מנוע חיפוש

כיצד לחפש
הפורום
נמצאו 79045 תוצאות תוך 1.39 שניות

כותרת קישור ישיר סוג החומר קבוצת גיל פרטים נוספים
טריגו' במרחב: התיבה - הגדרותקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
שאלון 802: טריגונומטריה במישור, טרפז / תשע"ב קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
טריגונומטריה: טרפז שווה-שוקיים / 802 תשע"א חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
טריגונומטריה: מעויין - תרגול מס. 1קישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
טריגונומטריה: מלבן - תרגול מס. 1קישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
טריגונומטריה: שאלה עם מערכת צירים / 802 תש"ע חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
שאלון 802: טריגונומטריה, נקודה בתוך זווית / תש"ע קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
טריגונומטריה: בעיה במשולש / 802 תשע"א קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
מאגר שאלון 802: טריגונומטריה במישור - פתרון שאלה 19קישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
חיתוך ישר עם פרבולה / 802 תשע"א מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
מציאת נקודות חיתוך בין פרבולה וישרקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הפרבולה: חיתוך עם ישר מקביל לאחד הצירים / 802 תש"ע מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הפרבולה: מציאת ציר הסימטריה ושטח / 802 תשע"ב חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
שאלון 802: משוואה ריבועית / תשע"ב מועד ב'קישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הפרבולה: חקירה, מציאת נק חיתוך עם צירים/ 802 תשע"א חורףקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
הפרבולה: חקירת משוואה ריבועית / 802 תשס"ח מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
שאלון 802: הפרבולה חיתוך עם צירים / תשע"ב קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
מאגר שאלון 802: פונקציות וגרפים - פתרון שאלה 1קישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
אלגברה - פתרון משוואות עם שברים / 802 תש"ע קיץקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים
אלגברה: משוואה ריבועית עם שברים / 802 תשס"ט מועד בקישור ישירשיעור מתוקשבחטיבה עליונהפרטים נוספים