הטמעת ניהול איכות
הטמעת ניהול איכות

יום עיון בנושא OSI 2009

הטמעת ניהול איכות

 

2009 OSI הוא סדרה של תקנים בינלאומיים בנושאי ניהול איכות והבטחת איכות שהוצגו לראשונה בשנת 1987 על-ידי ארגון התקינה הבינלאומי (lanoitanretnI noitazinagrO rof noitazitradnatS(. תקני 2009 OSI אומצו ברוב מדינות העולם, לרבות ישראל, והם משמשים כבסיס אחיד לאישור, הנעשה על-ידי גופים מוסמכים לכך.בשנת 1997 הוחלט באגף לחינוך קדם-יסודי לקדם עשייה החותרת לאיכות ולמצוינות, בעזרת 2009 OSI. הוחלט להגדיר מטרות ויעדים, מדדי הצלחה ונקודות בקרה, לבחון הסתכלות מחודשת על דרכי העבודה ולכתוב אותם כנהלים מאורגנים החותרים לקראת מטרה מוגדרת, תוך שאיפה להתייעלות ולשיפור מתמיד.

(מתוך: אתר האגף לחינוך קדם יסודי באינטרנט).

 

ביום ג', 6.7.99, התקיים יום עיון בנושא 2009 OSI לגננות נציגות, מְרַכּזות תאים בסניפי הסתדרות המורים מכל רחבי הארץ, בהשתתפות הגב' דליה לימור, מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי וחברות הנהלת האגף. יום העיון נערך ביוזמת חברות המחלקה לגננות במגמה ללמוד את נושא 2009 OSI עם כניסת המחזור השני של גננות לתהליך המוביל לקראת כתיבת נהלים לגננות.

סדר היום תוכנן במטה האגף לחינוך קדם-יסודי. ראשון המרצים ד"ר חסינטו ענבר -  הממונה על איכות במשרד החינוך. הוא הציג את נושא הטמעת ניהול איכות  כחובת משרדי הממשלה, לשיפור וטיוב השירות ללקוחותיהם.

הוא הציב שלוש מטרות עיקריות:

1.  קידום הטמעת האיכות והמצוינות.

2.  פיתוח תרבות ארגונית תומכת בשיפור השירות.

3.  פיתוח מנהיגות מעצבת, מקדמת איכות ומצוינות.

ד"ר ענבר הראה מודל תיאורטי של הפעלה מערכתית להשגת המטרות. הוא שיבח את החלטת האגף לחינוך קדם-יסודי להיטיב את השירות לילדי ישראל באמצעות 2009 OSI.

הגב' דליה לימור, מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי הציגה את "האני מאמין" של האגף. היא הדגישה את הצורך להתאים את פעולות האגף לרוח הזמן, לשינויים המתחוללים ולשאיפות של ההורים ושל הילדים.

 "אם אנחנו רוצים להיות מסגרת מודרנית, עלינו להיות עם היד על הדופק ולהתאים את השירות שלנו ללקוחות שאותם אנו משרתים".

דליה לימור הבהירה ששיפור וטיוב השירות התחיל בהליך של בחירת צוות מוביל שהנחה את צוותי המפקחות, בכתיבת נהלי הפיקוח -  תהליך איטי, שיצא מתוך הכרה עמוקה בצורך בו. נהלי מפקחת לא היו קיימים במערכת.כל אחד מהנהלים מפורט במתכונת אחידה ומוקפדת, החל מהגדרה דרך קביעת מטרת הנוהל, הדרכים ליישומו וכלה במעקב אחר ביצועו.

כתיבת נהלים נעשתה גם בצוות מטה. האגף על עשר המחלקות שלו הנותנות שירותים למערכת הגיל הרך. בעקבות עבודת צוות המטה התעורר צורך לכתוב נהלים למערכות נוספות, כגון: מרפ"דים לגיל הרך, מרכזי העשרה, נוהל עבודה עם מכללות, נוהל עבודה במוזיאונים ונוהל עבודה בקשר עם השלטון המקומי.בחלק האחרון של הרצאתה התייחסה דליה לימור לקשיים בהחדרת תהליכי שינוי. היא סיימה את דבריה באמונה ששיפור מתמיד בשירות מבטיח הצלחה עתידית של החינוך בגיל הרך שאנו מופקדים עליו.

בעקבות ההרצאה, נטלה את רשות הדיבור גילה רם -  יועצת בכירה למזכ"ל הסתדרות המורים, ושותפה לנעשה במחלקה לגננות. 

גילה הזכירה לציבור המשתתפות שהמחלקה לגננות נכנסה לנושא מכמה סיבות:

2009 OSI עוסק בנהלים -  נושא ארגוני המשיק לתנאי עבודתה של הגננת -  לכן חובת המחלקה לגננות ללמוד ולבחון אותו.שינוי ושיפור האיכות בגני-הילדים הם נושאים מעוררי עניין והמחלקה לגננות מעוניינת להיות שותפה לתהליכים שייצרו אותם.

רשות הדיבור ניתנה למפקחות וגננות שהשתתפו ומשתתפות בכתיבת נהלים.

המפקח נעמי טנא ציינה מספר נקודות מנקודת מבט אישית:

 -  כתיבת נהלי פיקוח מבהירה מהו השירות שמפקחת אמורה לתת לגננת.

 -  כתיבת הנהלים גורמת להאחדה בתהליך של הידברות והגעה להסכמה.

 -  תפקיד נאמנות -  איכות מאפשר בדיקה עצמית, מתוך ראיית טובת העניין.

נעמי סיפרה שגם בין המפקחות היו כאלה שנושא ה- OSI עורר את התנגדותן ושלא תמיד התייעצו איתן בעניין. כמו כן הצביעה נעמי על השינוי שחל בתפיסת תפקיד המפקחת. היא מבקרת בגנים פחות מאשר נהגה בעבר ועבודתה כוללת, בין היתר, גם חברוּת בצוות פיקוח כולל.

המפקחת שרה שוורץ, מהמגזר הממלכתי-דתי, סיפרה על הרגשת אי נוחות שהיתה למפקחות בראשית הדרך כשהתבקשו להבחן. "גם אנחנו נבהלנו", אמרה שרה בגילוי-לב. אבל לאחר-מכן "רופדנו בתהליכים מיטיבים ותומכים". תהליך השינוי פעל בשלושה מישורים: ההתנהגותי, הקוגניטיבי והרגשי. שרה ציינה שהמפקחות בשטח הרגישו צורך חזק בשינוי, כך ש-  2009 OSI נכנס למערכת בזמן הנכון. היו תנאים טובים ללמידה והיתה תרומה לסדר ולארגון.

רחל לזניק -  גננת, מנהלת אשכול גנים ברמת-גן, פתחה בסיפור הבחירה שלה להשתתף ב-2009 OSI לגננות. והמשיכה בתיאור הסדנה לכתיבת נהלים שנערכה בקבוצות.

רחל השתתפה בצוות שכתב את נוהל "תיכנון שנת לימודים". (אחד משבעת הנהלים לעבודת הגננת. ראה להלן). היא תיארה את מעשה הכתיבה כ"תיעוד היש -  מעמדה של זהירות ואחריות". היא ציינה את המורכבות שבתהליך כתיבת הנוהל בגלל מיגוון המשתתפים והדעות והתייחסה לצורך להגיע להסכמה לשם האחדת הנוהל באופן שיהיה מוסכם על כולם -  תהליך שהוביל לפתרונות יצירתיים.

"עם מה יצאתי?" -  שואלת רחל ועונה: "עם גאווה מקצועית, עם סדר בבלגן ועם כלי עזר לגננת לתכנן ולבקר את עבודתה".

נאוה ראובן, גננת בראשון-לציון, התייחסה למספר נקודות:

l 2009 OSI בנוי על גישה מערכתית. הגננת חווה ומתוודעת לכך שהיא חלק ממערכת מורכבת.

1.  השתתפות בכתיבת נהלי עבודה תורמת להגדרה מגובשת של תפקידי הגננת, דבר חשוב כשלעצמו, שיהיה לעזר רב לכל גננת ולגננות חדשות בפרט.

2.  השתתפות בצוות כתיבה יוצרת תהליכי האחדה והסכמה על העיקר.

3.  הנהלים הכתובים הם טיוטה ובסיס לשינויים על-פי צרכי השטח.

נאוה סיכמה ואמרה שלדעתה הנהלים תורמים למקצועיות הגננת, לשיפור מעמדה מול ההורים ולניהול נכון של הזמן.בתום ההרצאות והדברים, נפתחה במה למשתתפות לשאלות, הבהרות והערות.

להלן המגמות העיקריות שעלו מדברי המשתתפות:

1.  הובע רצון לדעת יותר על אודות 2009 OSI ועל המושגים התיאורטיים הכלולים בו.

2.  באו לביטוי מצוקות של גננות ברשויות מקומיות, שאינן מתייחסות כראוי לצרכי גני-הילדים.

נשאלו שאלות כיצד, בתנאים אלה, אפשר לתבוע איכות בשירות.

הובעו תחושות של הנחתה ולחצים שהופעלו על גננות על-ידי מפקחות, שהזדרזו יתר על המידה לדרוש דרישות ולהטיל מטלות הקשורות  OSIב-

דליה לימור אמרה בתגובה שתהליך הטמעת האיכות של 2009 OSI הוא תהליך ממושך (שלוש שנים עבדו עליו במטה האגף) שיש לו גם קצב אישי, לכן אין הצדקה ללחצים.

היא התייחסה לתהליכי שינוי המעוררים התנגדות שאלות ותהיות. הדבר ידוע ולגיטימי. כמו כן, סיפרה על כוונות האגף לפתח "מניפת הדרכה" מבפנים, כלומר לבחור גננות שתהיינה מדריכות לעמיתותיהן.

בחלקו האחרון של יום העיון התקיים דיון של הנציגות עם חברות המחלקה, ונרשמו החלטות. ההחלטות מופיעות במדור במחלקה, בחוברת זו.

נהלים לעבודת המפקחת:

 -  נוהל פיתוח וקידום עובדים.

 -  נוהל סקר חוזה -  תיאום  ציפיות.

 -  נוהל טיפול בילד בעל צרכים ייחודיים.

 -  נוהל יוזמה חינוכית.

 -  נוהל תכנית עבודה.

 -  נוהל הערכת עובדים.

 -  נוהל גורמים בעלי עניין -  רשות מקומית, רווחה ועוד.

 -  נוהל הורים.

 - נוהל בינוי -  כללים למעורבות  מפקחת בצוות בינוי.

נהלים לעבודת הגננת:

 -  נוהל הוראה.

 -  נוהל יוזמות חינוכיות.

 -  נוהל טיפול בילדים בעלי צרכים ייחודיים.

 -  נוהל תיכנון שנת לימודים.

 -  נוהל קשר עם הורים.

  -  נוהל קשר עם רשויות.

 -  נוהל ניהול צוות.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד