצועי

בגן המשולב עובד צוות גדול רב-מקצועי. לכל אחד תפקיד מוגדר ושיתוף הפעולה ביניהם נותן את התמורה הגדולה ביותר לילד הנזקק.

בתרשים לעיל מצויינים הגורמים השונים המטפלים בילד. התרשים בנוי משלושה מעגלים - המקיפים את העיגול המרכזי ובו -  הילד. התרשים לקוח מתכנית המסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך ומותאם למציאות בגן שלנו.

 

המעגל הראשון

גננת האם -  בוגרת חינוך לגיל הרך. אחראית לגן כולו. מקפידה על רמה פדגוגית הולמת העונה על צרכי המכנה המשותף הגבוה. עובדת חמישה ימים בשבוע, כאשר ביום החופשי נכנסת לגן גננת משלימה.

גננת טיפולית -  בוגרת החינוך המיוחד. מטפלת בילדים בעלי הצרכים הייחודיים באמצעות טיפול פרטני, זוגי או קבוצתי ומסייעת בהשתלבות בגן במהלך היום. כל זאת על-פי תכנית טיפולית ערוכה מראש. הגננת הטיפולית משתלבת גם בפעילויות לילדי הגן כולו ועובדת בקבוצות הטרוגניות.

כך היא מגלה מעורבות בחיי הגן ומשמשת דמות משמעותית לילדים כולם. עובדת חמישה ימים בשבוע.

סייעת הגן -  עובדת הרשות המקומית. תפקידיה הם סיוע בחינוך הילדים ואחזקת הגן, כמו בכל גן אחר. עובדת בכל יום מ-07.30 עד 14:00.

עובדת פדגוגית -  עובדת הרשות המקומית. תפקידיה העיקריים הם סיוע לגננת הטיפולית עם הילדים המשולבים.

עובדת בעבודה יחידנית או בקבוצות על-פי הדרכת הגננת הטיפולית. לעתים "מאמצת" ילד מסוים הזקוק להשגחה מיוחדת. משתלבת בטיפול בילדים כולם ובעבודות אחזקת הגן. עובדת כל יום מ-08:00 עד 13:00.

העובדים במעגל הראשון נפגשים עם הילד בתדירות יום-יומית.

 

המעגל השני

מרַפאה בדיבור ומרפאה בעיסוק -  מגיעות לגן פעם בשבוע לחמש שעות. עובדות עם הילדים המשולבים לפי הצורך. הגן מצויד בציוד מקצועי לעבודתן.

פסיכולוגית -  מגיעה לגן בתדירות של פעם בשבועיים. נמצאת בקשר טלפוני רציף ונענית לפניות לפי הצורך.

מדריכה -  מדריכת השילוב מטעם משרד החינוך. מדריכה את הגננת הטיפולית בעבודתה. משתתפת ומנחה ישיבות צוות. עוזרת ומסייעת בכל נושא הקשור לילדים או לצוות. מגיעה לגן בזמנים קבועים ובנוסף, על-פי הצורך. העובדים במעגל השני רואים את הילד על בסיס קבוע.

 

המעגל השלישי

עובדות סוציאליות -  נמצאות בקשר עם צוות הגן לפי הצורך על-פי פנייה שלנו או שלהן, תלוי בנסיבות. קשר מועיל עם השירות הסוציאלי עשוי לעזור לנו לטפל בילד שהבעיות שלו נובעות ממשפחה לא מתפקדת.

רופאים -  לעיתים מופנה הילד לבדיקות רפואיות שונות. כאשר התשובה מגיעה לגן, היא עוזרת בהגדרת מצבו של הילד ובניית תכנית טיפולית.

צוות הגן הרב מקצועי, הכולל גננות, סייעות, עובדות פרא-רפואיות, מדריכה ופסיכולוגית, נפגש שלוש פעמים בשנה לפגישות הכוללות הערכת מצבו של הילד ותאום התכניות הטיפוליות.

אותו צוות, למעט הסייעות, נפגש שלוש פעמים בשנה עם הורי הילדים המשולבים בפגישות אישיות להחלפת מידע בקשר לילד. בתחילת השנה מושם הדגש על קבלת מידע על עברו של הילד ועל בניית תכנית טיפולית מתואמת עם ההורים. בסוף השנה הדגש הוא על סיכום והמלצות לגבי שיבוץ הילד בשנה הבאה.

הצוות בגן המשולב הוא כאמור גדול, יחסית לגנים אחרים. עבודת צוות צמודה ויכולת התחלקות ושיתוף -  הם תנאים הכרחיים לעבודה משמעותית. אבל בגלל גודל הצוות וריבוי בעלי התפקידים, עלולים להיווצר חילוקי דעות ומְתָחים.

על מנת לשמור על יחסים טובים אנו נוהגות לערוך מפגשים על בסיס חברתי, בנוסף למפגשים המקצועיים ולטפל באי-הבנות ובמתחים "בעודם באיבם". אחד הסודות לשלווה ורוגע בגן-ילדים הם ההרמוניה וההתאמה הנובעת מיחסי הצוות ויש לשמור עליהם מכל משמר.

העובדות בגן המשולב צריכות להיות בעלות רגישות רבה לצורכי הילדים, סבלנות, יכולת הקשבה וגמישות (כמובן, ללא ספק, הגדרה זו מתאימה לכל עובד בחינוך).

סייעות הגן המשולב הן עובדות עירייה. הסייעות מקבלות הדרכה מצוות הגן אולם לדעתנו אין זה מספיק. יש לשלבן בהשתלמויות, בימי הדגמה ובהרצאות, זאת על-מנת להפוך אותן למקצועיות יותר ולהדק את שיתוף הפעולה בהכנסת תכנית עבודה ודרכי טיפול חדשים.

לדוגמה, בשנה שעברה התקיימו ימי הדגמה בנושא "פיתוח כישורי למידה". זו תכנית המבוססת על הרבה חומרים  ותחושות, וכמובן -  הרבה הכנות ולכלוך... לימי ההדגמה הוזמנו גם עובדות הגן ואין ספק שההתלהבות לשלב את התכנית בגן למרות הקושי, גברה כשהן היו שותפות לשיקולים דידקטיים והתפתחותיים וצפו באופן פעיל בגנים העובדים בשיטה כזו.

למי זה טוב בכלל?

כפי שכבר ציינו, ברורה חשיבות הגן המשולב לילדים בעלי הליקויים. הם מקבלים בו עזרה מקצועית לצד חברת  ילדים בריאה. אולם שני-שליש מילדי הגן אינם ילדים שהוגדרו כבעלי צרכים מיוחדים.

אם כן, מדוע כדאי להם "להכניס ראש בריא למיטה חולה"?

אז ככה. בראש ובראשונה "הזכות לכבוד והחובה לכבד" אינם בגדר נושא שנתי אצלנו. אין לנו מערכי פעילות  וחוברות עבודה, אולם בגן שלנו לומדים הילדים שנה אחר שנה, בפועל, כיצד לכבד את הזולת, להיות רגיש לצרכים של אחרים ולקבל גם את השונה והחריג.

הגיל הרך הוא גיל קריטי בו מתעצב עולמם הרוחני והערכי של הילדים.

הילדים ששוהים אצלנו בגן מטמיעים את "ואהבת לרעך כמוך", "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", "לפני עיור לא תשים מכשול" ואמירות חשובות אחרות מתוך שגרת היום-יום.

השהות בגן המשולב מכינה את הילדים לחיים בחברה מגוונת, תוך התחשבות בכל אדם באשר הוא.

להלן נביא מספר דוגמאות של יחסי כבוד ועזרה בגן שלנו.

גילה היא ילדה שסובלת מליקוי חמור בראייה, עיניה מרצדות ללא הרף והיא רואה רק מקרוב מאוד.

לתגובות הראשונות מצד הילדים לריצוד עיניה, ענתה גילה, שהיתה "בוגרת" גן משולב טרום-חובה, כי לכל ילד יש מגבלות ומעלות והמגבלה שלה היא שאינה רואה טוב, אולם בתחומים אחרים היא חזקה. ללא צורך בהדרכה מיוחדת למדו הילדים כיצד לעזור לגילה. הם היו מְפַנים את הדרך או מזהירים אותה מפני מִפְגעים. דאגו להראות לה מקרוב כל חפץ ולהזכיר, למי שלא זכר, לקרב אל גילה את הדברים ולתת לה למשש. יש לציין שגילה, על אף מגבלתה, שימשה אצלנו בגן מנהיגה חברתית בלתי מעורערת.

רביד ילד עם ליקוי קשה בדיבור. גם בסוף שנת הלימודים עדיין היה כמעט בלתי אפשרי להבין את דבריו. כשרביד ניסה לומר משהו היו הילדים כולם מתנדבים לנסות "לפענח" את דבריו. רביד אהב מאוד להיות "שליח ציבור" בתפילה בגן.

כשהוא התפלל קשה היה להבינו ולמרות זאת הילדים למדו להאזין וכשגמר, הילדים היו עונים "אמן" וממשיכים בתפילתם ללא הערות או תגובות מעליבות.

יובל ילד בעל ליקויים שונים. מה שבלט לעיני הילדים היה מבנה גופו הקטן והצנום. בכל פעם שיצאו הילדים לטיול, לנסיעה או אפילו ביציאה רגילה לחצר, תמיד נמצא מי שיושיט לו יד, יתמוך בו וירגיע את הילדים האחרים לבל יפגעו בו.

קבלת השונה והחריג מפתחת דימוי עצמי גבוה וביטחון עצמי אצל הילדים ה"רגילים" בתחומים בהם הם חלשים.

בכל גן, כמו בכל חברה, ישנן דמויות שונות, טיפוסים שונים של ילדים: הילד הגבוה ביותר והנמוך ביותר, יש  ילדה שמנמנה וילד ג'ינג'י, ילד אחד מגמגם וחברו מרכיב משקפיים. ועוד, ועוד... אותם ילדים נדונים בדרך כלל להערות שונות הנוגעות לחריגות שלהם, דבר הגורם עלבון ופגיעה בדימוי העצמי. בגן המשולב אחד המסרים החשובים המועברים לילדים הוא כיבוד השוני, ראיית השוני כיתרון ולא כחסרון. בגן הזה להרבה ילדים יש תכונה זו או אחרת שבה הם שונים מן האחרים, אולי חלשים יותר, אולם למרות זאת בתחומים רבים אחרים הם שווים ומצליחים, ולכן קל יותר לכל ילד לקבל את מגרעותיו במסגרת כזאת.

יעוץ ועזרה מקצועית נגישה מאפשרים אבחון מוקדם של בעיות אצל הילדים המשלבים. גננת, שלמדה חינוך לגיל הרך, למדה "על קצה המזלג" על איתור ואבחון קשיים אצל ילדים ודרך הטיפול בהם. פעמים רבות יש לגננת הרגשה שמשהו לא בסדר, אך קשה לה לשים את האצבע על מה זה בדיוק. הפסיכולוגית רחוקה ומגיעה לגן כשזמנה מאפשר לה וגם אז לרוב הכרותה את הילדים שטחית. מסיבה זו לעתים לוקח זמן רב עד שהבעיה מאותרת ומטופלת. בגן המשולב קיים צוות מקצועי זמין ונגיש שגם אם לא עובד עם כל הילדים, מכיר את כולם. ברגע שמתעורר ספק לגבי ילד יכולות הגננת הטיפולית או המְרַפאות "להעיף מבט" או לייעץ לגננת על סמך תיאורה.

 הפסיכולוגית מגיעה לגן באופן קבוע ומכירה את כל הילדים, כך שבמקרה הצורך מקבל הילד את העזרה לה הוא זקוק במסגרת הגן, כשהגננת מודרכת, או שהוא מופנה לטיפול מקצועי שלא במסגרת הגן.

הגן המשולב עשיר במשחקים ובמיתקנים מיוחדים. הגננת הטיפולית מעבירה לכל הילדים תכניות ייחודיות במליאה ובקבוצות הטרוגניות.

כמו כל גן, מתוקצב הגן המשולב מכספי הרשות ומתשלומי ההורים. אולם בנוסף לכך, בגן המשולב משקיע גם הביטוח הלאומי והחינוך המיוחד. מסיבה זו בקריית-אתא הגנים המשולבים זוכים במיזוג אוויר, חצרות הגנים הועשרו במיתקנים נוספים ולחדרים הטיפוליים נרכש ציוד יקר-ערך הכולל ציוד לריפוי בעיסוק, משחקים ועזרים שונים.

הילדים כולם נהנים מן העושר הזה, אם במשחק בחצר, אם בפעילות במסלול מוטורי לכל ילדי הגן ואם במשחקים מיוחדים המוצאים מן החדר הטיפולי לשימוש כל הילדים.

 

שלושה סיפורים מהחיים

1.  יניב -  יניב הגיע אל הגן שלנו מגן טרום-חובה של החינוך העצמאי. יניב נודע שם כילד עם בעיות התנהגות שהגננת לא הצליחה להתמודד איתן. הוא היה ילד דחוי גם מצד הצוות וגם מצד הילדים, נענש לעתים קרובות והוריו הוזמנו לגן פעמים רבות.

גם ההתרשמות שלנו מיניב בתחילת השנה היתה של ילד עם בעיות משמעת קשות, שהתבטאו בימים הראשונים בחוסר מוחלט של השתלבות בחברת הילדים ובסדר-היום. ליניב היו התפרצויות זעם חזקות, צעקות וקללות. יניב לא שיחק עם ילדים והתקשורת היחידה שלו איתם היתה בהשתוללויות או מכות. הוא לא ניהל תקשורת מילולית כלל.

הוא נרתע מהמבוגרים ולא שיתף פעולה.

בתקופה הראשונה בגן ערכו ליניב אבחונים שהראו, כי יניב הוא ילד בעל יכולת לימודית תקינה.

חוסר השקט, הסגירות וחוסר ההשתלבות התגלו כנובעים מבעיה רגשית שמקורה ביחסים בתוך המשפחה. כמו כן ניכרו סימנים המחשידים התעללות.

יניב התקבל בגן בהרבה אהבה וחום, כאשר עובדת קבועה "הוצמדה" לו. במקביל הובהרו ליניב הכללים הברורים והחד-משמעיים בגן. הותאמה לו תכנית טיפולית רב-מקצועית, שכללה העשרה לצד עבודה רגשית מרובה.

כמו כן הפנינו את הנתונים שבידינו לגבי חשד להתעללות לגורמים המטפלים. המשפחה טופלה בידי המשטרה ולשכת הרווחה בתיאום ובקשר איתנו.

בסוף שנת הלימודים יניב כבר היה פחות תוקפני. הוא קיבל את סמכות המבוגר ואת מערכת החוקים בגן. יניב כבר יצר קשרים חברתיים עם מספר ילדים ויכול היה לשקוע זמן ארוך, יחסית, במשחק או משימה שעניינה אותו.

עבור יניב המלצנו להשתלב בכיתה א' משולבת. באין כזו הוצע להורים לשלבו בכיתה מקדמת להמשך טיפול פרטני, רגשי ולימודי.

לצערנו, ההורים לא קיבלו את המלצתנו ורשמו את יניב לכיתה א' רגילה בבית-ספר של החינוך העצמאי.

2. עופר -  עופר הגיע אלינו מגן חובה רגיל, כאשר כבר היה בגיל מתאים לכיתה א'. עופר לא השתלב בגן מבחינה מילולית ומוטורית. הוא חשש מהתנסויות חדשות.

עופר התגלה כילד חביב ובעל מוטיבציה, הוא לקה בסרבול מוטורי חמור שהתבטא במוטוריקה גסה ועדינה, עם בעיות בראייה ובדיבור וקשיים קלים בלמידה.

אבחונים במסגרת הגן, בשיתוף הערכות של רופאים ומטפלים בתחנה להתפתחות הילד ובקופת-חולים, גילו כי מדובר בילד הלוקה ב"גמישות יתר" שמשפיעה על רוב הליקויים.

לעופר הותאמה תכנית טיפולית, שהורכבה מריפוי בעיסוק ובדיבור ומעבודה רגשית לשיפור דימוי הגוף והדימוי העצמי. הוריו של עופר, שעד אז הדחיקו את הבעיה, נרתמו במרץ לעבודה איתו והם המשיכו בתרגול בבית ולקחו אותו לריפוי בעיסוק פרטי בנוסף למה שקיבל בגן. לעופר הומלצה מסגרת של כיתה א' משולבת, אך באין כזאת הוא נשלח לכיתה א' רגילה עם עזרה במידת הצורך.

3.  רמי -  רמי הגיע אלינו לאחר שהיה במסגרת של גן שְֹפָתִי. רמי השתלב בגן השפתי בטיפולים השפתיים הדרושים לו אך נראה היה כי הוא זקוק לקבוצת ילדים גדולה יותר.

רמי התגלה כילד נבון מאוד, בעל יכולת לימודית גבוהה מעל לממוצע בתחומים מסוימים, אך בעל ליקוי נוירולוגי-שפתי, שגרם למלל אסוציאטיבי רב, השמטת הברות ודיבור לא ברור. כמו כן לקשיים בריכוז.

רמי קיבל בגן ריפוי בדיבור. הוא למד להשתלב במסגרת חברתית גדולה תוך ויתור, התחלקות ושיתוף. רמי למד לשקול את מעשיו ולהיות פחות פזיז ואימפולסיבי.

בסיום השנה הומלץ לרמי להשתלב בכיתה א' רגילה.

 

תוצרים לטווח ארוך

בסיום כל שנת לימודים עלינו לבחון את התקדמותם של הילדים המשולבים ולהחליט על המסגרת המתאימה להם ביותר לכיתה א'.

יש ילדים שהתקדמו מאוד ונראה כי לא צפויה להם בעיה בכיתה א' רגילה, וזו גם ההמלצה. יש ילדים, שבעיותיהם היו מורכבות מאוד ולמרבית הצער לא הצלחנו לקדם אותם הרבה במהלך השנה ואנו נאלצים להמליץ להם על מסגרות החינוך המיוחד.

 ביניהם יש ילדים שהתקדמו יפה ביחס לעצמם, שהראו פוטנציאל לימודי תקין, מוטיבציה

ויכולת, אולם עדיין זקוקים לתמיכה. יש חשש שכשייצאו מ"חממת הגן המשולב", שבו הם מוגנים על-ידי צוות מקצועי גדול, אל כיתה א', שלעתים כוללת 40 ילדים עם מורה אחת, הם יגלו קשיים לימודיים שישפיעו על הביטחון העצמי שלהם ותהיה נסיגה במצבם. בקריית-אתא לא נפתחו בשנים האחרונות כיתות משולבות, מסיבות שאינן ברורות לנו.

 בכל שנה אנו ממליצים על כשליש מן הילדים המשולבים כזקוקים לכיתה א' משולבת.

 על-מנת לבדוק מה עלה בגורלם של הילדים המשולבים, בוגרי הגן שלנו, פנינו לשירות הפסיכולוגי ובדקנו היכן נמצאים היום בוגרינו, ולהלן התוצאות:

 

כיתה ד'

כיתה ג'

כיתה ב'

כיתה א'

המלצה

לקות עיקרית

הילד לשיבוץ

מקדמת

מקדמת

מקדמת

רגילה

משלבת

ליקוי למידה

שיר

מקדמת

מקדמת

מקדמת

רגילה

מקדמת

קוגנטיבית רגשית

עידו

רגילה

רגילה

רגילה

רגילה

משלבת

רגשית

ליאת

רגילה

רגילה

רגילה

רגילה

רגילה

התנהגותית רגשית

אור

רגילה

רגילה

רגילה

רגילה

רגילה

רגשית טעונת טיפוח

אורית

מקדמת

מקדמת

רגילה

רגילה

משלבת

קוגנטיבית רגשית

יפית

מקדמת

מקדמת

רגילה

רגילה

משלבת

התנהגותית - רגשית

יובל

 

דיון

מהטבלה הזאת עולים עניינים שונים הניתנים להסבר ולפרשנות כמו אותם ילדים שמלכתחילה לא היתה להם אפשרות להגיע למסגרת רגילה ושובצו בגן המשולב, או הורים, אשר בניגוד להמלצת הצוות, רשמו את ילדיהם לכיתה רגילה במקום לכיתה מקדמת. אולם בדיון זה נתמקד בבעיה של המחסור בכיתות משולבות: על-פי טבלה זו, 75%  מהילדים, שהומלצו לכיתה משולבת ובהעדר כזאת שובצו בכיתות רגילות, הופנו בשלב זה או אחר לכיתות מקדמות, לאחר שלא עמדו בקצב הלימודים ולא השתלבו בדרישות מבני גילם.

הילדה ליאת שמייצגת את ה-25%  שהצליחו "לשרוד" בכיתה רגילה, עשתה זאת בזכות הורים משקיעים במיוחד, שלקחו אותה לטיפול מקצועי פרטי והעניקו לה סיוע רב בלימודים על חשבונם.

מטבלה זו, וממעקב שאנו עושים כל השנים אחרי הילדים שסיימו את הגן, עולה מסקנה חד-משמעית -  אם ברצוננו לְשַמר את התוצאות שהושגו בגן המשולב, חובה לפתוח כיתות א' ו-ב' משולבות, על-מנת לתת לאותם ילדים הזקוקים לכך, המשך תמיכה ועידוד כדי שיתגברו על הקשיים ויוכלו להמשיך במסגרות רגילות בהמשך דרכם.

 

* כל השמות המובאים במאמר בדויים.

התרשימים לקוחים מתוך: תכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך -  משרד החינוך, התרבות והספורט, האגף לתכניות לימודים, תשנ"ו.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד