מנוע חיפוש

כיצד לחפש
הפורום
נמצאו 79045 תוצאות תוך 1.59 שניות

כותרת קישור ישיר סוג החומר קבוצת גיל פרטים נוספים
היתפלגות נורמלית: מציאת סטיית התקן / 802 תשע"ב חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
התפלגות נורמלית: חישוב הממוצע / 802 תשע"א מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
היתפלגות נורמלית: שוני למרות זהות הציון / 802 תש"ע קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
התפלגות נורמלית: אורך חיי נורה / 802 תש"ע מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
היסתברות - הטלת שתי קוביות ובדיקת הפרש המספריםקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הסתברות: הוצאה עם וללא החזרה / 802 תשע"א מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
היסתברות: שלוש הטלות קובייה / 802 תש"ע חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
היסתברות: הטלת קובייה שלוש פעמים - הדסקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
אופן רישום עץ הסתברות עבור שלוש זריקות קוביהקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הסתברות - שלושה מתקני התרעה נגד שרפהקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הסתברות: דיאגרמת עץ למאורע דו-שלבי / 802 תשע"ב חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
שאלון 802: סטטיסטיקה, ממוצע וסטיית-תקן / תשע"ב קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
משמעות נתוני הסטיות מהממוצע וחישוב סטיית התקןקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה: פתרון בעיה בנושא סטיית תקןקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה: חציון וממוצע שווים בסדרה / 802 תשס"ט קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה - בעית ממוצע והסתברות / 802 תש"ע חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה: חישוב ממוצע וחציון / 802 תשע"א קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה: חישוב ממוצע וטבלת היתפלגות / 802 תשע"א חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה: אופן חישוב סטיית תקן, בהינתן טבלת התפלגותקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
סטטיסטיקה: משמעות החציון בטבלת התפלגותקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים