מנוע חיפוש

כיצד לחפש
הפורום
נמצאו 79045 תוצאות תוך 1.73 שניות

כותרת קישור ישיר סוג החומר קבוצת גיל פרטים נוספים
מקבילית, מעויין ומלבןקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מקביליתקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
צלעות נגדיות וסמוכות במרובעקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - השעוןקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - השעון - דקות ושעותקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - מעויין, מלבן ומשולשקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן - מרובעים ומשולשיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן - מצולעים, קווי סימטריה, תיבהקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן - מלבן, ריבוע, מקבילית ומעויןקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן - מיון משולשים ומרובעיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - משולשיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
משולשים שוניםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - צלעות וזוויות במצולעיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
אלכסונים במצולעקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - ישרים מקבילים ומאונכיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
זוית קהה, חדה וישרהקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
זויות נגדיות וסמוכותקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - היקף ושטח מצולעיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - היקף משולש וריבועקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים
מבחן מיצב - נפחיםקישור ישירשיעור מתוקשביסודיפרטים נוספים