תהליך הקראה חוזרת בגן ליבנה, נ
תהליך הקראה חוזרת בגן ליבנה, נ

 

בגן ליבנה עומדות לרשותי ארבע שעות עבודה שבועיות. בעצה אחת עם גננת-האם החלטנו שאני אעבוד עם שמונה ילדים שאותם נחלק לשתי קבוצות. בפועל הסתבר כי בקרב הילדים שנבחרו רבות ההיעדרויות ולכן נאלצתי, לעיתים, להפר את הרכב הקבוצות. יחד עם זאת, הקפדתי ששתי הקבוצות תעבורנה את אותו התהליך.

כל ילדי הקבוצה הם בנים, ביניהם שני זוגות תאומים, אחד להורים ילידי הארץ, השני אביב ומאור, הוריהם עלו מאתיופיה. אותם הפרדתי בגלל ההשפעה השלילית של אחד על התנהגותו של השני.

לכל הילדים היו קשיים בתחום השפה, הן מבחינת תחביר והן מבחינת אוצר המילים, וחסכים בידע כללי. בניסיון למצוא נושא משותף גילינו כי הם מתעניינים במפלצות, דרקונים ודומיהם (נושא שהולם ילדים בגיל הגן המרבים לעסוק בגבולות בין דמיון למציאות). החלטנו לבחור את הספר "ארץ יצורי הפרא" מאת מוריס סנדק. ספר זה מצטיין באיורים בולטים ומעניינים, עלילה מרתקת וטקסט מצומצם ולכן הולם ללמידה של מיומנויות אורייניות.

את ההקראות כמו גם את השיחות עם הילדים הקלטתי, דבר שעזר לי רבות בשחזור ההתרחשויות בקבוצה.

אחרי כל הקראה התמקדנו בקטע מסוים ועליו שוחחנו, חזרנו על האירועים, הסברנו מילים, שוחחנו על רגשות וקישרנו את ההתרחשויות בסיפור להתרחשויות שהן חלק מחיי היום-יום.

כך התקדמנו צעד אחרי צעד בהבנת הסיפור, עד שהילדים הבינו, הפנימו ולמדו להשתמש במילים ובביטויים שבספר וכן לספר את הסיפור ברצף.

התמקדתי תחילה בחלק התוכני שהוא קל יותר ומהנה יותר עבור הילדים ופחות בחלק האורייני שבו, מטבע הדברים, הילדים התקשו יותר. עם זאת, שיערתי שהקראה חוזרת של אותו ספר תביא את הילדים, בסופו של דבר, לעניין גם בהיבטים האורייניים שלו.

בסופה של כל הקראה ושיחה ביקשתי מהילדים לצייר משהו שהתבקש מאופי הפעילות באותו היום. מסתבר שזה היה החלק המועדף על הילדים והם עשו זאת בשמחה ובהנאה רבה.

להלן אביא דיווח שיאפשר לקוראים מעקב אחר התהליך שהתרחש בקבוצות.

הקראה ראשונה - קבוצה א'

29.2.04

משתתפים: גדי, אור, אביב, סמי

הראיתי לילדים את הספר, שאלתי מה אני מחזיקה ביד? ועל מה לדעתם מסופר בספר?

הם ענו שיש לי ספר ומסופר בו על גורילות, יצורי לילה, יצורי שמש, חלק מהילדים אמרו שלא נעים להסתכל על האיורים שעל הכריכה "כי הם מגעילים". גדי, שלעומת האחרים מאוד אוהב לדבר על מפלצות ומכשפות, אמר שלו דווקא נעים להסתכל על האיורים.

כששאלתי איזה שם מתאים לספר? הציעו את השמות הבאים: יצורים של השמש, ספר הגורילה, כלב ואור אמר "יצורי החושך".

הצגתי את שם הספר וקראתי אותו לילדים תוך הצגת האיורים.

אחרי ההקראה ביקשתי מהילדים לצייר יצורי פרא. כששאלתי אותם אם נהנו מהספר ענה גדי: "נהניתי כי ציירתי" ואכן הוא ביקש וצייר שלושה ציורים של יצורי פרא.

הקראה שנייה - קבוצה א'

3.3.04

משתתפים: דני, שחר, אביב, איגור (שינויים בקבוצה)

הילדים זכרו את שם הספר ומי כתב אותו, כן זכרו שמסופר בו על דרקונים ועל ארץ יצורי הפרא, הם נהנו מאוד לתאר דרקונים ולדמיין היכן הם חיים.

בהקראה זו הם כבר זכרו את שם הגיבור (מקס), אולם היה להם קושי להבין שמקס "התחפש".

קיים קושי לענות על שאלות, כמו לדוגמה מה עשה מקס? מה אמרה לו אמא? ומה זה עונש?

חזרנו שוב על הסיפור מתחילתו (יתכן שהילדים לא היו מרוכזים מספיק בקריאה הראשונה), שוחחנו על הנושא של "לעשות צרות לאמא". מכל ילדי הקבוצה רק דני ידע לענות שכשאמא שלחה את מקס לישון בלי ארוחת-ערב זה היה עונש.

היה בדעתי לשוחח עם הילדים על מהות העונש, אולם לא עשינו זאת כיוון שהילדים היו כבר עייפים.

המשימה שלהם הפעם הייתה לצייר את מקס.

קבוצה ב'

משתתפים: מאור, אור, סמי

בקבוצה זו לא התפתחה שיחה משמעותית אודות הסיפור לפני ההקראה השנייה. מסתבר שהילדים כמעט ולא זכרו בכלל פרטים מהסיפור. עם זאת, הם ידעו להראות לי היכן כתוב שם הספר.

אחרי ההקראה השנייה היה להם הרבה יותר קל לענות על השאלות שלי.

אור בלט מאוד בקבוצה כשענה על כל השאלות, לעומתו מאור כמעט ולא דיבר בכלל.

מסתבר שיש מושגים שהילדים לא מכירים בכלל, כמו למשל: להשתולל, להתחפש.

גם אחרי ההקראה השנייה הם לא יכלו להגיד לי איזה עונש קיבל מקס מאמא. כמו כן מתקשים הילדים בזיהוי הרגשות גם של אמא וגם של מקס.

הקראה שלישית - קבוצה א'

4.3.04

משתתפים: גדי, דני, שחר, אביב

התפתחה שיחה סביב מראה הספר "ארץ יצורי הפרא" כיוון שהעותק שעמד לרשותנו היה קרוע באמצע. שאלתי את הילדים למה הספר קרוע? תוך כדי שיחה התברר שהילדים לא מדפדפים נכון בספר. הראינו איך צריך לדפדף. שאלתי את הילדים למה יש צורך בספרים? ולמה צריך לשמור עליהם? הילדים ענו שספרים עולים ביוקר, אבל לא ידעו להסביר למה הם חשובים לנו.

הפעם הם ידעו להצביע על שם הספר, אך לא זכרו את שם הסופר.

גדי הפתיע אותי כששאל: "מה זה ממין אחר?" כמו כן, שמתי לב שהוא מסוגל להשלים משפטים מתוך הכתוב בדיוק רב.

דני בלט בידע שלו, הן בחזרה מדויקת של הסיפור והן ביכולת שלו לענות על שאלות. אביב לא עונה בכלל על השאלות וברור שהוא מתקשה.

השיחה התמקדה על ההתרחשויות בחדר של מקס. הסברנו מה זאת תקרה ומה נעלם מהחדר של מקס.

דיברנו על הסירה של מקס ובנקודה זו הפסקנו, כי הילדים הגיעו לסוף יכולת הקשב שלהם.

ביקשתי מהם לצייר יער.

קבוצה ב'

­משתתפים: אור, סמי, מאור

הילדים זכרו את שם הספר, אך לא זכרו את שם הסופר. הם ידעו שסופר כותב ספרים ולשם כך משתמש במילים.

חזרה שוב השיחה על מהות העונש, מה זאת ארוחת-ערב ומה זה "לעשות צרות".

לילדים יש עדיין קושי בהבנת הסיפור למרות שזאת כבר ההקראה השלישית.

גם כשהילדים עונים נכון על השאלות, ניכר ההיסוס שלהם, הם עדיין לא בטוחים בידע שלהם.

הקראה רביעית - קבוצה א'

10.3.04

משתתפים: אור, מאור, איגור, גדי

הילדים יודעים לזהות את שם הספר הכתוב על הכריכה ולהצביע גם כל מילה בנפרד: ארץ - יצורי - הפרא. מתחיל להתהוות עיסוק באוריינות, כמו שיום האותיות ומיקומן של מילים שונות.

לגבי התוכן יש עדיין קושי בהבנה ובזכירה, עדיין קשה להם לענות על שאלות לפני ההקראה, אבל הרבה יותר קל אחרי ההקראה.

הילדים כבר מסוגלים לספר לי ברצף חלק מהסיפור. איגור התחיל לספר מהאמצע, גדי מסוגל להתחיל מההתחלה אבל לספר רק חלק, מאור לא מסוגל לספר בכלל.

הם עדיין מתקשים להשלים משפטים מהספר, אבל מבינים חלק מהמושגים שעליהם התעכבנו. היום דיברנו על אמיץ מול פחדן.

קבוצה ב'

משתתפים: אביב, שחר, דני

לשחר היו העדרויות ולכן החלטתי לעשות חזרה על כל הסיפור מתחילתו. הוא קלט את הסיפור והשתלב מיד בשיחה של הקבוצה.

לאביב קשה מאוד להתבטא, הוא לא עונה על שאלות למרות שזו כבר ההקראה הרביעית.

דני זוכר את כל הסיפור, מסוגל להשלים משפטים בדיוק רב, גם מבחינה אוריינית ידע היכן כתוב שם הספר, שם הסופר, מה זה סופר ומה שמו של הסופר.

נראה שאצטרך להפריד את אביב מהקבוצה ולשבת אתו בנפרד.

הקראה חמישית

16.3.04

משתתפים: גדי, אור, איגור, מאור

הילדים ביקשו ממני לספר את הסיפור בעצמם.

איגור מתחיל לספר, הוא לא יודע את שם הסופר, אור וגדי מצטרפים אליו, הילדים משתמשים בביטויים שמופיעים בספר. סירה פרטית, הפליג, עשה צרות ממין אחד וממין אחר.

הילדים עונים יפה על השאלות, הם בקיאים בפרטים, יודעים את רצף האירועים ונראה שהם הרבה יותר בטוחים בעצמם.

בהקראה של היום התעכבנו על המושג "להכניע" ועל הקטע האחרון בו מקס מתגעגע הביתה.

הבהרנו מה זה בודד, גלמוד ומה זה להתגעגע למשהו שאוהבים.

הילדים אמרו שאמא היא זו שאוהבת אותם הכי הרבה.

הילדים הצטרפו אלי בזמן ההקראה ועשו זאת יפה.

קבוצה מיוחדת

17.3.04

משתתפים: מאור, אביב, סמי

זו קבוצה מתקשה במיוחד ולכן החלטתי לשבת איתם בנפרד.

אני מבקשת מאביב לספר את הסיפור ונותנת לו את הספר.

אביב מתקשה לספר אבל הוא מסוגל לענות על רוב השאלות שלי נכון. נראה כי הוא מצוי בפרטים אולם פחות משאר ילדי הקבוצה.

הוא מתקשה להיצמד לספר ולספר לפי הספר, אבל בעזרת שאלות הנחיה הילדים מסייעים לשמור על רצף הסיפור.

השפה של אביב ומאור (התאומים שהוריהם עולים מאתיופיה) דלה ביותר, שפת רחוב, המשפטים שלהם קצרים, לא בנויים נכון מבחינה תחבירית.

מבחינה אוריינית הם מסוגלים לזהות אותיות בודדות ורק את האותיות שמופיעות בשמות שלהם.

אחרי שדיברנו על שם הספר, "ארץ יצורי הפרא", ביקשתי שיחפשו בספר את המילה ארץ. הם אומנם הצליחו אבל אחרי מאמץ.

הראיתי להם את המילה מקס, הם לא זיהו אותה בעצמם וגם אותה התקשו למצוא בטקסט. חזרנו שוב על המושגים שורה ומילה.

הקראה שישית

18.3.04

לקראת ההקראה הזו צילמתי את הספר, בשני עותקים והזמנתי אלי כל פעם שני ילדים ונתתי לכל אחד מהם עותק של הספר. כמו כן הכנתי שני שקפים לצורך סימון.

משתתפים: גדי, אביב.

ביקשתי מהם למצוא היכן כתוב ארץ יצורי הפרא, להניח על הדף את השקף ולסמן תחת שלוש המילים הללו קו (בטוש מחיק).

שניהם התקשו בפעילות זו. אביב יותר וגדי פחות, אם כי יש לי הרושם שהיה שם יותר ניחוש מאשר ידע.

ביקשתי שיראו לי שורה, לספור כמה שורות יש בקטע מסוים וכמה מילים. בפעילות זו לא היה קושי אבל הילדים השתעממו. על שאלות ידע והבנה הילדים ענו ללא קושי.

להפתעתי הם גם ידעו לענות על השאלה של "מה אנחנו לומדים מהסיפור?"

גדי השיב שצריך להיות ילד טוב ולא להרגיז את אמא, אבא ואחות.

שניהם ידעו שהעותקים שבידיהם הם צילומים של הספר.

המשתתפים: מאור, סמי.

המונחים מילה, שורה, אות לא ברורים לשניהם. לא ביקשתי מהם לחפש מילים בספר, אלא לספר את הסיפור לפי האיורים. מאור עשה זאת בצורה מניחה את הדעת. לעומתו עושה רושם שסמי לא הבין לגמרי את הסיפור, הן מפני שהעברית שלו חלשה והן מפני היעדרויותיו התכופות.

שניהם גילוי עניין בפעילות ולא השתעממו.

המשתתפים: שחר, אור.

שניהם ידעו לספר את הסיפור והשתמשו במילים של הספר יותר מכל הילדים האחרים.

אור הביט על הצילומים ושאל מיד למה אין פה צבע? הם ידעו שצילמתי את הספר.

דיברנו על המושגים מילה, אות, שורה.

ביקשתי מהם לחפש את המילה מקס בספר. אור אמר מקס כותבים: ממ קוף סמך, ומצא בקלות לפחות חמש פעמים את המילה מקס. גם שחר מצא בקלות את המילה מקס אבל פחות מאור (משום שהספר שלו התפרק באמצע).

שניהם בקיאים בפרטים, יודעים לענות על שאלות ומסוגלים לספר את הסיפור ברצף.

סיום התהליך

ביקשתי מהילדים בשתי הקבוצות (כל אחת בתורה) שיציעו דרכים "להיפרד" מהספר "ארץ יצורי הפרא". הם הציעו להגיד לו "ביי". ביקשתי מהם לחשוב על דרך אחרת וכשהתקשו נתתי להם דמויות שגזרתי מתוך צילום של הספר והם התבקשו לספר סיפור משלהם (ללא קשר לספר). כל ילד בחר דמות. גדי סיפר מיד על מפלצות שנלחמות אלו באלו וכן איגור; אביב סיפר על עצמו שמפליג לאתיופיה ופוגש שם ילדים רוקדים; שחר סיפר על אור שהתחפש לזאב; סמי סיפר על עצמו עם אמא ודוד שפגשו את יצורי הפרא. מאור סיפר סיפור דומה של זה של אביב (אחיו התאום).

הילדים הדביקו את הדמויות על דף גדול, צבעו אותם ואני כתבתי לכל ילד, על הדף שלו, את הסיפור שלו.

תם התהליך של הקראה חוזרת של הספר "ארץ יצורי הפרא". ללא ספק הילדים הפיקו מההקראה תועלת מרובה. ראשית, הם נהנו מעצם תשומת-הלב שניתנה לכל אחד בתהליך ההקראה. לְרוב הילדים שהשתתפו לא קוראים בבית ולחלקם גם אין ספרים. הקצב האיטי של ההקראה מאפשר לילדים לעקוב ולהבין את הסיפור בקצב שלהם (חמש הקראות עד להבנה מלאה של הסיפור). הבנת הסיפור מובילה לחיזוק הביטחון העצמי וההערכה העצמית ("נכון שאני חכם") ואלו הובילו לשינוי התנהגות. ההתנהגות של מאור, אביב וגדי השתפרה משמעותית.

האפשרות לעסוק ביצירה כחלק מהפעילויות ענתה על צורך ריגשי אצל הילדים (גדי ביקש שלוש פעמים לצייר מפלצת בזו אחר זו) והגבירה את ההעשרה האוריינית ואת חשיפת הילדים לאוצר מילים נרחב ותחביר נכון - שפת הספר לעומת שפת רחוב שבה הם משתמשים.

אני עברתי תהליך מרתק, נוכחתי לדעת כי עבודה רציפה עם קבוצה קטנה וקבועה מניבה תוצאות, מבחינת "הרבה למעט" (העבודה בקבוצה הקטנה נותנת "דחיפה" לחלק גדול מאותם ילדים מופנמים וסגורים בגן שנפתחים ופורחים כעבור תקופה די קצרה של עבודה ואפשר "להחזירם" אל הקולקטיב). כמו כן כשהעבודה החינוכית נעשית דרך תחום המעניין את הילד הנכונות שלו לשתף פעולה היא הרבה יותר גבוהה וההישגים בהתאם.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד